intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

125
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 7 Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về sự cần thiết của công tác kế toán tài chính, nội dung của tổ chức công tác kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

 1. CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
 2. • 5.1. SỰ CẦN THIẾT • 5.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN + Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán . Với trách nhiệm và quyền được pháp luật quy định, kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán ở đơn vị. Hình thức tổ chức tập trung là hình thức tổ chức mà toàn bộ công tác kế toán: từ xử lý chứng từ đến ghi sổ chi tiết, tổng hợp và lập báo cáo theo quy định của nhà nước, đều được thực hiện tập trung ở phòng kế toán đơn vị, các đơn vị trực thuộc không tiến hành công tác kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán trong hình thức này chỉ bao gồm phòng kế toán tại doanh nghiệp. Cơ cấu bộ máy kế toán trong hình thức này thường được tổ chức như sau:
 3. phòng kt theo mô hình kt tập trung Kế toán trưởng KT KT KT KT VT,HH,TSCĐ T.Lương thanh toán chi phí
 4. • Hình thức tổ chức phân tán là hình thức tổ chức mà công tác kế toán được tiến hành đồng thời ở phòng kế toán doanh nghiệp và bộ phận kế toán ở các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán trong trường hợp này thường được cơ cấu như sau:
 5. phòng kt theo mô hình kt phân tán Kế toán trưởng KT Văn Ban Tài Chính Bộ Phận Kiểm Phòng Công KT Tổng Hợp Thống Kê Tra Kế Toán Ty KT đơn vị KT đơn vị KT đơn vị trực thuộc trực thuộc trực thuộc Kế Toán Vật Kế Toán Chi Kế Toán Tiền Kế Toán Tư, Hàng Phí, Giá Lương tổng hợp Hóa, .. Thành
 6. mô hình kt tập trung - phân tán Kế toán trưởng KT Văn KT cửa Ban Tài Chính Bộ Phận Kiểm Phòng Công KT Tổng Hợp hàng A Thống Kê Tra Kế Toán Ty Quày 1 Quày 2 KT đơn vị KT đơn vị trực thuộc trực thuộc Kế Toán Vật Kế Toán Chi Kế Toán Tiền Kế Toán Tư, Hàng Phí, Giá Lương tổng hợp Hóa, .. Thành
 7. • Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và lưu chuyển chứng từ khoa học, hợp lý - chứng từ bắt buộc - Chứng từ hướng dẫn - Sơ đồ luân chuyển chứng từ
 8. • Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất - Tuân thủ hệ thống TK KT (theo QĐ 15 hay 144 (DN nhỏ và vừa) - Thiết lập TK nội bộ (TK cấp 2,3, …) - Hướng dẫn ghi các bút toán cơ bản theo HĐ DN
 9. • Lựa chọn áp dụng hình thức sổ kế toán - Nhật Ký chung - Chứng từ ghi sổ - Nhật ký chứng từ - Nhật ký sổ cái ứng dụng lựa chọn Phần mềm kế toán
 10. • Báo cáo kế toán - Tuân thủ báo cáo tài chính theo quy định chế độ KT - Thiết kế các báo cáo nội bộ
 11. • Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh- kế toán quản trị • Tổ chức kiểm tra công tác kế toán • Tổ chức trang bị phương tiện tính toán, phương tiện thông tin phục vụ công tác kế toán • Nhân sự
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2