Kế toán hàng tồn kho

Xem 1-20 trên 537 kết quả Kế toán hàng tồn kho
 • Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán hàng tồn kho" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf15p tiennuhoiai 01-07-2010 3978 2563   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc nhằm trình bày về lý luận công tác kế toán hàng tồn kho, thực trạng kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.

  pdf129p expensive_12 04-07-2013 357 200   Download

 • Đề án "Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp" trình bày nội dung gồm 3 phần chính: phần 1 tổng quan về hàng tồn kho trong doanh nghiệp, phần 2 chế độ kế toán hàng tồn kho hiện hành, phần 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp.

  pdf28p langtuthangpro 09-08-2014 193 77   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Sơn Bình trình bày các nội dung: lý luận cơ bản về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ, thực trạng tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Sơn Bình, một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Sơn Bình.

  pdf107p lexuanloi84 11-04-2013 240 56   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Hoàn thiện phương pháp kế toán hàng tồn kho tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho có cấu trúc gồm 3 phần trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp, tình hình thực tế về công tác kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực, phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại công ty.

  doc59p quangvinh66688 25-05-2015 119 50   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: ▫ Giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho. ▫ Nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. ▫ Tổ chức và thực hiện được các chứng từ , sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến kế toán hàng tồn kho

  pdf27p thjennenhox 28-08-2013 210 34   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trình bày định nghĩa hàng tồn kho, vai trò của hàng tồn kho, quản lý hàng tồn kho, phương pháp ghi sổ hàng tồn kho, xác định giá trị hàng tồn kho, hàng tồn kho trình bày trên bảng cân đối kế toán.

  pdf103p wide_12 28-07-2014 94 25   Download

 • Mục tiêu bài học Kế toán hàng tồn kho: giúp người đọc nắm được những vấn đề cơ bản trong hạch toán hàng tồn kho. Các nguyên tác hạch toán, nguyên tắc xác định gái trị hàng tồn kho.

  doc47p nhuquynh252 04-03-2014 81 23   Download

 • Bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho có đáp án cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập tính định khoản kế toán hàng tồn kho có hướng dẫn lời giải giúp các bạn củng cố lại kiến thức và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  doc7p phamchithien2013 31-03-2016 66 22   Download

 • Mời các bạn đón đọc Bài giảng Kế toán doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán hàng tồn kho trình bày các kiến thức về kế toán nguyên vật liệu, phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, tính giá nguyên vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ. Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  pdf34p nhihoangpham 08-09-2014 424 15   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về kế toán hàng tồn kho bao gồm: Kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ, dụng cụ, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn tham khảo.

  pdf35p thangnamvoiva6 19-07-2016 41 15   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn bán hàng trình bày khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng xuất kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích hàng tồn kho. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf0p phuongpham357 21-07-2014 79 13   Download

 • Bài giảng Chương 3.1: Kế toán hàng tồn kho trình bày những khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán hàng tồn kho như khái niệm hàng tồn kho, vai trò hàng tồn kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho, ghi nhận hàng tồn kho và các nội dung khác.

  pdf34p hoa_khoai91 12-06-2014 80 12   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức về khái niệm và cách thức phân loại HTK, nắm được các thủ tục kiểm soát nội bộ HTK, nắm được cách thức tổ chức kế toán HTK, trình bày thông tin về HTK trên báo cáo tài chính, hiểu được cách thức sử dụng thông tin về HTK trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

  pdf21p wide_12 30-07-2014 75 12   Download

 • Chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trình bày về khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giàm giá HKT, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích HKT.

  pdf0p narrow_12 21-07-2014 49 9   Download

 • Nội dung chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nhằm nêu khái niệm hàng tồn kho và quản trị hàng tồn kho, phân loại và hệ thống quản lý HTK, đo lường hàng tồn kho Kế toán hàng tồn kho theo PPKKTX, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  pdf40p thick_12 15-07-2014 65 8   Download

 • Bài giảng Chương 3-2: Kế toán hàng tồn kho (phần 2) nhằm giúp sinh viên nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho, tổ chức và thực hiện được các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến kế toán hàng tồn kho.

  pdf27p hoa_khoai91 12-06-2014 52 7   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán tăng giảm hàng tồn kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin HTK trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_10 12-01-2016 20 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tính giá hàng tồn kho, kế toán chi tiết hàng tồn kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_10 12-01-2016 33 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán hàng tồn kho trong khâu dự trữ (Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ), kế toán chi tiết hàng tồn trong kho, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_10 12-01-2016 37 5   Download

Đồng bộ tài khoản