intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 Kế toán các giao dịch về tiền với các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền lặt vặt, quy định kế toán và cơ sở ghi chép,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

M _T TM H D U U M _T M _T TM U M TM _T U M _T TM TM H D H D H D H D U U M _T M H TM _T D H TM H D M U M _T _T TM TM H D U M _T H TM D U M U _T H TM D M _T TM H D KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH VỀ TIỀN M U _T TM H D U M _T TM H H D U U M M _T TM _T H TM D U M M _T TM H D _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T H Chƣơng 5 H D _T TM _T TM H D _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H M U U M _T M _T TM H D TM H _T TM U M TM _T U M _T TM H D M U M _T _T TM TM H D U M _T H TM D U M U _T H TM D M _T TM H D 5.2. Kế toán tiền lặt vặt M U _T TM H D U M _T TM H H D U M M _T TM _T H TM D U M _T TM H D U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T H 5.1. Kế toán tiền gửi ngân hàng D H D H D H D U U M _T M H TM _T D H TM H D _T TM _T TM H D _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H CHƢƠNG 5 TM TM H H U U D D D U U U D D D M U TM M _T TM H H D D U U TM H D D H TM _T M _T M M _T TM H D H D M U _T TM H TM D U M TM _T H D _T _T D U M _T _T H TM D U M _T TM H D H TM TM D M U M _T TM H D U M H TM _T D H H D U M U _T TM H D U _T M TM TM H D D U M _T TM M M M _T _T _T M M _T M kế toán ở doanh nghiệp với kế toán ở ngân hàng, nên số dư cuối tháng của tài khoản “Tiền gửi ngân hàng”của doanh nghiệp thường không bằng với số dư trên báo cáo của ngân hàng.  Kế toán cần tiến hành phân tích và điều hòa hai số dư để chỉ ra số dư đúng H TM TM _T H  Trong hệ thống kế toán quốc tế, vì có sự khác nhau về thời điểm ghi chép của H H TM _T _T H TM _T _T H H TM TM H TM _T _T _T TM H 5.1.1 Qui định kế toán và cơ sở ghi chép M _T TM H D M U M _T TM _T TM H D U M M _T TM _T H TM D U M _T TM H D U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T H  5.1.2.2. Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng H H D U M _T H TM D U M U _T H TM D M _T TM H D M U _T TM H D U M _T TM H  5.1.2.1. Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng D U U M _T M _T TM U M TM _T U M _T TM TM H D H D H D H D U U M _T M H TM _T D H TM H D _T TM _T TM H D _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H 5.1.2. Kế toán tăng, giảm tiền gửi ngân hàng  5.1.2.3. Kế toán điều hoà số dư M U U M _T M _T TM H D TM H _T TM U M TM _T U M _T TM H D M U M _T _T TM TM H D U M _T H TM D U M U _T H TM D M _T TM H D M U _T TM H D U M _T TM H H D U M M _T TM _T H TM D U M _T TM H D U M _T U M U  Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi ngân hàng _T TM TM H D H D _T M H TM D M U TM _T H  Khách hàng chuyển trả tiền hàng D H D H D H D U U M _T M H TM _T D H TM H D _T TM _T TM H D _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H 5.1.2.1. Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng  Nhận vốn góp bằng tiền

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2