intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế công cộng: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trung Nhân

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế công cộng: Giới thiệu môn học trình bày các yêu cầu của môn học; ôn lại KT học; các nội dung chính của môn kinh tế học công cộng; các khái niệm cần thiết để nhập môn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế công cộng: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trung Nhân

10-Sep-15<br /> <br /> SLIDES BÀI GIẢNG<br /> <br /> KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG<br /> PUBLIC ECONOMICS<br /> <br /> Le T. Nhan<br /> <br /> NỘI DUNG PHẦN GIỚI THIỆU<br /> <br />  Các yêu cầu của môn học;<br />  Ôn lại KT học;<br />  Các nội dung chính của môn KTHCC;<br />  Các khái niệm cần thiết để nhập môn;<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> Kinh tế học công cộng - by Le Trung Nhan<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU<br /> Tài liệu chính:<br />  Gruber (2011) Public Finance & Public Policy,<br /> 3e. Worth Publisher.<br /> Tài liệu tham khảo:<br />  Joseph E. Stiglitz (1988) Economics of the Public<br /> Sector, 2e. W.W. Norton & Company. Bản dịch<br /> Trường ĐH KTQD (1995), NXB KH và Kỹ thuật.<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> TÀI LIỆU<br /> Tài liệu tham khảo:<br />  Giáo trình kinh tế công cộng (2013) Vũ Cương và<br /> Phạm Văn Vận, NXB Đại học KTQD.<br /> <br />  Site Google:<br /> https://sites.google.com/site/nhanltbuh/<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ<br /> <br /> 1. Điểm quá trình:<br /> -<br /> <br /> Thi giữa kỳ:<br /> Bài tập cá nhân:<br /> Bài tập tại lớp:<br /> Bài tập nhóm:<br /> <br /> 40%<br /> 50%<br /> 15%<br /> 15%<br /> 20%<br /> <br /> 2. Điểm thi kết thúc môn:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI SV<br /> 1. Đối với cá nhân:<br />  Đọc bài trước khi đến lớp;<br />  Tham gia học đầy đủ;<br />  Thảo luận và phát biểu ý kiến;<br />  Làm Bài tập đầy đủ;<br /> 2. Bài tập nhóm:<br />  Mang theo laptop;<br />  Ghi họ tên, mã SV và % đóng góp của từng thành<br /> viên khi nộp bài.<br />  Tham gia nhóm tích cực<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> GIỚI THIỆU KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG<br /> <br />  Kinh tế học công cộng là môn học thuộc khối kiến<br /> thức cơ sở ngành cung cấp kiến thức cơ bản về tính<br /> hiệu quả cũng như những thất bại của thị trường,<br /> vai trò của khu vực công và tác động của chính sách<br /> công trong nền kinh tế hỗn hợp.<br />  Môn học còn cung cấp các lựa chọn chính sách<br /> công khác nhau và phương pháp phân tích, so sánh<br /> nhiều khía cạnh để chọn ra chính sách nào phù hợp<br /> nhất.<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> PUBLIC ECONOMICS - by Le Trung Nhan<br /> <br /> 7<br /> <br /> NỘI DUNG MÔN HỌC<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> Kinh tế công trong nền kinh tế hỗn hợp<br /> Kinh tế học phúc lợi: Hiệu quả và Công bằng<br /> Hàng hóa công và hàng hóa tư do KVC cung cấp<br /> Ngoại tác<br /> Phạm vi ảnh hưởng của thuế: Ai thực sự nộp thuế<br /> Thuế và hiệu quả kinh tế<br /> Các chương trình chi tiêu<br /> <br /> KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG<br /> ÔN LẠI KINH TẾ HỌC<br />  Kinh tế học là gì?<br />  Các khái niệm cơ bản trong KTH?<br />  Cung-cầu<br />  Đường đẳng ích<br />  Đường đẳng lượng<br />  Phúc lợi XH<br /> …<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG<br /> <br /> MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 10<br /> <br /> KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG<br /> <br /> Định nghĩa KTHCC?<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 11<br /> <br /> KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG<br /> <br />  “KTHCC là một chuyên ngành của KTH chuyên<br /> nghiên cứu về các hoạt động kinh tế của khu vực<br /> công cộng”.<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10-Sep-15<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA KTHCC<br /> <br /> 1. Tìm hiểu những hoạt động nào KVC tham gia, và<br /> những hoạt động đó được tổ chức ntn?<br /> 2. Tìm hiểu và dự đoán những hậu quả mà các hoạt<br /> động của Chính phủ có thể gây ra;<br /> 3. Đánh giá các phương án của chính sách.<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 13<br /> <br /> THẢO LUẬN<br /> <br /> 1. Thế nào là khu vực công cộng và khu vực tư nhân?<br /> 2. Điều gì quyết định sự khác nhau của 2 khu vực<br /> này?<br /> 3. Mục tiêu của KVCC và KVTN?<br /> 4. Ở Việt Nam, KVCC gồm những gì?<br /> 5. Chính phủ/Nhà nước có gắn liền với KVCC, vậy họ<br /> là ai? Vai trò của họ?<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> 14<br /> <br /> VÒNG TUẦN HOÀN KINH TẾ<br /> $<br /> HH, DV<br /> <br /> TT HH-DV<br /> <br /> $<br /> HH, DV<br /> <br /> HỘ GIA<br /> ĐÌNH<br /> <br /> L, K<br /> $<br /> 10-Sep-15<br /> <br /> DOANH<br /> NGHIỆP<br /> <br /> TT YTSX<br /> <br /> L, K<br /> $<br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2