intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp - PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình

Chia sẻ: Nguyen Phuoc Loc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
181
lượt xem
16
download

Bài giảng Kinh tế học ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp - PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp do PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình biên soạn trình bày các nội dung chính của bài học như: giới thiệu, lý thuyết cung cầu, hành vi mua sắm, lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp - PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình

GIỚI  THIỆU  CHUNG<br /> <br /> KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG TRONG<br /> QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP<br /> (KTH QL)<br /> PGS.TS.  Đỗ  Phú  Trần  Tình<br /> tinhdpt@uel.edu.vn<br /> 1<br /> <br /> Thôøi löôïng moân hoïc<br /> 30 tieát<br /> <br /> 25 tieát<br /> Giảng<br /> <br /> 5 tieát<br /> Thảo luận<br /> <br /> Chuyên đề 1: GIỚI THIỆU KTH QL<br /> <br /> NOÄI<br /> DUNG<br /> <br /> Chuyên đề<br /> <br /> 2: LÝ THUYẾT CUNG<br /> <br /> CẦU VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH<br /> NGHIỆP<br /> Chuyeân ñeà 3: HÀNH VI MUA SẮM<br /> CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ SỰ<br /> HỢP LÝ TRONG LƯA CHỌN<br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề 4 :LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ<br /> ỨNG DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP<br /> <br /> NOÄI<br /> DUNG<br /> <br /> Chuyên đề 5: LÝ THUYẾT CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA DOANH<br /> NGHIỆP<br /> <br /> Chuyeân ñeà 6: CẤU TRÚC THỊ<br /> TRƯỜNG<br /> <br /> Chuyeân ñeà 7:<br /> <br /> TÁC ĐỘNG CÁC<br /> CHÍNH SÁCH VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG<br /> CỦA DOANH NGHIỆP<br /> 4<br /> <br /> v Taøi lieäu tham khaûo<br /> (1) Bài giảng Kinh tế học quản lý, Đỗ Phú<br /> Trần Tình.<br /> <br /> (2) Kinh tế học ứng dụng trong quản trị<br /> doanh nghiệp, EDWIN MANSFIELD,<br /> nxb Thống Kê.<br /> (3) Kinh tế vi mô, TS Lê Bảo Lâm, Nxb<br /> LĐXH năm 2007<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2