intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
53
lượt xem
4
download

Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh tế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 1 môn Kinh tế quốc tế cung cấp cho người học các nội dung tổng quan về kinh tế quốc tế như: Đối tượng và nội dung môn học Kinh tế quốc tế, sự phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh tế quốc tế

 1. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ NỘI DUNG MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ
 2. Chương I TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ
 3. Chương I NỘI DUNG CHÍNH 1. Đối tượng và nội dung môn học KTQT 2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT
 4. 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC KTQT 1.1. Một số khái niệm ế  - Quan hệ kinh tế  - Quan hệ kinh tế đối ngoại: Những vấn đề cần lưu ý: + Bản chất + Chủ thể tham gia - Quan hệ kinh tế quốc tế - Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT: + Góc độ nghiên cứu + Phạm vi + Tính chất
 5. CHƯƠNG I (tiếp) 1.2. Sự ra đời của các quan hệ KTQT + Sự phát triển của LLSX dẫn đến sự ra đời của các quan hệ KTQT trong các lĩnh vực khác nhau + Sự phát triển của KHCN + Sự phát triển của giao thông vận tải + Sự phát triển của cuộc cách mạng về thông tin
 6. CHƯƠNG I (tiếp) 1.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học KTQT a. Đối tượng nghiên cứu: Khoa học KTQT nghiên cứu những vấn đề về phân phối, sử dụng các nguồn lực giữa các quốc gia thông qua trao đổi quốc tế các yếu tố sản xuất nhằm đạt được sự cân đối cung - cầu các yếu tố đó trong nền KTTG.
 7. CHƯƠNG I (tiếp) b. Nội dung khoa học KTQT - Nghiên cứu các hiện tượng, quá trình kinh tế diễn ra trong lĩnh vực trao đổi quốc tế hàng hóa, dịch vụ, vốn,... - Nghiên cứu xu hướng, đặc điểm phát triển và những nhân tố tác động đến phát triển KTTG và TTTG - Nghiên cứu những chính sách và biện pháp kinh tế của các chủ thể tham gia
 8. CHƯƠNG I (tiếp) 2. Sự phát triển các mối quan hệ KTQT 2.1. Các hình thức quan hệ KTQT - Thương mại quốc tế: + Thương mại hàng hóa quốc tế. + Thương mại dịch vụ quốc tế. - Trao đổi quốc tế các yếu tố sản xuất: + Trao đổi quốc tế về vốn. + Trao đổi quốc tế về KHCN. + Trao đổi quốc tế về sức lao động.
 9. CHƯƠNG I (tiếp) 2.2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT - Hình thức ngày càng phong phú và đa dạng - Phạm vi, không gian ngày càng rộng - Trình độ ngày càng cao Tất cả những hướng phát triển trên sẽ được thể hiện rõ trong các chương tiếp theo
 10. Chương 1 (tiếp) 3. Các học thuyết KT trong trao đổi quốc tế Học thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith. Học thuyết về lợi thế tương đối của David Ricardo. Học thuyết về chi phí cơ hội của Haberler. Học thuyết về mô hình chuẩn TMQT của Heckscher - Ohlin (H-O).
 11. HẾT CHƯƠNG I
 12. Quan Quan hệ hệ KTQT KTĐN Lào Việt Nam Mỹ EU IMF, WB,...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản