intTypePromotion=3
ADSENSE

Quan hệ kinh tế

Xem 1-20 trên 12987 kết quả Quan hệ kinh tế
 • CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.ASEAN-AFTA-CEPT. Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong những năm sắp tới. Gợi ý cho sinh viên •Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN-AFTA •Mục tiêu hoạt động ASEAN-AFTA •Nêu các chương trình kinh tế để biến ASEAN trở thành AFTA •Cộng đồng kinh tế ASEANs vào năm 2015 •Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT): +Nội dung của CEPT +Cơ chế để được hưởng lợi CEPT (khi xuất khẩu và khi nhập khẩu)...

  pdf7p ctnhukieu10 27-04-2011 1546 481   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: " cải cách kinh tế của nhật bản và mối quan hệ kinh tế việt nam – nhật bản "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p thu_nguyet 23-07-2010 270 125   Download

 • Bộ câu hỏi ôn thi vấn đáp môn Quan hệ kinh tế quốc tế sau đây giới thiệu tới các bạn những câu hỏi và gợi ý đáp án trả lời trong môn Quan hệ kinh tế quốc tế. Thông qua việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp các bạn củng cố được kiến thức một cách tốt hơn.

  doc62p linhthuytruong123 26-07-2016 705 87   Download

 • Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Quan hệ Kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ từ sau Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (tháng 7/2000) nhằm mục đích nghiên cứu về quan hệ kinh tế - thương mại giữa Mỹ và Việt Nam từ khi bình thường hoá quan hệ đến nay. Để từ đó có một số đề xuất nhằm cải thiện, và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

  pdf42p laptop8x 21-07-2015 344 80   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 nhằm trình bày và phân tích toàn diện và hệ thống tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam (2000 - 2012) dưới góc độ Sử học; đánh giá thành tựu, hạn chế và đưa ra những dự báo bước đầu về xu hướng vận động của quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf209p talata_8 27-01-2015 178 72   Download

 • Chủ nghĩa tư bản từ khi ra đời đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Việc nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu cấp thiết để từ đó đề ra những chính sách đúng đắn cho công cuộc đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để hiểu rõ hơn về chủ nghĩa tư bản hiện đại mời các bạn tham khảo tài liệu Chủ nghĩa tư bản hiện đại: Tập 3 - Sự phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế sau đây.

  pdf158p huybinh_89 22-06-2016 128 54   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quan hệ kinh tế quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 4 - Đầu tư quốc tế, chương 5 - Liên minh kinh tế và các tổ chức kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf55p doinhugiobay_09 06-01-2016 234 57   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Quan hệ kinh tế quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và thị trường thế giới, chính sách thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p doinhugiobay_09 06-01-2016 204 58   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Quan hệ kinh tế quốc tế, phần 2 trình bày các nội dung: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, các định chế kinh tế và tài chính quốc tế ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, đầu tư quốc tế, quan hệ quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf205p doinhugiobay_00 02-11-2015 90 34   Download

 • Bộ đề thi vấn đáp môn Quan hệ kinh tế quốc tế được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được 40 đề thi trong môn Quan hệ kinh tế quốc tế, từ đó giúp các bạn biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính thường được đưa ra trong đề thi này để có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả.

  doc16p kid286 15-03-2015 204 32   Download

 • Dưới đây là luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2010). Luận văn này trình bày về cơ sở quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2010), triển vọng và giải pháp cho mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

  pdf121p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 139 44   Download

 • Phần 1 Tài liệu Quan hệ kinh tế quốc tế cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế, đặc điểm của kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN, Tổ chức Thương mại Thế giới, hiệp định thương mại Việt Mỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf311p doinhugiobay_00 02-11-2015 87 32   Download

 • Tổng quan về văn hóa kinh doanh. Tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của Mỹ và vai trò của văn hóa kinh doanh trong mối quan hệ kinh tế Mỹ - Việt. Giải pháp tăng cường mối quan hệ kinh tế Mỹ - Việt thông quan nền văn hóa kinh doanh.

  pdf96p seven_12 11-03-2014 98 28   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012 nhằm trình bày và phân tích toàn diện và hệ thống tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam (2000 - 2012) dưới góc độ Sử học; đánh giá thành tựu, hạn chế và đưa ra những dự báo bước đầu về xu hướng vận động của quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian tới. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf60p madmad123456 25-06-2014 151 27   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ kinh tế của Việt Nam với Trung Hoa trong các thế kỷ XI - XIX bao gồm những nội dung về điều kiện tự nhiên - xã hội của quan hệ kinh tế với nước ngoài của Việt Nam, quan hệ Việt Nam với Trung Hoa về mặt kinh tế, vai trò lịch sử của quan hệ kinh tế Việt Nam với Trung Hoa.

  pdf117p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 64 26   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế gồm có các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế, những đặc điểm và tình hình kinh tế thế giới hiện nay, các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức quốc tế, thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, thương mại quốc tế – chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy02 11-03-2016 194 29   Download

 • Tài liệu Liên bang Nga - Quan hệ kinh tế đối ngoại trong những năm cải cách kinh tế thị trường phân tích tác động của những nhân tố bên trong và bên ngoài đến sự phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại chủ yếu của Liên bang Nga với một số nước trong khu vực hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu để cùng tìm hiểu tổng quan về quan hệ kinh tế đối ngoại của Liên bang Nga.

  pdf173p doinhugiobay_01 11-11-2015 81 23   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế - Chương 6 trình bày về thương mại dịch vụ quốc tế. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại dịch vụ thương mại quốc tế, hình thức cung cấp dịch vụ, đặc trưng của thương mại dịch vụ, qui mô thương mại dịch vụ, cơ cấu theo lãnh vực, cơ cấu địa lý thương mại dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tangtuy02 11-03-2016 227 25   Download

 • Đề tài "Quan hệ kinh tế Việt Nam Trung Quốc trong phát triển kinh tế Việt Nam" được nghiên cứu với các nội dung: Cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới kinh tế ở Việt Nam, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, một vài nhận xét và khuyến nghị chính sách. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf12p hahahahuf 11-09-2016 111 24   Download

 • Tiểu luận môn Quan hệ kinh tế quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bối cảnh ra đời của tổ chức thương mại thế giới, tổ chức thương mại thế, so sánh GATT và WTO,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc26p kunnojayson191 28-12-2017 211 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ kinh tế
p_strCode=quanhekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản