intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấn - TS. Vũ Đức Khiển

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
28
lượt xem
3
download

Bài giảng Kỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấn - TS. Vũ Đức Khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Kỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấn của TS. Vũ Đức Khiển. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về đối tượng có quyền chất vấn; người có thể bị chất vấn; vấn đề được chấp vấn; cách phát hiện được vấn đề, vụ việc cần đưa ra chất vấn; cách xử lý thông tin, đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị đã nhận được; cách tìm hiểu ý kiến của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề, vụ việc và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấn - TS. Vũ Đức Khiển

 1. KỸ NĂNG LỰA CHỌN VẤN ĐỀ  CHẤT VẤN VÀ VIỆC CHUẨN BỊ  NỘI DUNG ĐỂ CHẤT VẤN TS. VŨ ĐỨC KHIỂN CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI
 2. Để  góp  phần  giúp  các  vị  đại  biểu  Quốc  hội có kỹ năng lựa chọn vấn  đề chất vấn  và chuẩn bị nội dung chất vấn, căn cứ vào  những quy  định  trong pháp luật hiện hành  và nghiên cứu thực tế hoạt động chất vấn  của nhiều vị ĐBQH trong những năm qua,  chúng  tôi  xin  trình  bày  chuyên  đề  này  bằng cách đặt câu hỏi và trả lời như sau:
 3. Tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của  UBTVQH ai có quyền chất vấn? • Chỉ  ĐBQH  mới  có  quyền  chất  vấn  và  chất  vấn  là  một  trong  những  hình  thức  hoạt động giám sát của Quốc hội.
 4. 2. Những ai có thể bị chất vấn? • Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ  tướng  Chính  phủ,  Bộ  trưởng  và  các  thành  viên  khác  của  Chính  phủ,  Chánh  án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng  Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 5. 3. Chất vấn về những vấn đề gì? • Chất vấn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm  của người bị chất vấn  đối với những vấn  đề đã,  đang hoặc có thể nảy sinh về vụ việc  đã xảy ra  trong lĩnh vực người  đó  được  giao phụ trách có  thể hoặc  đã có  ảnh hưởng  đến  lợi ích quốc gia  hay lợi ích chính  đáng của nhân dân  ở một vùng,  miền của đất nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp  của công dân được dư luận đặc biệt quan tâm và  về giải pháp, chủ trương, biện pháp khắc phục,  ngăn chặn.
 6. 4. Làm thế nào để phát hiện được  vấn đề, vụ việc cần đưa ra chất  vấn? • Thường  xuyên  theo  dõi  các  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng  để  biết  được  các chủ  trương chính sách lớn của nhà nước  và dư  luận  xã  hội  về  những  chủ  trương  chính  sách đó; 
 7. 4. Làm thế nào để phát hiện được vấn  đề, vụ việc cần đưa ra chất vấn? (Tiếp theo) • Cần  quan  tâm  đến  những  sự  kiện  lớn  đang  xảy  ra  trong  đời  sống  kinh  tế  ­  xã  hội  của  đất nước; • Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị  của  cử  tri  qua  nghiên  cứu,  xử  lý  đơn  thư  khiếu nại tố cáo của họ.
 8. 5. Xử lý thông tin, đơn thư, khiếu  nại tố cáo, kiến nghị đã nhận  được như thế nào? • Gặp  gỡ  phóng  viên,  tác  giả  bài  báo,  người  khiếu  nại,  tố  cáo,  kiến  nghị  để  yêu  cầu  cung  cấp  thêm  thông  tin,  tài  liệu, trình bày cụ thể hơn, rõ hơn về nội  dung vấn  đề hoặc vụ việc họ  đã nêu ra  hoặc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.
 9. 5. Xử lý thông tin, đơn thư, khiếu nại  tố cáo, kiến nghị đã nhận được như  thế nào? (tiếp theo) • Gặp gỡ các chuyên gia, người  hiểu biết sâu  về  lĩnh  vực  có  vấn  đề  mà  đại  biểu  đang  quan tâm để nghe ý kiến của họ.
 10. 6. Tìm hiểu ý kiến của các cơ quan, cá  nhân  có  thẩm  quyền  xem  xét,  giải  quyết vấn đề, vụ việc bằng cách nào? Gặp trực tiếp hoặc gửi văn bản yêu cầu  cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét,  giải  quyết  vấn  đề  hoặc  vụ  việc  mà  phương tiện thông tin  đại  chúng đã nêu ra  hoặc  công  dân  khiếu  nại,  tố  cáo,  kiến  nghị; đồng thời yêu cầu thông báo kết quả  xem xét, giải quyết.
 11. 7.  Làm  gì  khi  không  đồng  ý  với  nội  dung  thông  báo  kết  quả  xem  xét, giải quyết? • Gửi  văn  bản  đến  người  có  trách  nhiệm  và  thẩm  quyền  cao  nhất  trong  ngành,  lĩnh  vực  có vấn  đề hay vụ việc mà  đại  biểu quan tâm  với  đề nghị xem xét, giải quyết và thông báo  kết quả. • Đây  chính  là  người  có  thể  bị  chất  vấn  nếu  đại  biểu  không  đồng  ý  với  nội  dung  thông  báo kết quả giải quyết.
 12. 8. Cần làm gì tiếp theo nếu không  đồng ý với nội dung thông báo kết  quả giải quyết của người có thể bị  chất vấn? • Yêu  cầu  Trung  tâm  Thông  tin  Khoa  học  ­  Viện Nghiên cứu lập pháp – Thuộc Ủy ban  Thường  vụ  Quốc  hội  cung  cấp  thông  tin,  tư liệu liên quan đến vấn đề, vụ việc định  đưa ra chất vấn (nếu có).
 13. 8.  Cần  làm  gì  tiếp  theo  nếu  không  đồng  ý với nội dung thông báo kết  quả giải quyết của người có thể bị  chất vấn?(tiếp theo) • Sử dụng cán bộ, chuyên viên của Văn phòng  Đoàn  ĐBQH  và  HĐND  và  tự  mình  đi  xác  minh,  thu  thập  thông  tin,  tư  liệu  kể  cả  việc  chụp  ảnh, ghi băng hình những  địa  điểm cần  thiết.  Ví  dụ:  sông  ngòi,  ao  hồ  bị  ô  nhiễm  nặng, đoạn đường sụt lún. v.v…
 14. 9. Cần tìm lực lượng đồng minh  ủng hộ bằng cách nào? • Đưa  vấn  đề,  vụ  việc  định  chất  vấn  ra  trao đổi  tại Đoàn ĐBQH và gặp gỡ trao  đổi  với  những  ĐBQH  hiểu  biết  sâu  về  lĩnh vực có vấn  đề, vụ việc  định  đưa ra  chất vấn.
 15. 10. Cần thể hiện nội dung chất  vấn như thế nào? Nội  dung  chất  vấn  phải  ngắn  gọn,  rõ  ràng,  có  căn  cứ  và  phải  liên  quan  đến  nhiệm  vụ,  quyền  hạn,  trách  nhiệm  của  người bị chất vấn; Có thể chất vấn bằng cách hỏi trực tiếp  người  bị  chất  vấn  tại  kỳ  họp  Quốc  hội,  phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 16. 11. Gửi chất vấn đến cơ  quan, cá nhân nào? • Sau  khi  đã  lựa  chọn  được  vấn  đề  hay  vụ  việc  chất  vấn  thì  ĐBQH  ghi  rõ  nội  dung  chất  vấn,  người  bị  chất  vấn  vào  phiếu ghi chất vấn rồi gửi  đến Chủ tịch  Quốc  hội  nếu  chất  vấn  trong  thời  gian  Quốc hội  đang họp,  đến UBTVQH nếu  chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp  Quốc hội;
 17. 12. Đại biểu Quốc hội đưa ra chất  vấn có những nhiệm vụ, quyền hạn  gì? • Về nhiệm vụ: Phải có mặt tại phiên họp  chất  vấn  của  Quốc  hội,  của  UBTVQH  nếu  chất  vấn  bằng  cách  hỏi  trực  tiếp  người  bị  chất  vấn,  bảo  đảm  đúng  thời  gian quy định về nêu câu hỏi và phát biểu  ý kiến.
 18. 12. Đại biểu Quốc hội đưa ra chất  vấn có những nhiệm vụ, quyền hạn  gì? (tiếp theo) • Về  quyền  hạn:  được  phát  biểu  ý  kiến  tại  phiên  họp  chất  vấn  của  Quốc  hội,  được  mời  dự  và  phát  biểu  ý  kiến  tại  phiên  họp  chất  vấn  của  UBTVQH,  trong  trường  hợp  không tham dự họp thì được nhận thông báo  kết quả trả lời.
 19. 12. Đại biểu Quốc hội đưa ra chất  vấn có những nhiệm vụ, quyền  hạn gì? (tiếp theo) • Nếu không đồng ý với nội dung trả lời chất  vấn  tại  kỳ  họp  Quốc  hội  thì  có  quyền  đề  nghị Quốc hội tiếp tục thảo luận tạo phiên  họp đó, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác  hoặc  kiến  nghị  Quốc  hội  xem  xét  trách  nhiệm đối với người bị chất vấn.
 20. 12.  Đại  biểu  Quốc  hội  đưa  ra  chất  vấn  có  những  nhiệm  vụ,  quyền  hạn  gì? (tiếp theo) • Nếu  không  đồng  ý  với  nội  dung  trả  lời  chất  vấn  tại  phiên  họp  của  UBTVQH  thì  đề nghị  Ủy ban Thường  vụ Quốc hội  đưa  ra  thảo  luận  tại  kỳ  họp  Quốc  hội  (nếu  chất vấn tại UBTVQH).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản