intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

419
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII

 1. Lịch sử 10 Bài 22:
 2. NỘI DUNG 1. Tình hình nơng nghiệp ở các thế kỉ XVI -XVIII. 2. Sự phát triển của thủ cơng nghiệp. 3. Sự phát triển của thương nghiệp. 4. Sự hưng khởi của các đơ thị.
 3. 1 . Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI – XVIII - Sơ lược tình hình nông nghiệp + Từ cuối thế kỷ XV đến đầu thế từ cuối thế kỷ XVI nông nghiệp sa sút. kỷ XV đến đâu thế kỷ ̀ XVI ?
 4. 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI – XVIII Nguyên nhân chủ yếu nào làm nông nghiệp ́ của nước ́ ta th̉ ờ kì này ̀ ́ + Mât mua,đoi kem xay ira liên miên. + Ruộng đất bị sa sút? tập trung vào tay ngày càng địa chủ quan lại + Nhà nước không quan tâm đến sản xuất như trước
 5. 1 . Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI – XVIII - Từ nửa sau thế kỷ XVII đến + Từ nửa sau thế kỷ XVII thì tình thế kỉ hình chính trị ổn định, nông nghiệp XVIII, tình hai Đàng phát triển. hình nông nghiệp hai Đàng như thế nào ?
 6. 1 . Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI – XVIII Biểu hiện của sự phát triển: - Trình bày + Khai hoang mở rộng diện tích ở 2 Đàng biểu hiện được đẩy mạnh. của sự phát triển nông + Nhân dân 2 miền ra sức tăng gia sản nghiệp? xuất, bồi đắp đê đập, nạo vét mương máng. + Tạo ra nhiều giống lúa mới chất lượng tốt. + Kinh nghiệm sản xuất được đúc kết + Trồng nhiều cây hoa màu và cây ăn quả.
 7. 1 . Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI – XVIII Nêu điểm tích cực và hạn chế của sự phát triển nông nghiệp giai đoạn này? + Tích cực: Đời sống nhân dân được ổn định và nâng cao + Hạn chế: laø giai ñoïan gia taêng tình traïng taäp trung ruoäng ñaát vaøo tay giai caáp ñòa chuû phong kieán .
 8. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp - Tình hình + Nghề thủ công cở truyền tiếp tục phát triển của Thủ đạt trình độ cao như : Dệt vai, gốm sứ….. ̉ cơng nghiệp nước ta + Một số nghề thủ cơng mới xuất hiện: khắc trong giai in bản gỗ, làm đồng hồ, làm đường trắng…. đoạn này? + Các làng nghề gốm sứ, dệt lụa, đúc đồng… xuất hiện ngày một nhiều. + Một số thợ giỏi rời làng ra các đơ thị lập phường vừa sản xuất vừa bán hàng. + Ngành khai mỏ cung phát triển ở cả 2 ̃ Đàng.
 9. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp Anh (chị) có nhận xét gì về sự phat triên của thủ công ̉ nghiệp đương thời. Ngành nghề phong phú, sản phẩm chất lượng cao được người tiêu dùng mà đặc biệt là thương nhân nước ngoài ưa thích  Thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển .
 10. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp
 11. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp
 12. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp
 13. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp
 14. Cặp chân đèn gốm hoa Lư hương gốm – Bát Tràng đầu thế kỉ XVII ( sản xuất năm 1590 )
 15. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp Bình goám Baùt Traøng ( saûn xuaát naêm 1627 )
 16. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp
 17. 3 . Sự phát triển của thương nghiệp Hoạt động nhóm : 2 nhóm. Thời gian: 3 phút + Nhóm 1 : Nội thương phát triển như thế nào ? + Nhóm 2 : Ngoại thương phát triển như thế nào?
 18. 3 . Sự phát triển của thương nghiệp + Nhóm 1 * Nội thương - Nội thương + Từ thế kỉ XVI – XVII buơn bán phát phát triển triển mạnh ở miền xuơi. như thế nào? + Chợ mọc lên khắp nơi và thường họp theo phiên. + Trong nước đã xuất hiện một số làng buơn và trung tâm buơn bán của vùng.
 19. 3 . Sự phát triển của thương nghiệp * Ngoại thương +Nhóm 2 - Theá kyû XVI – XVIII ngoaïi thöông - Ngoại phaùt trieån maïnh: thương + Thuyeàn buoân caùc nöôùc ( keå caû phát triển như thế Chaâu Âu) ñeán nước ta ngaøy caøng taáp nào? naäp. + Thöông nhaân nhieàu nöôùc xin laäp phoá xaù, cöûa haøng buoân baùn laâu daøi. - Giöõa theá kyûthuế khoá của thöôngớc Do chế độ XVIII ngoaïi nhà nư suy yeáu daàn. càng phức tạp, quan lại địa ngày phương gây phiền nhiễu.
 20. 3 . Sự phát triển của thương nghiệp Cảnh Thăng Long thế kỉ XVII
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2