intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình xã hội

Xem 1-20 trên 5294 kết quả Tình hình xã hội
 • Bài viết Đánh giá diễn biến và ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hoạt động sinh kế của người dân huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và đề xuất giải pháp thích ứng đánh giá các tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động sinh kế của người dân và dự báo các ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong tương lai theo hai kịch bản phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực.

  pdf12p visirius 19-01-2023 5 1   Download

 • Nội dung chính của cuốn sách "Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê" bao gồm: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển; Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang sau 30 năm tái lập; Một số hạn chế và tồn tại; Một số vấn đề cần tập trung phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030; Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu qua 30 năm tái lập; Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 - 2020.

  pdf200p trangxanh0906 12-01-2023 13 1   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Đăk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin. Nội dung bao gồm dãy số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông.

  pdf397p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Đăk Nông biên soạn và xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu thông tin thống kê của các ngành, các cấp và các đối tượng dùng tin. Nội dung bao gồm dãy số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông. Các chỉ tiêu thống kê được thu thập, xử lý, tổng hợp từ các báo cáo thống kê định kỳ, các cuộc điều tra thống kê và số liệu báo cáo của các sở, ngành liên quan theo đúng nội dung, phạm vi, phương pháp tính quy định.

  pdf404p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015” bao gồm số liệu chính thức các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015.

  pdf404p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2014, 2015, 2016 và số liệu sơ bộ năm 2017.

  pdf418p trangxanh0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và số liệu sơ bộ năm 2018.

  pdf434p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020” số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2017, 2018, 2019, 2020) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf576p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết “Mẹ Việt Nam anh hùng”: Từ danh hiệu vinh dự Nhà nước đến dấu ấn trong đời sống đương đại trình bày sơ bộ về những đặc điểm, ý nghĩa và ảnh hưởng của danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam anh hùng” đến đời sống Việt Nam đương đại. Bằng việc tận dụng, khai thác hình tượng người mẹ trong liên kết với sự hy sinh của các liệt sĩ cách mạng thế kỷ XX, danh hiệu này là một sáng tạo mang tính dân tộc và thời đại, phù hợp với bối cảnh đặc thù và yêu cầu giải quyết những vấn đề riêng của Việt Nam thời hậu chiến.

  pdf12p visirius 11-01-2023 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam" là lựa chọn được một mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị hoạt động bảo hiểm; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Quảng Nam; đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Quảng Nam. (4) Đề xuất một số kiến nghị và hàm ý chính sách nâng cao mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

  pdf159p starandsky01 03-01-2023 5 0   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn "Nghiên cứu văn bia tỉnh Nam Định" có mục đích hệ thống hóa và nêu lên những đặc điểm hình thức và giá trị nội dung của văn bia Hán Nôm tinh Nam Định. Từ đó, cung cấp những hiểu biết về mảnh đất, con người và truyền thống văn hóa của Nam Định, góp phần vào việc giáo dục truyền thống và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở tỉnh Nam Định.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 8 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế" nhằm mục đích đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường thông qua thu thập các số liệu, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của KCN Phú Bài trong giai đoạn 2015-2019, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng của KCN Phú Bài trong tương lai.

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá yếu tố tác động đến hiệu quả canh tác các mô hình nông nghiệp ven biển thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên" nhằm đánh giá tác động của yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội đến một số mô hình canh tác nông nghiệp chính tại vùng ven biển Tứ Giác Long Xuyên. Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là khu vực điển hình với đa dạng mô hình canh tác được chọn làm đại diện cho nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 16 1   Download

 • Nội dung "Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh 2021" bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, của các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung phương pháp tính, Niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong một số ngành, lĩnh vực năm 2021.

  pdf544p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định biên soạn và xuất bản cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Bình Định năm 2018”. Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018.

  pdf634p trangxanh0906 30-12-2022 11 2   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định biên soạn và xuất bản cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Bình Định năm 2018”. Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf503p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2020 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Hệ thống số liệu trong Niên giám được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định chung của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf512p trangxanh0906 30-12-2022 9 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2021 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh các biểu số liệu, niêm giám thống kê còn bao gồm phần giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê

  pdf512p trangxanh0906 30-12-2022 4 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2014 bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2010 trở về trước.

  pdf348p trangxanh0906 30-12-2022 12 2   Download

 • Nội dung Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2015 được biên soạn bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2011 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2011-2015), trong đó số liệu từ 2014 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2015 là số ước tính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf336p trangxanh0906 30-12-2022 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình xã hội
p_strCode=tinhhinhxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2