Bài giảng Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Trường THCS Quế Phong

Chia sẻ: Trân Thị Phương Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
100
lượt xem
11
download

Bài giảng Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Trường THCS Quế Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta của Trường THCS Quế Phong được thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp thầy cô nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Trường THCS Quế Phong

 1. 1
 2. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. 2 12/10/14
 3. - Thời xa xưa, nước ta là một vùng Tạngsao thựm trạp với ? rừ i núi rậ c rạ ng cNướ quan ưmáikia làt nhiềảnhc động,đó lại rnhiều u hang ta x a đá, ấ sôngmộti, vùng đven biển dài, cầhậuố2 ết đnóngấạinh rõ rệt, khí su có vùng t như n thi mùa ối vớ người l thuận ếnguyên thủy?của cây th lợinào? ộc sống cho cu cỏ, muông thú và con người. Cảnh quan thiên nhiên đó rất cần thiết đối với người nguyên 3 thuỷ 12/10/14
 4. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. - Là loài vượn cổ sống cách đây 3-4 triệu năm, (dấuTối ccủlà loài ? Người tích KINH ổ a BẮ vượn; trán ngấp, i màyCthổi cao, th ườ như n ế xương hàmnào? Dấu tích phía choài ra trước…. ngcủai người pối cổ bao ườ có lớ t lông phủ…) qua quá trình lao động và Ê-TI-Ô-PI-A ược tìm thấy ở đ tìm kiếm thđâuăn đãthế giđiibằng ức trên biết ớ 2 chi sau, dùng hai chi trước để GIA-VA cầm nắm, thể tích não lớn, biết sử dụng những hòn đá, cành cây chế tạo công cụ. 4
 5. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn) ? Các nhà khảo cổ đã Thẩm Hai phát hiện được ( Lạng Sơn) những dấu tích gì của người tối cổ trên đất nước ta? ? Ở nước ta dấu tích Người tối cổ được tìm thấy H18: Răngvào ở đâu của thờiHang ThốimổHai Người t c ở gian nào? ẩ (Lạng Sơn) 5 12/10/14 Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam
 6. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. H18_Răng của Người tối cổ ở Hang -Những chiếc răngng Sơn) ằm trong Thẩm Hai (Lạ này n lớp đất chứa nhiều than, xương động vật cổ cách đây 40 - 30 vạn năm, những chiếc răng này vừa có Hang Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) đặc điểm của răng người lại có cả đặc điểm của răng vượn, vì họ còn ăn sống nuốt tươi. (vì vậy người ta thường gọi người tối cổ là ng6ười 12/10/14 vượn )
 7. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn) Thẩm Hai ( Lạng Sơn) Núi Đọ ( Thanh Hoá) H19_ Rìu đá núi Đọ (Thanh - Là công cụ đá ghè đẽo Hóa) qua ? Qua quan sát em có loa có 1 đầu gần tròn để nhận xét gì về chiếc rìu cầm, đầu kia nhọn, sắc Xuân Lộc đá của Người tối cổ? (Đồng Nai) nhưng còn nặng cho nên chủ yếu dùng để chặt và đập. 7 12/10/14 Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam
 8. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn) Thẩm Hai ( Lạng Sơn) ? Quan sát trên - Ngườnhữối dốổ sinh ?ượci đồ t ng s ấu l Vớ i môt c di Núi Đọ tích củkhảo cổ ở i tích a Ngườiắp đất tố ( Thanh Hoá) sống tìm thấy khđất trên ở cổ ệt Nam, em có Vi nước tc taBắc đến Nam ừ đã ứ nướ n xét gìchề nga nhậ v đị nhưng mập gì? ng chủ tể đisinh trung đi ỏ t ều số yếcủa Người bộ cvà Bắc u ở Bắc tối ổ? Xuân Lộc Trung bộ (Đồng Nai) 8 12/10/14 Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở Việt
 9. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở 2/ Ở giai đoạn đầu Người tinh khôn sống như thế nào? đâu. ? Nguyên nhân nào Ngườườitảắc qua quá Ng i Nhtinhlckhôn ần ? ối ại dổ ?ấtTri ện từ khi i khôn Người xu ườ tinh Ng n hi chuytrình thành Người ể tinh nàokhôn laonhưộng,t trên thđ là người trên ếđấ tinh Người tối cổ mở khôn - Có cấu ế nào? thể như gic i? tạo cơ nướrớta? vùng sinh th ngTrảiộng quá trình lao - ườ i qua nay, xưởng ngày c ộngsống ki tay nhứckhéo đốt nhỏ, bànếm những ăn. tìm ra thỏ Ngườiơitnào? n ố c cả tiến léo, ngón itayổ linh i hoạt, Người trán cao, mặt phẳng, c n công cụ dần chuyển biếơ tối cổ thể Ngn, i tinh khôn. i thành gọườ trên ngườ không còn lớp lông mỏng, thể tích não phát triển. 12/10/14 (1450 cm3) 9
 10. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Kéo Lèng (Lạng Sơn) Người tối cổ được tìm Hang Hùm thấy ở đâu. (Yên Bái) 2/ Ở giai đoạn đầu Thẩm ồm Người tinh khôn sống (Nghệ An) như thế nào? Thung Lang (Ninh Bình) 10 12/10/14
 11. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở 2/ Ở giai đoạn đầu Người đâu. Thái Nguyên tinh khôn sống như thế nào? Lai Châu Sơn Vi (Phú Thọ) Thanh Hóa Nghệ An ? Dấu tích của Người tinh khôn ở giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu? Và thời gian nào? 12/10/14 11
 12. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở 2/ Ở giai đoạn đầu Người tinh khôn sống như thế nào? đâu. H20_Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu) ? Công cụ lao động chủ yếu của họ là gì? 12/10/14 12
 13. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. giai đoạn đầu Người 2/ Ở tinh khôn sống như thế nào? - Giống: Vẫn là công cụ chế tác đá, hình thức ghè đẽo thô sơ. H20_Công cụ chặt H19_ Rìu đá núi ở Nậm Tun (Lai Đọ (Thanh Hóa) - Khác: Tiến bộ công cụ Châu) ? Em hãy so sánh đá của Người tinh khôn công cụ hình 20 với ở giai đoạn đầu hình công cụ của Người thù rõ ràng hơn. tối cổ ở hình 19 có gì 12/10/14 giống và khác nhau? 13
 14. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở 2/ Ở giai đoạn đầu Người đâu. tinh khôn sống như thế nào? ? Em có nhận - Mở rộng vùng sinh sống, xét gì về đã có 1 bước tiến về công Người tinh cụ lao động ghè đẽo có khôn ở giai hình thù rõ ràng và sự xuất đoạn đầu? hiện của Người tinh khôn, đánh dấu bước chuyển biến trong xã hội của người nguyên thuỷ trên đất nước ta. Đó là giai đoạn phát triển của người tinh khôn. 12/10/14 14
 15. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. 2/ Ở giai đoạn đầu Người tinh khôn sống như thế nào? 3/ Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới. 12/10/14 15
 16. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. 2/ Ở giai đoạn đầu Người tinh khôn sống như thế nào? 3/ Giai đoạn phát triển Bắc Sơn của Người tinh khôn có gì Hạ Long mới. Hoà Bình Quỳnh Văn Bàu Tró Giai đoạn phát triển của Dấu tích của Người tinh Ng ở giai đoạn khôn ười tinh khôn cách đâyphát triển được ời gian bao lâu?đâu khoảng th tìm thấy ở trên lãnh thổ nước ta? 16 12/10/14
 17. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. 2/ Ở giai đoạn đầu Người tinh khôn sống như thế nào? 3/ Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới. H21_ Rìu đá H22_ Rìu đá Hoà Bình Bắc Sơn H20_Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu) H23_ Rìu đá Hạ Long - Ở thời kỳ đầu của Người tinh khôn, công cụ tiêu biểu là VậyQua quan n phát triển so a ? ở giai đoạsát em hãy củ những hòn cuội được ghè đẽo Người tinh khônụ rìu hình đá sánh công c => công cụ ở rìa cạnh, loại ghè 1 mặt phong phú, . đa dạểmhgìn, ến 21,22,23 Có đing ơ ti hình chiếm đa số và phần lớn là thù gọn, đã biết mài ở lưỡi cho công cụ chặt, nạo. bộ hơn rìu đá H 20? sắc bén, tay cầm dễ cầm hơn.
 18. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 3/ Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới. ? Em rút ra điểm mới trong chế tác công cụ đá? ? Ngoài công cụ mài lưỡi, Người tinh khôn còn có những công cụ gì mới? 12/10/14 18
 19. BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 3/ Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới. ? Theo em, giai đoạn ? Tại sao lại có sự này Người tinh khôn tiến bộ đó? có điểm gì mới? -Xuấ- Trảin các loại hình động cụ t hiệ qua quá trình lao công mới, kiưỡi scuốc Ngườiặtinh ệt là đồ l ếm ống, đá, đ c bi khôn đã luôn sáng mài đá. chế tác tạo trong gốm và kĩ thu? Giải thích sự tiến ật công cụ lao động để nâng cao - Chỗ ở lâu dài,cổn rìunh hlơn i(10.000 bộ ủa đị mãi ưỡ hiệu quả và dần phát minh ra năm)công cụ msoi. ới rìu ghè đẽo. ớ v 12/10/14 19
 20. - Những dấu tích của Người tối cổ trên đất nước ta chứng tỏ nước ta là một trong những quê hương của loài người. - Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ của người nguyên thủy vừa tạo điều kiện mở rộng sản xuất, vừa nâng cao dần cuộc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản