intTypePromotion=3

BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

1
508
lượt xem
221
download

BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo các điều kiện chấm dứt hoạt độnTheo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

 1. BÀI GIẢNG   LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên 
 2. CHƯƠNG II  CH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ
 3. I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ I. 1. Các định nghĩa + Đầu tư là gì? + Nhà đầu tư gồm những ai? +  Dự án đầu tư ­ tập hợp các đề xuất bỏ vốn   trung và dài hạn ­ địa bàn, thời gian đầu tư xác  định, cụ thể
 4. 2. Bảo đảm đầu tư 2. B + Về vốn và tài sản * Không bị quốc hữu  hóa, tịch thu * Trưng mua, trưng  dụng – bồi thường
 5. Bảo đảm đầu tư + Về quyền sở hữu trí tuệ * Công ước Bern và  Công ước Paris * TRIPS * WTO
 6. Bảo đảm đầu tư + Về ràng buộc các điều kiện  khác *  Tỉ lệ xuất nhập khẩu *  Trình độ,chỉ tiêu chất  lượng
 7. II. Hình thức đầu tư II. H 1. Đầu tư trực tiếp + Đầu tư thành lập tổ chức kinh  tế * 100% vốn trong nước và NN * Liên doanh * Hợp đồng BCC, BOT, BTO và  BT
 8. Hình thức đầu tư + Đầu tư phát triển kinh doanh + Mua cổ phần, cổ phiếu để tham  gia quản lý họat động đầu tư + Sáp nhập, mua lại doanh  nghiệp + Các hình thức khác…
 9. Hình thức  đầu tư 2. Đầu tư gián tiếp + Mua cổ phần, cổ phiếu,  trái phiếu + Thông qua quỹ đầu tư  chứng khóan + Thông qua các định chế  tài chính trung gian khác
 10. III. Lĩnh vực đầu tư , địa bàn đầu  III. L tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư Lĩnh vực ưu đãi đầu tư 1. + Điều 27 Luật Đầu tư * Công nghiệp * Nông nghiệp * Môi trường * Sử dụng nhiều lao động
 11. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư * Xây dựng   * Giáo dục * Ngành nghề truyền thống
 12. 2. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện 2. L + Tác động đến quốc phòng, an  ninh, trật tự, an tòan xã hội + Tài chính, ngân hàng + Tác động sức khỏe cộng đồng
 13. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện + Văn hóa, thông tin, báo  chí, xuất bản + Dịch vụ gỉai trí + Kinh doanh bất động sản
 14. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện + Tài nguyên, môi trường + Phát triển giáo dục + Một số lĩnh vực khác
 15. 3. Lĩnh vực cấm  đầu tư + Quốc phòng an ninh + Di tích, lịch sử, đạo đức,  thuần phong mỹ tục + Phế thải, hóa chất độc hại
 16. 4. Địa bàn ưu đãi đầu tư 4.  ­ Điều kiện kinh tế xã hội  khó khăn ­ Khu công nghiệp, khu  chế xuất, khu công  nghệ cao, khu kinh tế
 17. IV. THỦ TỤC ĐẦU TƯ IV. TH 1. Dự án đăng ký đầu tư * Đối với dự án trong nước  • Vốn từ 15 tỉ đến dưới 300 tỉ • Không thuộc danh mục lĩnh  vực đầu tư có điều kiện
 18. Thủ tục đầu tư Th Đối với dự án có vốn đầu tư NN + Vốn dưới 300 t        + Không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện + Nội dung & hồ sơ đăng ký đầu tư:  Điều 45, 46.2 Luật đầu tư
 19. Dự án phải thẩm tra trước khi cấp phép: + Vốn từ 300 tỉ trở lên    +  Thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư  có điều kiện. * Thủ tục thẩm tra: Điều 48  Luật đầu tư
 20. + Thuộc Danh mục dự án đầu tư  + Thu có điều kiện Thủ tục thẩm tra: Điều  49 Luật đầu tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản