intTypePromotion=3

Bài giảng Luật Kinh tế (Theo quan niệm của Việt Nam): Phần 1 - TS. Ngô Huy Cương

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:192

0
73
lượt xem
17
download

Bài giảng Luật Kinh tế (Theo quan niệm của Việt Nam): Phần 1 - TS. Ngô Huy Cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Kinh tế (Theo quan niệm của Việt Nam): Phần 1 do TS. Ngô Huy Cương biên soạn giúp các bạn biết được những quy định trong việc tổ chức kinh doanh như những vấn đề chung về công ty; bản chất pháp lý của công ty; học thuyết doanh nghiệp; phân loại công ty, doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Kinh tế (Theo quan niệm của Việt Nam): Phần 1 - TS. Ngô Huy Cương

 1. LUẬT KINH TẾ Người soạỆn th (THEO QUAN NI M CảỦ   o: TS. Ngô Huy  A VIỆT NAM) Cương Khoa Luật­ Đại học Quốc gia Hà Nội 1
 2. PHẦN 1: TỔ CHỨC KINH  DOANH 2
 3. Luật sư cần gì  1. Biết bản chất pháp lý của doanh nghiệp trong tư vấn  2. Thành thạo các loại hình công ty doanh nghiệp? 3. Nắm vững các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thành lập công ty  4. Nắm vững các điều cấm của pháp luật trong việc thành lập công ty 5. Nắm bắt được ý muốn của khách hàng và hoàn cảnh của họ 6. Phân tích được sự việc 7. Có kỹ năng thiết lập hồ sơ 8. Có kỹ năng tiếp xúc khách hàng 3
 4. Những vấn đề chung về  công ty 4
 5. Thực thể kinh doanh Thương nhân Một  đơn lẻ thành Công ty  viên trách  Tập nhiệm  Công ty hữu hạn đoàn Nhiều  hợp danh thành viên Công ty Công ty hợp vốn dự phần đơn giản Công ty hợp vốn Công ty cổ phần cổ phần 5
 6. Các hình thức công ty của Anh Companies Private Public Limited Unlimited Limited Unlimited By shares By guarantee By share By guarantee With Without With Without share share share share capital capital capital capital With Without With Without share share share share capital capital capital capital 6
 7. Công ty Công ty Các loại hình hợp vốn đơn giản cổ phần công ty khác Các hình thức  công ty được hình  Công ty thành như thế  hợp danh nào? Công ty cổ phần niêm yết hiện nay được xem là  hình thức công ty hoàn bị  Thương  nhất, và có nhiều lý thuyết nhân đơn lẻ  hiện đại về nó 7
 8. Thương nhân đơn lẻ (sole trader  hay sole proprietorship) • Bản chất: Cá nhân kinh  doanh • Chịu trách nhiệm vô  hạn đối với các khoản  nợ • Có nhiều điểm lợi,  nhưng có nhiều bất lợi 8
 9. Những điểm lợi của  thương nhân đơn lẻ • Được hưởng toàn bộ lợi nhuận; • Tự định hướng và mục tiêu; •  Không chậm trễ trong việc ra quyết định; • Đáp ứng khách hàng nhanh chóng; • Quan hệ gần gũi với khách hàng; •  Bảo đảm  bí mật kinh doanh; • Có động cơ thúc đẩy làm việc chăm chỉ; • Giám sát chặt chẽ hoạt động.  (Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead, Business  Law, Heinemann, London, 1985, p. 43) 9
 10. Những điểm bất lợi của  thương nhân đơn lẻ • Phải làm việc vất vả; • Chịu trách nhiệm cá nhân và vô hạn đối với các khoản nợ; • Bị hạn chế về vốn;  • Khó mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, và đổi mới  công nghệ; •  Giá thành sản phẩm cao, khó khăn trong việc cạnh tranh; • Khi chết, không có gì bảo đảm người thừa kế thích hoặc có  khả năng duy trì doanh nghiệp.  (Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead, Business Law,  Heinemann, London, 1985,p.43) 10
 11. Công ty hợp danh (partnership) • Bản chất: Các thương gia liên kết lại với  nhau • Các thành viên có tư cách thương gia, chịu  trách nhiệm liên đới và vô hạn định đối với  khoản nợ • Hoạt động dưới một tên hãng chung 11
 12. Công ty hợp vốn đơn giản • Bản chất: Các thương gia liên kết với nhau  và với người thường • Có hai loại thành viên: Nhận vốn và góp vốn • Thành viên nhận vốn có tư cách thương gia,  chịu trách nhiệm liên đới và vô hạn định đối  với khoản nợ • Thành viên góp vốn không có tư cách thương  gia, chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn  góp 12
 13. Công ty cổ phần • Có nhiều học thuyết về bản chất • Luôn luôn được xem là một pháp nhân • Vốn điều lệ được chia thành những phần  bằng nhau • Được phát hành chứng khoán • Các thành viên không có tư cách thương gia • Bản thân công ty mới được coi là thương gia • Các thành viên chịu tránh nhiệm hữu hạn  trong số vốn góp 13
 14. Công ty trách nhiệm hữu hạn • Có hai loại: Nhiều thành viên và một thành  viên • Là sự kết hợp giữa các yếu tố của công ty cổ  phần và công ty hợp danh • Các thành viên không có tư cách thương gia,  chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ  của công ty trong phạm vi số vốn góp • Không được phát hành chứng khoán • Luôn luôn được xem là một pháp nhân 14
 15. Công ty hợp vốn cổ phần • Là sự kết hợp giữa các yếu tố của công ty cổ  phần và công ty hợp vốn đơn giản • Luôn luôn được xem là pháp nhân • Có hai loại thành viên: Nhận vốn và góp vốn • Thành viên nhận vốn có tư cách thương gia,  chịu trách nhiệm liên đới và vô hạn định đối  với các khoản nợ • Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu  hạn, không có tư cách thương gia 15
 16. 16 Công ty dự phần • Là sự liên kết giữa các thương nhân không  hoạt động dưới một tên hãng chung, không  có trụ sở • Luôn luôn không được coi là pháp nhân • Các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới  và vô hạn định đối với các khoản nợ
 17. 1. Nâng cao trách nhiệm 2. Giới hạn trách nhiệm và rủi ro 3. Tự mình quyết định và hưởng toàn  bộ lợi nhuận 4. Huy động vốn Tại sao 5. Tránh làm việc vất vả  6. Tránh thuế lựa  7. Thuận lợi cho việc quản lý công ty chọn  8. Tránh thủ tục phức tạp hình  9. Hợp tác chặt chẽ thức 10. Do pháp luật đòi hỏi 11. Do lĩnh vực kinh doanh công ty? 12. Do ý thích thuần tuý 13. Chạy theo mốt 14. Chuyển nhượng vốn 15. Đời sống của công ty... 17
 18. 18 Công ty là gì? • Công ty là một hợp đồng • Công ty có 4 đặc điểm sau: - Cùng  nhau góp vốn - Cùng nhau hoạt động chung - Cùng kiếm lời để chia nhau - Cùng nhau chịu lỗ
 19. Bản chất pháp lý của công ty • Có nhiều học thuyết khác nhau về bản chất pháp lý  của công ty • ở Việt Nam, hầu hết các luật gia coi công ty là một  chủ thể kinh doanh, có nghĩa là một định chế • Pháp quan niệm công ty là một hợp đồng, và thể  hiện cụ thể trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật  Thương mại • ở Hoa Kỳ, nhiều luật gia coi Partnership (hợp danh)  là hợp đồng, và có nhiều học thuyết khác nhau về  bản chất của corporation (công ty) 19
 20. Các học thuyết khác nhau về bản  chất pháp lý của công ty ở Hoa Kỳ • Học thuyết hư cấu hay thực thể nhân tạo • Học thuyết thừa nhận hay học thuyết nhượng  quyền • Học thuyết hiện thực hay học thuyết về tính vốn có • Học thuyết doanh nghiệp • Học thuyết biểu tượng • Học thuyết mối liên hệ hợp đồng • Học thuyết hợp đồng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản