intTypePromotion=3

Bài giảng Lý thuyết ô tô - Chương 1: Tổng quan về ô tô

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
219
lượt xem
65
download

Bài giảng Lý thuyết ô tô - Chương 1: Tổng quan về ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết ô tô chương 1: Tổng quan về ô tô trình bày nội dung về những yêu cầu chung đối với ô tô, các phương án bố trí động cơ và hệ thống truyền lực, nhiệm vụ và yêu cầu đối với các hệ thống và các cụm tên ô tô. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết ô tô - Chương 1: Tổng quan về ô tô

 1. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ 1.1. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI Ô TÔ : 1.1.1. Các yêu cầu về thiết kế chế tạo : 1.1.2. Các yêu cầu về sử dụng : 1.1.3. Các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa : 1.2. CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC : l λ= L
 2. 1.2.1. Các phương án bố trí động cơ : 1.2.1.1. Động cơ đặt đằng trước : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm ngoài buồn lái : 1.2.1.1.1. Động cơ đặt đằng trước nằm trong buồn lái : 1.2.1.2. Động cơ đặt đằng sau : 1.2.1.3. Động cơ đặt giữa buồn lái và thùng xe : 1.2.1.4. Động cơ đặt dưới sàn xe :
 3. 1.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực trên ô tô: 1.2.2.1. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x2: 1.2.2.1.1. Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động: Hình 1.2 : Động cơ đặt trước, cầu sau chủ động (4x2)
 4. 1.2.2.1.2. Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động: HS ĐC Hình 1.3 : Động cơ đặt sau, cầu sau chủ động (4x2)
 5. 1 Hình 1.4 : Hệ thống truyền lực trên xe VW 1200
 6. 1.2.2.1.3. Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động : ĐC Hình 1.5 : Động cơ đặt trước, cầu trước chủ động
 7. Hình 1.6 : Hệ thống truyền lực trên xe du lịch TALBOT SOLARA
 8. 1.2.2.2. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x4 : P LH ĐC HS C C 1 2 Hình 1.7 : Hệ thống truyền lực của xe VAZ 2121
 9. 1.2.2.3. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6x4 : LH TC TC ĐC HS C C Hình 1.8 : Hệ thống truyền lực của xe KAMAZ 5320
 10. 1.2.2.4. Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 6x6 : Hinh 1.9 : Hệ thống truyền lực của xe URAL 375
 11. 1.3. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC CỤM TÊN Ô TÔ : 1.3.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống truyền lự c : 1.3.1.1. Nhiệm vụ : 1.3.1.2. Yêu cầu : 1.3.2. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống phanh : 1.3.2.1. Nhiệm vụ : 1.3.2.2. Yêu cầu : 1.3.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống treo : 1.3.3.1. Nhiệm vụ : 1.3.3.2. Yêu cầu :
 12. 1.3.4. Nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống lái : 1.3.4.1. Nhiệm vụ : 1.3.4.2. Yêu cầu : 1.3.5. Nhiệm vụ và yêu cầu của các cầu xe : 1.3.5.1. Nhiệm vụ : 1.3.5.2. Yêu cầu : 1.3.6. Nhiệm vụ và yêu cầu của khung và thân xe : 1.3.6.1. Nhiệm vụ : 1.3.6.2. Yêu cầu :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản