intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

45
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng giúp các bạn xác định các yếu tố trên màn hình, sử dụng quick access toolbar, sử dụng ribbon, làm việc với văn bản, di chuyển xung quanh tài liệu, xác định các biểu tượng màn hình, sử dụng backstage để lưu mở, hoặc tạo ra các tài liệu mới,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> Microsoft Office<br /> Word 2010<br /> <br /> Bài 1: Mở đầu<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Mục tiêu<br /> •<br /> <br /> xác định các yếu tố<br /> trên màn hình<br /> <br /> •<br /> <br /> sử dụng Backstage để lưu,<br /> mở, hoặc tạo ra các tài liệu<br /> mới<br /> <br /> •<br /> <br /> sử dụng Quick Access Toolbar<br /> <br /> •<br /> <br /> sử dụng Ribbon<br /> <br /> •<br /> <br /> chuyển đổi giữa các tài liệu<br /> <br /> •<br /> <br /> làm việc với văn bản<br /> <br /> •<br /> <br /> lưu trong các định dạng tập<br /> tin khác nhau<br /> <br /> •<br /> <br /> di chuyển xung quanh tài liệu<br /> <br /> đóng một tài liệu<br /> <br /> •<br /> <br /> xác định các biểu tượng<br /> màn hình<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> thêm thuộc tính tài liệu<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Xem xét màn hình<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Xem xét màn hình<br /> •ScreenTips<br /> – Mô tả nhanh về tính năng<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Sử dụng Quick Access Toolbar<br /> •Chứa các nút cho các lệnh thường xuyên<br /> được sử dụng<br /> •Có thể được tùy chỉnh<br /> •Có thể được đặt trên hoặc bên dưới Ribbon<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2