intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

36
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo bảng, nhập các mục vào bảng, điều chỉnh hàng và cột, hợp nhất (merge) và phân chia (split) các ô (cell), chèn và xóa các ô, các hàng và cột, định dạng bảng, chỉnh sửa các thuộc tính bảng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Microsoft Office<br /> Word 2010<br /> <br /> Bài 7: Sử dụng bảng (Table)<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • tạo bảng<br /> • nhập các mục vào bảng<br /> • điều chỉnh hàng và cột<br /> • hợp nhất (merge) và phân<br /> chia (split) các ô (cell)<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> • chèn và xóa các ô,<br /> các hàng và cột<br /> • định dạng bảng<br /> • chỉnh sửa các thuộc tính<br /> bảng<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> Làm việc với bảng<br /> Các cột (Columns)<br /> <br /> Các hàng<br /> (Rows)<br /> <br /> Các ô riêng lẻ (Individual Cell)<br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> <br /> Core Skills<br /> <br /> Làm việc với bảng<br /> • Thiết kế thể hiện và bố cục tổng thể của bảng<br /> • Đường viền đơn xuất hiện cho toàn bộ bảng theo mặc định<br /> • Đường lưới (gridlines) hiển thị trên màn hình như là hướng dẫn<br /> mà thôi<br /> • Sử dụng Show / Hide để kiểm tra nội dung trong bảng<br /> • Có thể áp dụng căn lề và định dạng nội dung cho ô<br /> • Có thể hợp nhất các ô lân cận theo chiều ngang và theo chiều dọc<br /> • Xoay văn bản theo 90 ° trong ô, hoặc sử dụng WordArt<br /> • Có thể di chuyển bảng đến bất kỳ vị trí sử dụng Table Selector<br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> Microsoft®<br /> <br /> Word 2010<br /> Làm việc với bảng<br /> • Table Tools Ribbons<br /> <br /> © IIG Vietnam.<br /> <br /> Core Skills<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2