intTypePromotion=1

Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Lựa chọn vấn đề ưu tiên, viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu

Chia sẻ: Nguaconbaynhay Nguaconbaynhay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
86
lượt xem
9
download

Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Lựa chọn vấn đề ưu tiên, viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày cách lựa chọn vấn đề ưu tiên nghiên cứu theo phương pháp cho điểm ưu tiên; các bước phân tích vấn đề nghiên cứu; cách viết tên đề tài, đặt vấn đề và viết mục tiêu nghiên cứu. Lựa chọn được đề tài nghiên cứu cụ thể và xây dựng được mục tiêu nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Lựa chọn vấn đề ưu tiên, viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu

 1. LỰA  CHỌN  VẤN  ĐỀ  ƯU  TIÊN,  ViẾT   TÊN  ĐỀ  TÀI  VÀ    MỤC  TIÊU   NGHIÊN  CỨU Mục tiêu Sau buổi học, học viên có khả năng 1. Trình bày được cách lựa chọn vấn đề ưu tiên nghiên cứu theo phương pháp cho điểm ưu tiên 2. Trình bày được các bước phân tích vấn đề nghiên cứu 3. Trình bày được cách viết tên đề tài, đặt vấn đề và viết mục tiêu nghiên cứu 4. Lựa chọn được đề tài nghiên cứu cụ thể và xây dựng được mục tiêu nghiên cứu 1
 2. 1.  Lựa  chọn  vấn  đề  ưu  tiên  cho   nghiên  cứu Thế  n ào  là  vấn  đ ề  sức  khỏe  ưu  tiên? • Là  vấn  đề  sức  khỏe  gây  những  ảnh  hưởng  xấu   tới  cá  thể/nhóm  cá  thể/cộng  đồng. • Cần  được  giải  quyết  sớm. • Cộng  đồng  (bệnh  viện)  có  khả  năng  giải  quyết   được. TẠI  SAO?  KHI  NÀO? • Nguồn  lực     HẠN  HẸP  ><  vấn  đề  NHIỀU • Không  thể  giải  quyết  được  mọi  việc  cùng   một  lúc. 2
 3. Các  phương  pháp  xác  định  vấn  đề   ưu  tiên 1. Kinh  nghiệm  của  người  nghiên  cứu 2. Phương  pháp  chuyên  gia  (Delphi) 3. Gánh  nặng  bệnh  tật 4. Cho  điểm  ưu  tiên Các  tiêu  chuẩn  lựa  chọn  ưu  tiên Tiêu  chuẩn Câu  hỏi? Tính  xác  đáng Vấn  đề  có  xác  đáng  để  NC? Tính  mới NC  có  gì  mới  so  v ới  các  NC  trước? Sự  chấp  nhận  của  các  bên   Các  bên  có  thẩm  quyền  có  dễ  dàng   có  thẩm  quyền chấp  nhận  vấn  đề  NC  không? Vấn  đề  đạo  đức  và  sự  chấp   Có  vấn  đề  đạo  đức  gì  khi  NC? nhận  của  c ộng  đồng: Cộng  đồng  có  dễ  dàng  chấp  nhận? Tính  khả  thi NC  có  khả  năng  thực  hiện  bằng  nguồn   lực? Tính  ứng  dụng Ai  sử  dụng  kết  quả  NC?  NC  có  lợi  ích? Tính  bức  thiết NC  có  thể  trì  hoãn  trong  việc  r a  quyết   định  giải  quyết  vấn  đề  NC? 3
 4. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên 1.1.  T ính  xác  đ áng:   • Tầm  cỡ  của  vấn  đề  cần  nghiên  cứu • Tính  nghiêm  trọng  của  vấn  đề   • Khả  năng  khống  chế  vấn  đề  cần  nghiên  cứu   • Sự  quan  tâm  và  hưởng  ứng  của  cộng  đồng   Cho  điểm  ưu  tiên  tính  xác  đáng Tên vấn đề nghiên cứu Tầm cỡ Tính Khả năng Quan tâm Tổng Tích Chuyển của vấn nghiêm khống chế của cộng điểm điểm sang điểm đề trọng đồng 1-3 Lao Sốt rét Suy dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai -Tiêu chảy trẻ em -Nhiễm HIV/AIDS ... ... ... 4
 5. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên 1.2. Tính mới ü Vấn đề nghiên cứu đó đã có ai nghiên cứu chưa? ü Nghiên cứu ở khu vực nào? ü Cho đối tượng nào? ü Khi nào? ü Trong điều kiện nào? ü Kết quả đạt được tới đâu?... Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên Thang  điểm  cho  tính  mới: • 1=  Thông  tin  VĐ  này  đã  đầy  đủ,  có  sẵn • 2=  Có  một  số  thông  tin  về  vấn  đề  này   nhưng  chưa  đầy  đủ • 3=  Chưa  có  thông  tin  nào  về  vấn  đề  này 5
 6. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên 1.3.  Sự  chấp  nhận  của  các  bên  có  thẩm   quyền: • 1  =  Chủ  đề  ít  được  quan  tâm. • 2  =  Chủ  đề  được  quan  tâm  và  chấp  nhận   nhưng  chưa  được  đưa  vào  đề  tài  các  cấp. • 3  =  Chủ  đề  được  chấp  nhận  hoàn  toàn  và   được  công  nhận  là  đề  tài  các  cấp. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên • 1.4.  Vấn  đề  đ ạo  đ ức  và  sự  chấp  n hận  của   cộng  đ ồng: • 1  =  Có  vấn  đề  đạo  đức  lớn,  khó  có  thể  được   cộng  đồng  chấp  nhận,  cần  được  quan  tâm  xem   xét  lại. • 2  =  Có  liên  quan  đến  vấn  đề  đạo  đức  nhưng   không  nghiêm  trọng  và  cộng  đồng  có  thể  chấp   nhận.   • 3  =  Không  có  vấn  đề  gì  về  đạo  đức,  cộng  đồng   dễ  dàng  chấp  nhận 6
 7. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên 1.5.  Tính  khả  thi: • 1  =  Khó  khả  thi  nếu  chỉ  dựa  vào  nguồn   lực  hiện  có. • 2  =  Có  thể  triển  khai  nếu  ưu  tiên  đầu  tư  và   quản  lý  tốt  các  nguồn  vốn  sẵn  có. • 3  =  Dễ  dàng  triển  khai  ngay  cả  khi  vấn  đề   nghiên  cứu  không  được  ưu  tiên  đầu  tư. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên 1.6.  Tính  ứng  dụng  của  các  kết  quả  có   thể  đạt  được: • 1  =  Ít  có  cơ  hội  ứng  dụng  vào  thực  tế  sau   khi  nghiên  cứu. • 2  =  Một  số  kiến  nghị  của  đề  tài  có  thể   được  để  ứng  dụng  vào  thực  tế. • 3  =  Chủ  đề  có  cơ  hội  tốt  để  ứng  dụng 7
 8. Tiêu  chuẩn  chọn  vấn  đề  ưu  tiên 1.7.  Tính  bức  thiết  của  vấn  đề • 1  =  Thông  tin  thu  được  chưa  cần  thiết  cho   việc  ra  quyết  định • 2  =  Kết  quả  cần  thiết  cho  việc  ra  quyết   định  nhưng  có  thể  trì  hoãn • 3  =    Các  số  liệu  của  nghiên  cứu  rất  cần   thiết  cho  việc  ra  các  quyết  định Cách  cho  điểm  ưu  tiên  và  chọn   chủ  đề  nghiên  cứu Tên đề tài Cho điểm ưu tiên (từ 1- 3 điểm). Điểm càng cao ưu tiên lớn. Tổng Tích nghiên điểm điểm cứu Tính Tính Sự chấp nhận Đạo đức, sự Tính Tính Tính xác mới của chính quyền chấp nhận khả thi ứng bức đáng CĐ dụng thiết Sốt xuất huyết 3 1 3 3 3 3 3 19 Stress, tâm lý 3 3 3 3 3 3 3 21 STI 1 3 3 1 1 3 2 14 Bệnh ngoài da 1 2 3 3 2 3 3 17 8
 9. 2.  Viết  tên  đề  tài  nghiên  cứu. • Ba  tiêu  chuẩn:  đầy  đủ,  ngắn  gọn,  hấp  dẫn • Không  nhất  thiết  phải  có  động  từ • Thành  phần: 1. Ai? 2. Cái  gì?  (vấn  đề) 3. ở  đâu? 4. Khi  nào? Ví  dụ 1. Nhận  xét  hiệu  quả  mô  hình  điều  trị  và  quản  lý   người  bệnh  Lao/HIV  tại  Bệnh  viện  phổi  Hà  Nội 2. Phân  tích  tháp  dịch  vụ  xét  nghiệm  HIV  tự  nguyện-­ điều  trị  ngoại  trú  HIV  tại  tỉnh  Sơn  La  năm  2012 3. Đánh  giá  kết  quả  chương  trình  dự  phòng  lây   truyền  HIV  từ  mẹ  sang  con  tại  thành  phố  Cần  thơ   giai  đoạn  2008-­2011 4. Giám  sát  tích  cực  phản  ứng  có  hại  của  thuốc  ARV   tại  05  cơ  sở  trọng  điểm  điều  trị  HIV/AIDS 5. Khảo  sát  hành  vi  nguy  cơ  lây  nhiễm  HIV  trên  các   đối  tượng  nam  nghiện  chích  ma  túy,  phụ  nữ  bán   dâm,  nam  quan  hệ  tình  dục  đồng  giới  tại  Khánh   Hòa  năm  2012 9
 10. Ví  dụ Tỷ lệ nhiễm HIV  và hành vi  nguy cơ trên nam nghiện chích ma  túy,  phụ nữ bán dâm,  nam quan hệ tình dục đồng giới tại Khánh Hòa năm 2012 1. Xác định tỷ lệ nhiễm HIV  ở  nam nghiện chích ma   túy,  phụ nữ bán dâm,  nam quan hệ tình dục đồng giới tại một số huyện giám sát trọng điểm tỉnh Khánh Hòa năm 2012 2. Mô tả các hành vi  nguy cơ lây nhiễm HIV  ở  nam nghiện chích ma  túy,  phụ nữ bán dâm,  nam quan hệ tình dục đồng giới tại Khánh Hòa năm 2012 Ví  dụ 1. Hiệu  quả  mô  hình  điều  trị  và  quản  lý  người  bệnh   Lao/HIV  tại  Bệnh  viện  phổi  Hà  Nội 2. Phân  tích  tháp  dịch  vụ  xét  nghiệm  HIV  tự  nguyện-­ điều  trị  ngoại  trú  HIV  tại  tỉnh  Sơn  La  năm  2012 3. Kết  quả  chương  trình  dự  phòng  lây  truyền  HIV  từ   mẹ  sang  con  tại  thành  phố  Cần  thơ  giai  đoạn   2008-­2011 4. Giám  sát  phản  ứng  có  hại  của  thuốc  ARV  tại  05   cơ  sở  trọng  điểm  điều  trị  HIV/AIDS  tại  tỉnh  Khánh   hòa  năm  2015 5. Hành  vi  nguy  cơ  lây  nhiễm  HIV  trên  một  số  đối   tượng  có  hành  vi  nguy  cơ  cao  tại  Khánh  Hòa  năm   2012 10
 11. 4.  Đặt  vấn  đề  nghiên  cứu • Tại  sao  cần  nghiên  cứu  vấn  đề  này? Cần  nêu  bật  tính  mới,  tính  cần  thiết  phải   nghiên  cứu  vấn  đề  đó • Kết  quả  nghiên  cứu  vấn  đề  đó  sẽ  mang  lại   lợi  ích  gì  cho  cộng  đồng,  cho  xã  hội   NỘI  DUNG  ĐẶT  VẤN  ĐỀ 1. Giới  thiệu  vấn  đề  nghiên  cứu  (khái  niệm) và   đặc  điểm  tình  hình  chung  có  liên  quan 2. Bản  chất  của  vấn  đề:  phổ  biến,  nghiêm  trọng,   hậu  quả 3. Các  yếu  tố  tác  động  chính  lên  vấn  đề 4. Các  giải  pháp  đã  áp  dụng  giải  quyết  vấn  đề  và   tồn  tại 5. Các  nghiên  cứu  trước  đây  và  tại  sao  phải   nghiên  cứu  thêm 6. Mong  đợi  từ  nghiên  cứu 11
 12. MỤC  TIÊU  NGHIÊN  CỨU • Mục  tiêu  nghiên  cứu:  là  những  gì  người   nghiên  cứu  mong  muốn  đạt  được  sau  khi   nghiên  cứu. • Mục  tiêu  chung: là  mục  tiêu  được  trình   bày  một  cách  khái  quát   • Mục  tiêu  cụ  thể: là  mục  tiêu  chung  được   chi  tiết  hoá Tiêu  chuẩn  của  một  mục  tiêu  tốt Mục  tiêu  nghiên  cứu  tốt: • Bắt  đầu  bằng  động  từ • Cụ  thể  (đối  tượng,  địa  điểm,  thời  gian,   biến  số/chỉ  số  nghiên  cứu)   • Phù  hợp  với  tên  đề  tài 12
 13. Các  nguyên  tắc  khi  xây  dựng   mục  tiêu  nghiên  cứu • Mục  tiêu  phải  liên  quan  trực  tiếp  với  vấn   đề  nghiên  cứu • Phải  bắt  đầu  bằng  một  động  từ   • Phải  hợp  lý,  có  khả  năng  đạt • Phải  cụ  thể • Các mục tiêu cụ thể phải phù hợp với mục tiêu chung VÍ  DỤ • Tỷ  lệ  nhiễm  HIV  và  các  yếu  tố  liên  quan   đến  hành  vi  nguy  cơ  lây  nhiễm  HIV   trong  nhóm  nghiện  chích  ma  túy,  gái   mại  dâm  tại  04  huyện  thành  phố-­tỉnh  A   năm  2012” 13
 14. Ví  dụ   Mục  tiêu  nghiên  cứu: • Xác  định  tỷ  lệ  nhiễm  HIV  trong  nhóm   nghiện  chích  ma  túy  và  gái  mại  dâm  ở  04   huyện  tỉnh  A  năm  2012 • Phân  tích các  yếu  tố  liên  quan  tới  hành  vi   nguy  cơ  lây  nhiễm  HIV  ở  nhóm  nghiện   chích  ma  túy  và  gái  mại  dâm  tại  04  huyện   tỉnh  A  năm  2012 Nhận  xét 1. Tên đề tài và mục tiêu đã tốt chưa? 2. Tốt điểm nào? 3. Chưa tốt điểm nào? Nếu sửa thì sửa như thế nào? 14
 15. THỰC  HÀNH • Thực  hành  theo  nhóm  xác  định  vấn  đề   nghiên  cứu,  viết  tên  đề  tài,  đặt  vấn  đề  và   viết  mục  tiêu  nghiên  cứu • dothanhtoan2007@gmail.com 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2