intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 4 - Đại học Ngân hàng

Chia sẻ: Tầm Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

12
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn "Tin học ứng dụng (Phần 3) - Chương 4: Ứng dụng công cụ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các công cụ quản lý dự án, ứng dụng của công cụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 4 - Đại học Ngân hàng

 1. BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG PHẦN 3 TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
 2. CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN
 3. MỤC TIÊU ▪Biết và áp dụng được chu trình quản lý dự án và quản lý công việc ▪Hiểu và sử dụng được một số công cụ quản lý dự án thông dụng… ▪Sử dụng một công cụ quản lý dự án cụ thể trong bài tập lớn (nhóm) về quản lý dự án và công việc.
 4. C Ô N G C Ụ Q U Ả N LÝ D Ự Á N 1 GIỚI THIỆU 2 CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ
 5. 1 GIỚI THIỆU 2 CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ
 6. KHÁI NIỆM DỰ ÁN • Dự án là tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực (con người, thiết bị, tài chính) có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. (PMBOK, 2017)
 7. TÍNH PHỤ THUỘC CỦA CÔNG VIỆC • Mỗi công việc chỉ có thể được thực hiện trong một bối cảnh (quan hệ với các công việc khác). • Ví dụ, – Công việc X chỉ có thể được bắt đầu sau khi một số công việc khác bắt đầu – Công việc Y chỉ có thể được bắt đầu sau khi một số công việc khác kết thúc – Công việc Z chỉ có thể được bắt đầu sau khi một số công việc khác đã được thực hiện với một mức độ xác định.
 8. QUẢN LÝ DỰ ÁN Quản lý dự án là việc “áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để đáp ứng yêu cầu dự án” (PMBOK, 2017)
 9. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 nhóm quy trình QLDA: • (1) Khởi tạo (initiating) • (2) Lập kế hoạch (planning) • (3) Thực thi (executing) • (4) Kiểm soát (monitoring & controlling) • (5) Kết thúc (closing).
 10. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (tt)
 11. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (tt) (PMBOK, 2017)
 12. VD. MỘT DỰ ÁN PHẦN MỀM Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 (Schwalbe, 2017)
 13. LỊCH BIỂU, NGUỒN LỰC... Miễn phí Có bản quyền (Schwalbe, 2017)
 14. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG GĂNG (CPM) • CPM (Critical Path Method) công cụ phân tích tiến độ quan trọng trong quản lý dự án. • Biểu diễn chuỗi công việc theo sơ đồ mạng. • Đường găng (Critical Path): Chuỗi công việc có tổng thời gian thực hiện dài nhất. • Việc thực hiện chậm trễ một công việc trên đường găng sẽ kéo dài thời gian thực hiện chung của dự án.
 15. VÍ DỤ: DỰ ÁN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI • Cho bảng công việc của một dự án (tuần): CV Nội dung CVtrước Thời gian A Thiết kế sản phẩm - 5 B Khảo sát thị trường - 2 C Thiết kế công nghệ sản xuất A 4 D Thiết kế mẫu mã sản phẩm A 4 E Làm sách chào hàng A 3 F Chiết tính giá thành C 1 G Kiểm tra chất lượng sản phẩm D 4 H Chuẩn bị các điểm tiêu thụ B, E 5 I Tường trình giá cả và nhu cầu H 2 J Viết báo cáo dự án F, G, I 3
 16. SƠ ĐỒ MẠNG C A 2 4 D F 1 G J 5 7 8 E B H I 3 6 Đường găng: A – E – H – I - J
 17. 1 GIỚI THIỆU 2 CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ
 18. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công cụ có bản quyền • Microsoft Project • Project Manager • Orange Scrum • Primavera • Mavenlink • Basecamp • Smartsheet • Evernote • Khác…
 19. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN (tt) Công cụ miễn phí • Jira • Trello • Asana • Agilefant • My Collab • My Xteam • Open Project • Easy Project • Khác…
 20. 1 GIỚI THIỆU 2 CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 ỨNG DỤNG CÔNG CỤ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2