intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Lê Mai Hương

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

463
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật nhằm trình bày các nội dung chính như: nêu khái niệm về tư vấn pháp luật, đặc điểm của tư vấn pháp luật, hiệu quả của tư vấn pháp luật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Lê Mai Hương

 1. Biên soạn: Lê Mai Hương
 2. PHẦN I
 3. 1. KHÁI NIỆM TVPL THẾ NÀO LÀ TƯ VẤN? “Phát biểu những ý kiến về những vấn đề được hỏi đến nhưng không có quyền quyết định” (Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, 1998, tr.1035) Thế nào là tư vấn pháp luật? Tư vấn pháp luật là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. (Trích Điều 28 Luật Luật sư)
 4. 1.1 TƯ VẤN PHÁP LUẬT LÀ GÈ ? (NHỠN DƯỚI GÚC ĐỘ CỦA LS)  Đưa ra giải đỏp phỏp lý cho một tỡnh huống cụ Giúp khách hàng thể bảo vệ quyền, lợi  Hướng dẫn ứng xử ích hợp pháp đỳng phỏp luật của họ
 5. Tư vấn PL là việc thực hiện một dịch vụ pháp lý NGHĨA HẸP NGHĨA RỘNG  Giải đỏp PL  Giải đỏp PL  Hướng dẫn ứng xử đỳng PL cho  Hướng dẫn ứng xử một tỡnh huống cụ thể đỳng PL cho một tỡnh huống cụ thể  Cung cấp dịch vụ phỏp lý khác, VD, dịch vụ PL sau tư vấn: đại diện cho KH thực hiện cụng việc cụ thể… Ý NGHĨA 1. Xỏc định trỏch nhiệm của LS (phạm vi tư vấn) 2. Tớnh phớ
 6. KHÁCH HÀNG LUẬT SƯ Tình huống 1. Thụng tin pháp lý 2. Chỉ dẫn BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÁP LÝ
 7. Hành động vì lợi ích hợp pháp Help me ! của thân chủ Tình huống pháp lý: 1. Thông tin: Vấn đề có hợp pháp không ? * “Tôi có nên làm điều đó Luật quy định như thế nào ? Trình tự? Thủ tục?... hay không?” 2. Chỉ dẫn, lời khuyên (chính kiến của LS) * “Làm như thế nào ? Làm gì để đạt hiệu quả nhất ?”. - Chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu (rủi ro) - Đánh giá mức độ rủi ro để khuyên KH có nên hay không nên hành động. - Lựa chọn phương án tối ưu (hiệu quả nhất, giảm thiểu rủi ro) (Định hướng cho khỏch hàng)
 8. HIỆU QUẢ CỦA TƯ VẤN Giải pháp tư vấn mang lại hiệu quả kinh tế Trong đời sống giao dịch nói chung và trong kinh doanh nói riêng, tư vấn dưới khía cạnh pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch, đặc biệt là cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhà tư vấn có vai trò tiên liệu rủi ro và tìm các giải pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục rủi ro. Điều này cũng đúng đối với việc tư vấn các vụ việc đã phát sinh yếu tố tranh chấp (đánh giá mức độ rủi ro và tìm ra các giải pháp hiệu quả giải quyết tranh chấp)
 9. 1.2 MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT Tuân thủ pháp luật Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của LS Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan
 10. 1.2.1 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CĂN CỨ VÀO PHỎP LUẬT  Cuộc sống thường phong phú hơn những gì luật có thể dự liệu. Nguyên tắc: được phép làm những gì mà luật không cấm ?  Thực tế ở Việt Nam có gì cần lưu ý?
 11. 1.2.2 QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP TRONG TVPL * GIỮ BỚ MẬT NGHỀ NGHIỆP  Khụng tiết lộ thụng tin của KH  Giữ gỡn an toàn cỏc giấy tờ tài liệu của KH Bài trí Tiếp Soạn thảo văn phòng xúc với kh văn bản
 12. * TRỎNH XUNG ĐỘT LỢI ỚCH GIỮA CỎC KH  Khụng được tư vấn cho cả hai bờn cú quyền lợi đối lập nhau trong cựng một vụ việc Chấp nhận hay từ chối một hồ sơ ?
 13. * TRUNG THỰC  Khụng lừa dối KH  Xõy dựng với KH quan hệ chõn tỡnh, hợp tỏc, bền vững và hai bờn cựng cú lợi Tính thù Duy trì mối quan Sự trợ giúp của lao hệ thường xuyên luật sư khác với KH
 14. * KHỎCH QUAN  Tụn trọng sự thật khỏch quan  Khụng định kiến Lắng nghe KH Trả lời KH
 15. ĐỊNH KIẾN CÓ THỂ LÀM SAI LỆCH SỰ THẬT KHÁCH QUAN 1 + X + X’ Sự thật khách quan 1 1+X 1+X-X
 16. PHẦN II
 17. I. TÈM HIỂU II. THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG YẤU CẦU CỦA DVPL KH III. PHÂN TÍCH SỰ VIỆC (XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ PHÁP LÝ) Phân tích các khía cạnh pháp lý của sự việc IV. TÌM LUẬT - ÁP DỤNG LUẬT VÀO TÌNH HUỐNG CỦA KH V. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP -TRẢ LỜI KHÁCH HÀNG
 18. BƯỚC 1. TÈM HIỂU YẤU CẦU CỦA KH  Kỹ năng giao tiếp  Cỏch lắng nghe, đặt cõu hỏi  Những thụng tin, tài liệu cần thu thập 1. NỘI DUNG SỰ VIỆC ? 2. KHỎCH HÀNG CHỜ ĐỢI ĐIỀU GỠ ?
 19. MỘT SỐ GỢI Ý KHI TIẾP XÚC KH LẦN ĐẦU  Đún tiếp khỏch hàng  Những thụng tin ban đầu mà luật sư cần thu thập  Xõy dựng lũng tin nơi khỏch hàng  Ấn định một cuộc hẹn  Lắng nghe và ghi chộp  Đặt cõu hỏi để làm rừ cỏc tỡnh tiết  Khỏch hàng chờ đợi điều gỡ ?
 20. NHỮNG THÔNG TIN BAN ĐẦU MÀ LUẬT SƯ CẦN THU THẬP  Tính chất vụ việc  Tính khẩn cấp của vụ việc  Đối tác của KH hoặc bên kia trong tranh chấp  Các tài liệu chủ yếu liên quan đến hồ sơ  Thông tin về chính KH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2