intTypePromotion=1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 9: File

Chia sẻ: Đinh Trường Gấu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
61
lượt xem
5
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 9: File

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 9: File cung cấp cho người đọc những nội dung: Đưa file ra đĩa, đọc vào từ file, mở file. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 9: File

  1. CHƯƠNG IX FILE I. Đữa file ra đĩa: 1. Mở file: Mục đich của phần này là xây dựng một file  mới để ghi thông tin lên đó hoặc khởi động một  file đã tồn tại để bổ sung thêm dữ liệu. Để mở một file ta sử dụng hàm fopen()
  2. Cú pháp của hàm như sau: FILE *fpa, *fopen(); char *path_name; char *type fpa = fopen(path_name,type); Chức năng: Là mở một file được chỉ ra bởi path_name, với  kiểu mở một file là type, khi mở xong thì gán giá  trị đó cho con trỏ kiểu FILE. Trong đó: path_name: La đường dẫn đến file được mở. type: Là kiểu mở file
  3. “w”: Mở file để ghi mới. “a”: Mở file để bổ sung. “r”: Mở file để đọc. 2. Ghi thông tin lên file đã mở: Để ghi thông tin lên file đã mở, ta dùng hàm  chuẩn  fprintf(); Cú pháp của hàm: fprintf(Con trỏ kiểu FILE, dòng điều  khiển[, danh sách đổi sô]); Chức năng: Ghi vào file
  4. 3. Đóng file Việc này được thực hiện nhờ sử dụng hàm fclose() hoặc fcloseall() Cú pháp: int fclose(Con trỏ kiểu FILE) Hoặc int fcloseall() Ví dụ: Viết chương trinh để xây dựng một file mới có  tên  là  Matran  và  ghi  lên  đó  các  phần  tử  của  ma  trân a cở 4x4.
  5. #include "stdio.h" main() { FILE *fpp, *fopen(); int a[4][4]; int i,j,m; fpp=fopen("matran","w"); for (i=0;i
  6. for (i=0;i
  7. 2. Đọc thông tin từ một file vào bộ nhớ Để đọc thông tin từ file đã mở vào bộ nhớ ta  dùng hàm chuẩn:  fscanf() Cú pháp: fscanf(Con trỏ kiểu FILE, dòng điều  kiện[,  danh sách đổi số]); 3. Đóng file  Giống phần trên.
  8. Ví dụ: Viết lại chương trình ở ví dụ trên , sau đó đọc  file và in ra màn hình. #include "stdio.h" main() { FILE *fpp, *fopen(); int a[4][4]; int i,j,m; fpp=fopen("matran","w");
  9. for (i=0;i
  10. fpp=fopen("matran","r"); for (i=0;i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2