intTypePromotion=1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
57
lượt xem
2
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 Hàm và Cấu trúc chương trình do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về Hàm, ưu điểm của Hàm, đầu vào và đầu ra của Hàm, tham số của hàm, gọi theo tham chiếu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

4/21/2015<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> l p trình C và C++<br /> <br /> Bài 4: Hàm và C u trúc chương trình<br /> <br /> TS. Đ Đăng Khoa<br /> B môn Cơ h c<br /> Vi n Cơ khí<br /> <br /> ng d ng<br /> <br /> http://chud-dhbkhn.blogspot.com/<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Khái ni m v Hàm<br /> M t v n đ ph c t p thư ng đư c chia nh thành các ph n<br /> đơn gi n hơn đ gi i quy t (l p trình top-down)<br /> Nh ng ph n này đư c g i là các hàm hay chương trình con<br /> Là m t nhóm các l nh đ<br /> <br /> th c hi n m t vi c c<br /> <br /> th , có th<br /> <br /> đư c dùng l i nhi u l n.<br /> Hàm main() g i các hàm này đ gi i quy t v n đ ph c t p<br /> ban đ u<br /> Hai nhóm hàm: Hàm đư c đ nh nghĩa trư c: printf, scanf, cout,<br /> cin...và Hàm ngư i dùng đ nh nghĩa<br /> 2 TRƯ<br /> <br /> NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Ưu đi m c a Hàm<br /> Các hàm đư c s d ng đ rút g n cho m t t p<br /> h p các l nh đư c s d ng l i nhi u l n<br /> Hàm d vi t và d hi u<br /> G l i chương trình d dàng hơn khi c u trúc c a<br /> chương trình rõ ràng v i hình th c l p trình theo<br /> module<br /> D dàng b o trì, b i vì s s a đ i khi có yêu c u<br /> đư c gi i h n trong t ng hàm c a chương trình<br /> 3 TRƯ<br /> <br /> NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Đ u vào và đ u ra c a Hàm<br /> <br /> Hàm (Function)<br /> <br /> K t qu<br /> tr v<br /> <br /> Các tham s vào<br /> <br /> 4 TRƯ<br /> <br /> NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Khai báo Hàm<br /> <br /> Khai báo m t hàm cho trình biên d ch bi t v tên c a hàm,<br /> ki u tr v và các tham s<br /> Khai báo hàm thư ng đư c đ t trong t p tin tiêu đ<br /> Vi c khai báo hàm là b t bu c khi hàm đư c s<br /> <br /> d ng trư c<br /> <br /> khi nó đư c đ nh nghĩa<br /> Khai báo hàm có d ng sau:<br /> Ki u_d _li u_tr _v tên_hàm( các_tham_s _vào)<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2