intTypePromotion=1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Điều khiển tuần tự

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:13

0
44
lượt xem
1
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Điều khiển tuần tự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển tuần tự, ngoại lệ và xử lý ngoại lệ, điều khiển tuần tự trong biểu thức, điều khiển tuần tự tự giữa các lệnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Điều khiển tuần tự

 1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ✿ 45 tiết = 3 đơn vị học trình ✿ Giảng viên: Nguyễn Văn Linh ✿ E-mail: nvlinh@ctu.edu.vn ✿ Tel: (84) (71) 831301 Nguyễn Văn Linh ­ Programing  1 Language ­ Chapter 1
 2. CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ • Khái niệm về điều khiển tuần tự (ĐKTT). • ĐKTT trong biểu thức. • ĐKTT tự giữa các lệnh. • Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  2 Languages ­ Chapter 7
 3. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ • Tập hợp các quy tắc xác định thứ tự thực hiện trong chương trình. • ĐKTT trong biểu thức. • ĐKTT giữa các lệnh. • ĐKTT chương trình con. • ĐKTT ẩn. • ĐKTT tường minh. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  3 Languages ­ Chapter 7
 4. ĐIỀU KHIỂN TRONG BIỂU THỨC • Đặt vấn đề. • Biểu diễn biểu thức theo cấu trúc cây. • Cú pháp của biểu thức: Tiền tố, hậu tố và trung tố. • Trong biểu thức trung tố: Phải sử dụng tiền tố, nguyên tắc kết hợp, độ ưu tiên. • Dịch biểu thức thành biểu diễn cây. • Biểu diễn trong thời gian thực hiện. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  4 Languages ­ Chapter 7
 5. ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ GIỮA CÁC LỆNH • Các lệnh cơ bản. • ĐKTT dùng nhãn lệnh và GOTO: – GOTO không điều kiện. – GOTO có điều kiện. – Sử dụng GOTO để thực hiện các lệnh khác. • Các lệnh cấu trúc. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  5 Languages ­ Chapter 7
 6. SỬ DỤNG GOTO ĐỂ THỰC HIỆN CÁC LỆNH Hợp thành Lựa chọn Lặp        S0       S0       S0        GOTO L1       IF a=0 GOTO L1 L1: IF a=0 GOTO L2 L2: S2       S1       S1            GOTO L3       GOTO L2       GOTO L1 L1: S1 L1: S2 L2: S2        GOTO L2 L2: S3 L3: S3 Chuỗi lệnh thực hiện Chuỗi lệnh thực hiện Chuỗi lệnh thực hiện S0 S1 S2 S3 S0 S2 S3 Hoặc  S0 S2 hoặc S0 S1 S3 S0 S1 S2 hoặc S0 S1 S1 S2 hoặc S0 S1 S1 S2 .... 6
 7. CÁC LỆNH CẤU TRÚC • Lệnh hợp thành. • Lệnh điều kiện: IF, CASE. • Lệnh lặp: WHILE, FOR, LOOP... Nguyễn Văn Linh ­ Programming  7 Languages ­ Chapter 7
 8. NGOẠI LỆ VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ • Một số khái niệm. • Xử lý ngoại lệ. • Đề xuất một ngoại lệ. • Lan truyền ngoại lệ. • Sau khi một ngoại lệ được xử lý. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  8 Languages ­ Chapter 7
 9. MỘT SỐ KHÁI NIỆM • Ngoại lệ (exceptions): Sự cố đặc biệt. • Xử lý ngoại lệ: Gọi một chương trình con đặc biệt để xử lý các sự cố đó. • Đề xuất một ngoại lệ: Phát hiện sự kiện, ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến chương trình con xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  9 Languages ­ Chapter 7
 10. XỬ LÝ NGOẠI LỆ (1) • Các ngoại lệ được định nghĩa trước bởi ngôn ngữ: ZERO_DIVIDE, OVERFLOW,... • Ví dụ: Nguyễn Văn Linh ­ Programming  10 Languages ­ Chapter 7
 11. XỬ LÝ NGOẠI LỆ (2) • Ví dụ: Public void Read_a_file () { ....... try { RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(pathname. “r”); while (file.getFilePointer() < file.length()) { .... } } Catch (Exception e) Nguyễn Văn Linh ­ Programming  11 {system.out.println(“Error...”+e.toString()); Languages ­ Chapter 7 }
 12. ĐỀ XUẤT MỘT NGOẠI LỆ • Đề xuất ẩn. • Đề xuất bởi người lập trình. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  12 Languages ­ Chapter 7
 13. LAN TRUYỀN NGOẠI LỆ • Một ngoại lệ có thể được đề xuất từ một chỗ và được xử lý tại một chỗ khác. • Lan truyền ngoại lệ từ điểm được đề xuất đến điểm được xử lý. • Giả sử có một ngoại lệ P được đề xuất trong chương trình con C. Nếu trong C không có một xử lý cho P thì C kết thúc và truyền ngoại lệ đến B (chương trình gọi C). Nếu trong B không có một xử lý.... Cuối cùng một xử lý của ngôn ngữ sé được gọi tới. Nguyễn Văn Linh ­ Programming  13 Languages ­ Chapter 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2