intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình nâng cao: Bài 1.1 - Nguyễn Xuân Hùng

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

38
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình nâng cao: Bài 1.1 nhằm giúp các bạn giải thích các đặc tính của phương pháp hướng đối tượng, miêu tả các pha của phương pháp hướng đối, định nghĩa lớp trong C#, khai báo biến, viết và chạy chương trình C#.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình nâng cao: Bài 1.1 - Nguyễn Xuân Hùng

Object-Oriented Programming Using C#<br /> <br /> NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NÂNG CAO<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 1 of 45<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Cơ sở<br /> Khái niệm hướng đối tượng hình thành cơ sở của tất cả các<br /> ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại. Sự hiểu biết<br /> các khái niệm cơ bản bản của hướng đối tượng giúp định<br /> hướng một nhà phát triển sử dụng ngôn ngữ lập trình hiện<br /> đại khác nhau, và hiệu quả hơn. C# là một ngôn ngữ lập<br /> trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft với<br /> mục đích xây dựng một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện<br /> đại và có mục đích chung cho phát triển ứng dụng.<br /> Mục đích môn học cung cấp cho sinh viên bước vào thế<br /> giới lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C#, một<br /> nền tảng vững chắc trong các phương pháp lập trình hướng<br /> đối tượng và nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ lập trình C#.<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 2 of 45<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Mục tiêu<br /> Nội dung buổi học:<br /> Giải thích các đặc tính của phương pháp hướng đối tượng<br /> Miêu tả các pha của phương pháp hướng đối<br /> Định nghĩa lớp trong C#<br /> Khai báo biến<br /> Viết và chạy chương trình C#<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 3 of 45<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Phương pháp hướng đối tượng<br /> Hướng đối tượng là một phương pháp phát triển phần mềm<br /> dựa trên mô hình hóa một hệ thống thế giới thực<br /> Một chương trình hướng đối tượng bao gồm các lớp - class<br /> và các đối tượng - object<br /> Chúng ta sẽ cùng hiểu thế nào là class và object<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 4 of 45<br /> <br /> Object-Oriented Programming Using C#<br /> Phương pháp hướng đối tượng (tiếp)<br /> Class<br /> Car<br /> <br /> Suzuki Reno<br /> <br /> Toyota Camry<br /> <br /> Honda Acura<br /> <br /> Objects<br /> <br /> Ver. 1.0<br /> <br /> Slide 5 of 45<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2