Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 2: Cấu trúc của hệ thống máy tính

Chia sẻ: Blabla Blabla | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:13

0
22
lượt xem
1
download

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 2: Cấu trúc của hệ thống máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau đây: Các thao tác cơ bản của hệ thống máy tính, tổ chức cơ bản của hệ thống máy tính, khái niệm về hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 2: Cấu trúc của hệ thống máy tính

 1. Chương 2: Cấu trúc của hệ thống  máy tính
 2. Các thao tác cơ bản của hệ thống MT
 3. Các thao tác cơ bản của hệ thống MT • Nhập dữ liệu: đưa dữ liệu vào hệ thống máy tính • Lưu trữ dữ liệu: tổ chức lưu trữ để phục vụ cho các yêu  cầu truy xuất • Xử lý dữ liệu: thực hiện các phép toán số học, phép toán  logic trên dữ liệu để chuyển chúng thành thông tin có ích • Xuất dữ liệu: dữ liệu sau khi xử lý xuất ra những thông tin  có ích cho người dùng • Điều  khiển:  quản  lý  việc  thực  hiện  tuần  tự  các  thao  tác  trên
 4. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT
 5. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT • Đơn vị nhập (input unit) − Đọc các lệnh (chỉ thị) và dữ liệu từ bên ngoài − Chuyển các lệnh và dữ liệu sang dạng thức mà  hệ thống máy tính có thể chấp nhận. − Hỗ trợ những lệnh và dữ liệu đã được chuyển  cho hệ thống máy tính chờ xử lý 
 6. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT • Đơn vị xuất (Output unit) − Nhận kết quả đã được xử lý bởi hệ thống máy tính dưới  dạng mã hóa mà người dùng không hiểu − Chuyển từ dạng mã máy sang ngôn ngữ người dùng  − Chuyển kết quả cho bên ngoài
 7. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT • Đơn vị lưu trữ (Storage unit): − Lưu trữ lệnh và dữ liệu chờ xử lý − Lưu kết quả ngay sau khi xử lý − Lưu kết quả của xử lý sau cùng trước khi xuất  ra ngoài qua thiết bị xuất
 8. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT • Có hai loại thiết bị lưu trữ: − Bộ nhớ chính:  • Lưu trữ các lệnh của chương trình đang thực  thi • Lưu trữ dữ liệu, kết quả tạm thời và kết quả  cuối cùng của quá trình xử lý • Nhanh trong thao tác, dung lượng nhỏ • Không an toàn
 9. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT − Bộ nhớ phụ: • Lưu trữ các lệnh của chương trình • Lưu trữ dữ liệu và thông tin của chương  trình. • Chậm hơn bộ nhớ chính. • Dung lượng lớn, an toàn. • Rẻ hơn bộ nhớ chính
 10. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT • Bộ logic số học (Arithmetic Logic Unit­ALU) − Bộ logic số học của hệ thống máy tính là nơi mà diễn ra việc  thực thi các lệnh trong thao tác xử lý. • Bộ điều khiển (Control Unit) − Quản  lý  và  chi  phối  hoạt  động  của  tất  cả  các  bộ  phận  của  hệ thống máy tính.
 11. Tổ chức cơ bản của hệ thống MT • CPU ­ Central Processing Unit − Đây là bộ não của máy tính − Nó chịu trách nhiệm trong việc điều khiển hoạt động của tất  cả các bộ phận khác của hệ thống máy tính
 12. Khái niệm về hệ thống • Một hệ thống có 3 đặc điểm chính: − Có nhiều hơn một phần tử − Tất  cả  các  phần  tử  trong  hệ  thống  có  quan  hệ  logic với nhau − Tất cả các phần tử trong hệ thống được quản lý  theo  một  cách  mà  nhằm  để  đạt  được  mục  tiêu  của hệ thống
 13. Khái niệm về hệ thống • Máy tính là một hệ thống bao gồm các thành phần tích hợp:  − Đơn vị nhập, xuất,  − Đơn vị lưu trữ − CPU  làm việc với nhau để thực hiện các lệnh theo các bước đã đề ra  trong chương trình thực hiện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản