Bài giảng phần 2 Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Chia sẻ: Nguyen Phuoc Loc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
128
lượt xem
27
download

Bài giảng phần 2 Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ - PGS.TS. Đinh Phi Hổ biên soạn gồm các nội dung chính như: Tổng quan về đề cương, trình bày các nội dung, hình thức của đề cương,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phần 2 Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ - PGS.TS. Đinh Phi Hổ

Phần 2<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU<br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> PGS.TS. Đinh Phi Hổ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> Tổng quan về đề cương<br /> Trình bày các nội dung<br /> Hình thức của đề cương<br /> <br /> Đánh giá kết quả học viên<br /> Thảo luận và thuyết trình Nhóm (20% điểm quá trình)<br /> Tiểu luận cá nhân ( 60% điểm thi hết môn)<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> TIẾNG VIỆT<br /> Đinh Phi Hổ, 2014. Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế & Viết luận văn Thạc<br /> sĩ. TP.HCM: Nxb. Phương Đông.<br /> Đinh Phi Hổ, 2012. Phương pháp nghiên cứu định lượng & những nghiên<br /> cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển – Nông nghiệp. TP.HCM:Nxb.<br /> Phương Đông.<br /> Lê Văn Huy (Cb) và Trương Trần Trâm Anh, 2012. Phương pháp nghiên<br /> cứu trong kinh doanh. TP.HCM: Nxb. Tài Chính.<br /> Nguyễn Minh Hà, 2012. Bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học.<br /> ĐH Mở TP.HCM.<br /> Trần Tiến Khai, 2012. Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kiến thức cơ bản.<br /> Nxb. Lao động Xã hội.<br /> Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh<br /> doanh. Nxb. Lao động Xã hội.<br /> Wikipedia, bách khoa toàn thư, 2012.<br /> http://www.google.com.vn/#hl=en&sclient=psyab&q=wikipedia+tieng+viet&oq=Wikipedia+&gs_l=hp.1.0.0l4.129409,<br /> Trích dẫn ngày 5 tháng 9 năm 2012.<br /> 3<br /> <br /> TIẾNG ANH<br /> Ambastha A. and Momaya K., 2004. Competitiveness of Firms: Review of<br /> theory, frameworks and models. Singapore Management Review, vol 26,<br /> No.1, pp. 45-61.<br /> Babbie E.R., 1986. The practice of Social Research. Belmont CA:<br /> Wadsworth.<br /> Bruce Lawrence Berg, 2009. Qualitative research methods for the social<br /> sciences. Patrick White Snippet view.<br /> Cooper and Schindler, 2006. Business Research Methods. Academic<br /> Internet Publishers Incorporated.<br /> Green W.H., 2003. Econometric Analysis. Upper Saddle River NJ:<br /> Prentice-Hall.<br /> Hair JF, Black WC, Babin BJ, Aderson RE, & Tathan RL, 2006.<br /> Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall.<br /> Kendra H.G., 2002. Designing a Workable Plan for Your Thesis or<br /> Dissertation.<br /> . [Trích dẫn<br /> ngày 22 tháng 2 năm 2014].<br /> Kothari C.R., 2004. Research Methodology: Methods and Techniques. 4<br /> New<br /> Age International (P) Ltd.<br /> <br /> TIẾNG ANH<br /> Kumar R., 2005. Research Methodology: A Step-by-Step Guide for<br /> Beginners. Pearson Education, Australia.<br /> Porter, M.E., 2008. The Five Competitive Forces That Shape Strategy.<br /> Harvard business Review, January 2008.<br /> Tabachnick BG & Fidell LS., 2007. Using Multivariate Statistics. Boston:<br /> Pearson Education.<br /> Bhattacharya S., Momaya K., and Iyer K. C. 2009. Enablers of Sustaining<br /> Competitiveness: A Case of Growth Strategies of Top International<br /> Construction Companies. Global Business Review, Vol. 10, No. 1, pp. 4566.<br /> Yamane Taro, 1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed. New<br /> York: Harper and Row)<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản