Bài giảng Phân tích thuế - Chương 1. Thuế : Phần nhập môn

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
348
lượt xem
198
download

Bài giảng Phân tích thuế - Chương 1. Thuế : Phần nhập môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài học này nghiên cứu đánh thuế bằng việc thiết lập thể chế và lý thuyết để phân tích chính sách thuế: Ôn lại các loại thuế; Cấu trúc thuế thu nhập và sự công bằng; Đo lường cơ sở thuế .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thuế - Chương 1. Thuế : Phần nhập môn

 1. Chương 1 Thuế : Phần nhập môn PGS. TS SỬ ĐÌNH THÀNH 1
 2. Dẫn nhập Thuế đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chính trị và chính sách chính phủ . 2
 3. Dẫn nhập Bài học này nghiên cứu đánh thuế bằng việc thiết lập thể chế và lý thuyết để phân tích chính sách thuế . Ôn lại các loại thuế Cấu trúc thuế thu nhập và sự công bằng Đo lường cơ sở thuế . 3
 4. CÁC LOẠI THUẾ Có các loại thuế đánh vào : Tiền lương . Thu nhập cá nhân và doanh nghiệp. Tài sản. Tiêu dùng . 4
 5. Thuế đánh vào tiền lương Thuế đánh vào tiền lương dùng để tài trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ở Việt Nam: Phí Bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y tế. 5
 6. Thuế vào thu nhập cá nhân Cơ sở thuế rộng hơn thuế đánh vào tiền lương. Thuế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập tích lũy trong năm của cá nhân trong năm. Tiền lãi, cổ tức, tiền lương. Lời vốn: thu nhập bán được từ bán tài sản vốn . Chứng khoán, nhà. 6
 7. Thuế đánh vào thu nhập công ty Thuế thu nhập công ty đánh vào thu nhập kiếm được của công ty. Nếu như công ty không bị lỗ, thì không bị đánh thuế . 7
 8. Thuế tài sản Thuế tài sản đánh vào giá trị tài sản của gia đình hay cá nhân. Chứng khoán, nhà cửa. Thuế bất động sản: là một loại thuế tài sản đánh vào giá trị nhà, đất đai… Thuế thừa kế loại thuế tài sản đánh vào bất động sản để lại sau khi chết . 8
 9. Thuế đánh vào tiêu dùng Đây là loại thuế rất phổ biến Thuế tiêu dùng đánh vào tiêu dùng của các cá nhân và hộ gia đình. Thuế khoán trên doanh thu đánh vào hộ kinh doanh nhỏ. Thuế hàng hóa (excise tax) đánh vào một số hàng hóa đặc biệt Thuốc lá, xăng dầu. 9
 10. Các loại thuế Thuế BHXH, thu nhập và thuế tài sản gọi là thuế trực thu, bởi vì đánh trực tiếp vào nguồn lực của cá nhân. Thuế tiêu dùng gọi là thuế gián thu, bởi vì thuế đánh vào sử dụng nguồn lực. 10
 11. Đánh thuế ở các quốc gia trên thế giới Hình 1 cho thấy sự phân phối nguồn thu thuế của Mỹ. Chính quyền liên bang cơ bản dựa vào thuế thu nhập cá nhân và thuế BHXH. Các bang và địa phương dựa vào thuế tiêu dùng và thuế tài sản . 11
 12. The federal government relies Hình 1 heavily on the individual income tax and the payroll tax. and local governments rely State more heavily on sales taxes and property taxes.
 13. Đánh thuế ở các quốc gia trên thế giới Hình 2 cho thấy sự phân ra từng quốc gia. Những quốc gia khác có khuynh hướng dựa ít vào thuế thu nhập, mà chủ yếu dựa vào thuế tiêu dùng . Việt Nam cũng vậy: thuế trực thu 30%; thuế gián thu 60% 13
 14. Hình 2 Other countries are more dependent on consumption taxes than the United States.
 15. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế Thuế thu nhập liên bang là nguồn lực quan trọng đối với chính quyền liên bang . Xét cấu trúc thuế thu nhập Bảng 1 và xét tình huống là Jack. 15
 16. Table 1 The income tax system includes Computing Jack’s (for actions like deductions income tax Gross income contributing to $60,000 a 401k). minus Deductions - $2,000 The income tax system includes equals Adjusted gross income (AGI) (for family size) and exemptions = $58,000 minus Exemptions deductions (standard or liability is computed from The $15,500 - tax itemized). taxable income using the income minus Itemized (or standard) deduction - $13,000 schedule. tax (or $9,700) equals Taxable income = $29,500 There are also credits such as the EITC, child credit, saver’sschedule Use income tax credit, (Figure 3) and child care credit. equals Taxes owed Finally, the difference between a = $3,710 person’s withholding and tax liability minus Credits - $3,000 determines the payment/refund. equals Total tax payment = $710 minus Withholding - $2,000 equals Final payment (refund) due = ($1,290)
 17. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế Bước thứ nhất là tính cơ sở thuế đối với Jack . Tổng thu nhập là tổng nguồn thu nhập khác nhau của Jack. Đó là $60,000 trong Bảng 1. 1 Bao gồm lương, lãi suất, cổ tức, cho thuê nhà… Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) là tổng thu nhập trừ đi những khoản giảm trừ. Đó là $58,000 trong Bảng 1 . Gồm nộp tiền lương hưu, ly hôn và các 17 khoản khác .
 18. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế Bước tiếp theo là khấu trừ các khoản miễn trừ từ AGI. Khấu trừ là số tiền cố định mà cá nhân trừ được miễn từ AGI nhằm nuôi sống các thành viên phụ thuộc trong gia đình cũng như bản thân và vợ ông ta. Giảm trừ chuẩn là số tiền cố định mà cá nhân có thể giảm trừ từ thu nhập chịu thuế . Trừ theo khoản mục là một sự lựa chọn đối với giảm trừ chuẩn, qua đó người nộp thuế giảm trừ tổng số tiền chi tiêu cho những khoản chi tiêu khác . Đó là đóng góp từ thiện, trả tiền lãi do thế chấp nhà và thuế thu nhập địa phương và liên bang. 18
 19. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế Trong Bảng 1, Jack được miễn trừ tổng cộng 1 $15,500 (bản thân, vợ và 3 đứa trẻ). Sự giảm theo khoản mục (đó là tiền lãi về thế chấp nhà, thuế thu nhập liên bang và đóng góp từ thiện) vượt quá giảm trừ chuẩn. Vì thế, ông ta khấu trừ $13,000 so với $9,700. Ở Mỹ, 65% hộ gia đình chọn giảm trừ chuẩn, trong khi giảm trừ theo khoản mục 35%. 19
 20. Cấu trúc thuế thu nhập và cách tính cơ sở thuế Sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ và miễn trừ, Jack còn lại $29,500 thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế số tiền thu nhập còn lại sau khi giảm trừ từ AGI. Cơ sở thuế là thu nhập ròng mà thuế đánh vào. Nó tương tự như là thu nhập chịu thuế. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản