intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

Chia sẻ: Sung Sung | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:248

0
45
lượt xem
10
download

Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Pháp luật đại cương. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ nghĩa; một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ­ CÔNG NGHỆ KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  PHÁP LUẬT ĐẠI  CƯƠNG TP.HCM, 2014
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG II: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CHƯƠNG III: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHƯƠNG IV: QUAN HỆ PHÁP LUẬT CHƯƠNG V: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT,  TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHƯƠNG VI: PHÁP CHẾ XàHỘI CHỦ NGHĨA CHƯƠNG VII: MỘT SỐ NGÀNH LUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ  THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
 3. Tài liệu học tập 1. 1. Đề cương chi tiết môn PLĐC­ Ban khoa hoc  ̣ ̣ chính tri – Tr ường Cao đăng Kinh tê ̉ ́­ Công nghê ̣ ̣ biên soan. 2. TBG: Pháp luật đại cương – Khoa lý luận  chính trị ­ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 3. Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật  – Trường ĐH Luật Hà Nội – NXB Tư pháp
 4. ĐiỂM MÔN HỌC 1. Đánh giá quá trình học tập (30%) Ø Kiểm tra trên lớp Ø Bài tập nhóm Ø Thái độ học tập 2. Thi hết môn (70%) Ø Hình thức: Tự luận Ø Thời gian: 60 phút
 5. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ  NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC CHXHCN  VIỆT NAM
 6. CƠ CẤU BÀI HỌC  I – NHỮNG VẤN ĐỀ   II ­ NHÀ NƯỚC  CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC CHXHCN ViỆT NAM 1. Nguồn gốc NN 1. Bản chất, chức năng 2. Bản chất NN 2. Bộ máy nhà nước 3. Đặc trưng của NN 3. Các nguyên tắc tổ  4. Chức năng của NN chức và hoạt động  5. Các kiểu, hình thức  của bộ máy nhà nước  NN
 7. I. Những vấn đề chung về nhà nước 1. Nguồn gốc nhà nước a. Các thuyết phi Mát­xít về nguồn gốc nhà nước Ø. Thuyết thần quyền Ø. Thuyết gia trưởng Ø. Thuyết bạo lực Ø. Thuyết khế ước xã hội
 8.  ­  Thuyết  thần  quyền:  nhà  nước  do  thượng  đế  sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung, do vậy nhà  nước là lực lượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước  là vĩnh cửu và bất biến.  ­  Thuyết  gia  trưởng:  nhà  nước  là  sản  phẩm  của  sự  phát  triển  gia  đình,  giống  như  quyền  gia  trưởng của người đứng đầu gia đình.  ­ Thuyết bạo lực: nhà nước xuất hiện trực tiếp từ  việc  sử  dụng  bạo  lực  của  thị  tộc  này  đối  với  thị  tộc khác mà kết quả là thị tộc chiến thắng nghĩ ra  một hệ thống cơ quan đặc biệt (nhà nước) để nô  dịch kẻ chiến bại.
 9.  ­ Thuyết của các học giả tư sản: nhà nước là sản  phẩm của khế ước giữa những người sống trong  trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vì vậy nhà  nước phản ánh quyền và lợi ích của các thành  viên torng xã hội. Mỗi thành viên đều có quyền  yêu cầu nhà nước phục vụ họ, bảo vệ lợi ích cho  họ. Thuyết khế ước xã hội có vai trò quan trọng,  là tiền đề cho học thuyết dân chủ cách mạng và  là cơ sở tư tưởng cho cách mạng tư sản lật đổ  ách thống trị phong kiến. Tuy nhiên, quan điểm  này có những hạn chế là nó giải thích nguồn gốc  nhà nước trên quan điểm duy tâm, là ý muốn,  nguyện vọng của các bên tham gia giao kết.
 10. I. Những vấn đề chung về nhà  n ướ c 1. Nguồn gốc nhà nước b. Học thuyết Mác – Lê nin về nguồn gốc NN v Chế độ cộng sản nguyên thuỷ và tổ chức thị  tộc bộ lạc ­ Cơ sở kinh tế: ­ Tổ chức xã hội: ­ Tổ chức quyền lực:
 11. I. Những vấn đề chung về nhà  nước 1. Nguồn gốc nhà nước b. Học thuyết Mác – Lê nin về nguồn gốc nhà nước v.Sự tan rã của CĐ CSNT và sự xuất hiện nhà nước Ø.Ba lần phân công lao động Ø. Cuối thời kì CSNT, giai cấp xuất hiệnmâu thuẫn giai  cấp găy gắtNhà nước ra đời
 12. I. Những vấn đề chung về nhà  nước 1. Nguồn gốc nhà nước Khái niệm:  Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt  do giai cấp thống trị lập ra để bảo vệ lợi ích  của  giai cấp thống trị và quản lý xã hội theo  ý chí của giai cấp thống trị
 13. I. Những vấn đề chung về nhà  nướ 2. B cất nhà nước ản ch a. Tính giai cấp .. Nhà nước là một bộ máy trấn áp  giai cấp .. Thể hiện: Ø.Nhà nước có quyền lực kinh tế Ø.Nhà nước có quyền lực chính trị Ø.Nhà nước có quyền lực tư tưởng
 14. I. Những vấn đề chung về nhà  nướ 2. B cất nhà nước ản ch b. Tính xã hội . Nhà nước tổ chức và quản lý tất cả các lĩnh vực trong  xã hội . Nhà nước xây dựng các công trình công cộng, cơ sở  hạ tầng, công trình thủy lợi . Nhà nước bảo vệ anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã  hội
 15.  Định nghĩa: “Nhà nước là một tổ  chức đặc biệt của quyền lực  chính trị, một bộ máy chuyên làm  nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện  các chức năng quản lý đặc biệt  nhằm duy trì trật tự xã hội, thực  hiện mục đích bảo vệ địa vị của  giai cấp thống trị trong xã hội”.
 16. I. Những vấn đề chung về nhà  nước 3. Đặc trưng của nhà nước i. Nhà nước thiết lập một  quyền lực công cộng  đặc biệt iii. Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ
 17. I. Những vấn đề chung về nhà  nước 3. Đặc trưng của nhà nước iii. Nhà nước có chủ quyền quốc gia v. Nhà nước ban hành pháp luật vi. Nhà nước quy định và thực hiện việc thu các loại  thuế
 18. I. Những vấn đề chung về nhà  nước 4. Chức năng của nhà nước a. Khái niệm: chức năng của nhà nước là những  phương diện hoạt động chủ yếu của nhà  nước để thực hiện các nhiệm vụ của mình. b. Các chức năng của nhà nước Ø. Chức năng đối nội Ø. Chức năng đối ngoại
 19. I. Những vấn đề chung về nhà  nước 5. Các kiểu, hì nh thứ c nhà nước (SV tự nghiên  cứ u) a. Khái niệm b. Các kiểu nhà nước trong lịch sử

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản