intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
502
lượt xem
161
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về khái niệm chung nghiên cứu và nghiên cứu khoa học. Phân biệt phát minh và sáng chế. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Lưu Trường Văn

 1. ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN BÀI GIẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Dành cho sinh viên Khoa Xây Dựng & Điện Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 1
 2. • Hoï vaø teân: LÖU TRÖÔØNG VAÊN • Naêm sinh: 1965 • Giaùo duïc: Toát nghieäp Kyõ sö xaây döïng, Ñaïi hoïc Baùch Khoa, 1991. Toát nghieäp chöông trình ñaøo taïo kinh teá Fulbright (FETP) “Kinh teá hoïc öùng duïng cho phaân tích chính saùch”, 1998. Toát nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002. Tiến sỹ chuyeân ngaønh Kỹ thuật & Quản lý xây dựng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2009 • Lónh vöïc nghieân cöùu: Quaûn lyù döï aùn, Phaân tích & thẩm định ñaàu tö XD - baát ñoäng saûn, Phương pháp nghiên cứu • Email: luutruongvan@yahoo.com • Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/ • Điện thoại di động: 0972016505 • Cơ quan: P.312, 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 2
 3. 1. Khái niệm chung về nghiên cứu và nghiên cứu khoa học Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 3
 4. 1.1. Nghiên cứu và nghiên cứu khoa học Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 4
 5. Nghiên cứu là gì? • Nghiên cứu có thể được định nghĩa như là sự tìm kiếm kiến thức, hoặc như là sự khảo sát có hệ thống, với sự vận dụng trí não để thiết lập các sự kiện mới, thường sử dùng phương pháp khoa học. (Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Research) Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 5
 6. Nghiên cứu khoa học là gì? • Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức qua các phương pháp khoa học (Nguyễn Văn Tuấn, 2011). • NCKH phải nằm mục tiêu phát triển tri thức mới, đóng góp thêm tri thức cho kho tàng của con người • NCKH là một cuộc điều tra hay khảo sát có hệ thống Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 6
 7. 1.2. Phân biệt phát minh và sáng chế Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 7
 8. Phát minh • Là hoat động phát hiện của con người ra các đối tượng tồn tại sẳn có trong hiện thực khách quan, độc lập với con người • Thông thường người ta gọi chính đối tượng đó là phát minh • Một phát minh khoa học thường không mang lại lợi ích kinh tế ngay Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 8
 9. Sáng chế • Hiểu theo nghĩa rộng: là hoạt động chế tạo của con người ra đối tượng không tồn tại sẳn có trong hiện thực khách quan • Thông thường người ta gọi chính đối tượng đó là sáng chế • Lợi ích kinh tế của phát minh khoa học thường thể hiện qua các sáng chế có sử dụng các phát minh khoa học trong đó. • Cũng nhờ những sáng chế mới, người ta có thêm công cụ để có được những phát minh mới Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 9
 10. Sáng chế • Hiểu theo nghĩa hẹp: là giải pháp kỹ thuật có tính mới và tính ích lợi • Nhà sáng chế kỹ thuật phải viết hồ sơ trình bày 3 nội dung: – Giải pháp của mình – Tính mới của giải pháp – Tính ích lợi của giải pháp nộp cho cơ quan nhà nước có thểm quyền xem xét. Nếu hồ sơ thỏa mãn các yêu cầu, nhà nước cấp cho tác giả bằng độc quyền (patent) với thời gian độc quyền nhất định (ở Mỹ là 17 năm). Lúc này giải pháp cho trước mới được gọi là sáng chế, chính thức theo nghĩa luật pháp Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 10
 11. • Sự tò mò là cần thiết để là một nhà nghiên cứu khoa học giỏi Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 11
 12. 1.3. Các đặc trưng của một nghiên cứu tốt Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 12
 13. Các đặc trưng của một nghiên cứu tốt Định nghĩa rõ ràng mục đích & các mục tiêu n.cứu Quá trình nghiên cứu đi vào chi tiết Thiết kế nghiên cứu đã được hoạch định thấu đáo Tiêu chuẩn đạo đức cao Vạch rõ những giới hạn của nghiên cứu Phân tích đầy đủ Báo cáo rõ ràng Các kết luận có minh chứng Đáng tin cậy Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 13
 14. 2. Chọn đề tài nghiên cứu khoa học Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 14
 15. • Đối với người mới bước vào nghiên cứu khoa học, điều khó nhất là tìm được ý tưởng, tìm được chủ đề, tìm được hướng để nghiên cứu • Và từ đó xác định CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (RESEARCH QUESTIONS) • Có nhiều cách khác nhau để tìm được chủ đề nghiên cứu Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 15
 16. 2.1. CÁCH 1: ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 16
 17. Đọc thật nhiều các bài báo • Tìm đọc các bài báo chuyên ngành trong các tạp chí chuyên ngành của Việt Nam và quốc tế • Hãy đọc và đọc thật nhiều các bài báo chuyên ngành bạn sẽ tìm ra các ý tưởng để làm luận văn • Sau khi đọc thật nhiều các bài báo chuyên ngành, bạn cũng sẽ hình dung ra quy trình làm một nghiên cứu khoa học với một chủ đề nào đó Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 17
 18. • Kinh nghiệm bản thân: Các bài báo chuyên ngành là nguồn đề tài vô tận cho các hướng nghiên cứu – Một bài báo về ứng dụng BBNs để dự báo khả năng chậm tiến độ Chủ đề mới: Ứng dụng BBNs để dự báo khả năng vượt chi phí – Một bài báo với tựa đề như sau: “Testing Herzberg’s two-factor theory in the Thai construction industry” sẽ dẫn đến ý tưởng nghiên cứu: “Kiểm nghiệm lý thuyết 2 nhân tố của Herzberg trong các công ty thi công Việt Nam” Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 18
 19. • Thậm chí tìm đọc các bài báo chuyên ngành khác gần gủi với chuyên ngành mà bạn quan tâm cũng rất hữu ích để tìm ra các chủ đề cho luận văn của bạn • Các bài báo dạng REVIEW PAPER thường rất hữu ích cho nhà nghiên cứu Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 19
 20. Tìm kiếm các nghiên cứu tương tự, các bài báo • Nên dùng “Key words = từ khóa” để tìm kiếm • Đọc các luận văn cao học trên thư viện • Đọc các luận văn cao học trên internet • Đọc các nghiên cứu khoa học đã công bố • Đọc các luận văn đại học, …. • Nên dùng “Google Scholar” Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2