intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 7: Chiến lược quá trình

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:68

0
138
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 7: Chiến lược quá trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 - Chiến lược quá trình, nội dung chính trong chương này gồm có: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Dell Computer Co, bốn chiến lược quá trình, phân tích và thiết kế quá trình, thiết kế quy trình dịch vụ, lựa chọn thiết bị và công nghệ, công nghệ sản xuất, công nghệ trong dịch vụ, các quá trình thân thiện với môi trường, tái lập quá trình (process reengineering).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 7: Chiến lược quá trình

 1. Quản lý Vận hành Chiến lược quá trình  Chương 7 PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-1 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 2. Những điểm chính MÔ TẢ SƠ LƯỢC CÔNG TY TẦM CỠ  THẾ GIỚI:  DELL COMPUTER CO. BỐN CHIẾN LƯỢC QUÁ TRÌNH Tập trung vào quá trình (Process Focus) Tập trung theo hướng lặp lại (Repetitive Focus) Tập trung vào sản phẩm Tập trung theo hướng số đông khách hàng (Mass  Customization Focus) So sánh các lựa chọn qua trình PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-2 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 3. Những điểm chính – Tiếp theo PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH Lưu đồ (Flow Diagrams) Bản đồ thời gian­chức năng (Time­Function Mapping) Sơ đồ tiến trình (Process Charts) Service Blueprinting THIẾT KẾ QUY TRÌNH DỊCH VỤ Sự tương tác với khách hàng và thiết kế quá trình Thêm cơ hội để cải thiện quá trình dịch vụ LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-3 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 4. Những điểm chính – Tiếp theo CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Công nghệ máy (Machine Technology) Kiểm soát quá trình (Process Control) Các hệ thống tầm nhìn (Vision Systems) Hệ thống lưu trữ và xuất hàng tự động  (Automated  Storage and Retrieval System) Loại xe có định hướng tự động (Automated Guided Vehicle  ­ AGV) Hệ thống sản xuất linh hoạt(Flexible Manufacturing  Systems ­ FMS) Sản xuất tích hợp bởi máy tính (Computer­Integrated  Manufacturing ­ CIM) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-4 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 5. Những điểm chính – Tiếp theo CÔNG NGHỆ TRONG DỊCH VỤ CÁC QUÁ TRÌNH THÂN THIỆN VỚI  MÔI TRƯỜNG TÁI LẬP QUÁ TRÌNH (PROCESS  REENGINEERING) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-5 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 6. Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa: Tập trung vào quá trình (Process focus) Tập trung theo hướng lặp lại (Repetitive  focus) Tập trung vào sản phẩm (Product focus) Tái lập quá trình Các vấn đề quá trình dịch vụ Các vấn đề môi trường PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-6 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 7. Các mục tiêu học tập ­ Tiếp theo Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Mô tả hoặc giải thích: Phân tích quá trình Thiết kế dịch vụ Sản xuất xanh (Green manufacturing) Công nghệ sản xuất PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-7 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 8. Công ty máy tính Dell “Bằng cách nào chúng ta có thể làm cho quá  trình mua một máy vi tính tốt hơn?” Bán các PC chế tạo theo sự đặt hàng riêng trực tiếp  cho khách hàng Hợp nhất Web vào mọi khía cạnh kinh doanh của  mình Hoạt động với tồn kho trong sáu ngày Làm máy vi tính nhanh, với chi phí thấp, và chỉ khi  đã đặt hàng Tập trung nghiên cứu vào phần mềm nhằm làm  cho việc lắp đặt và cấu hình các PC của nó nhanh  và đơn giản PowerPoint presentation to accompany 7-8 © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 9. Sự điều chỉnh cho vừa của quá trình,  khối lượng, và chủng loại Sản lượng thấp Quá trình lặp lại Sản lượng cao (Gián đoạn) (Theo môđun) (Liên tục) Chủng loại nhiều Tập trung vào quá trình Hướng về số  Một hay ít đơn vị mỗi  dự án, phân xưởng  đông khách hàng loạt, chủng loại nhiều  công việc (máy, in, thợ  (cho phép hướng về  (khó đạt được,  mộc) nhưng tưởng  khách hàng) thưởng rất lớn) Standard Register Thay đổi môđun, Lặp lại Dell Computer  loạt vừa phải, môđun  Co. (xe ô tô, xe mô tô) tiêu chuẩn hoá Harley Davidson Thay đổi thuộc tính  Chiến lược tồi Tập trung vào sản phẩm (chẳng hạn như phẩm  (hàng hoá, thép, kính) cấp, chất lượng, kích  Nucor Steel cỡ, độ dày, v.v…)  chỉ loạt dài PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-9 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 10. Lưu đồ quá trình sản xuất Khách hàng Mua hàng Người đại diện  (đặt mua mực, giấy,  bán hàng cho khách vật tư tinh linh khác) (nhận đơn hàng) Nhà cung cấp Prepress Department (Chuẩn bị bản kẽm &  Kế toán Nhận hàng bản âm) Xếp hàng vào kho Bộ phận in ấn (mực, giấy, v.v...) Dán lại, buộc lại,  Bộ phận đối  stapling, labeling chiếu Dòng thông tin Bộ phận Polywrap Dòng vật liệu Vận chuyển hàng PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-10 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 11. Các chiến lược quá trình Đòi hỏi phải quyết định cách sản xuất một  sản phẩm hay cung cấp một dịch vụ Mục tiêu Đáp ứng hay vượt quá những đòi hỏi của khách  hàng Đáp ứng các mục tiêu về chi phí & quản trị Có những ảnh hưởng lâu dài Sự linh hoạt về sản phẩm & sản lượng Chi phí & chất lượng  PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-11 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 12. Các loại chiến lược quá trình Các chiến lược quá trình theo một miền lựa chọn liên  tụ c Trong một doanh nghiệp nhất định, một số chiến lược  có thể được sử dụng Các chi Tậ ến lược này th p trung theo  Tậưp trung theo  ờng được xếp vào lo Tậạ i: p trung theo  hướng quá trình hướng lặp lại hướng sản phẩm Miền lựa chọn liên tục PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-12 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 13. Chiến lược tập trung vào quá trình Phương tiện vật chất được tổ chức theo quá  trình Những quá trình tương tự nhóm với nhau Ví dụ: Tất cả những máy khoan nhóm với nhau Sản phẩm với sản lượng thấp, chủng loại  nhiều Sản phẩm A Dòng l ộ n xộ n  Hoạt  (‘Jumbled’ flow) Các tên gọi khác động 11 22 33 Quá trình gián đoạn Phân xưởng công việc       (Job shop) Sản phẩm B PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-13 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 14. Tập trung vào quá trình PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-14 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 15. Chiến lược tập trung vào quá trình Ví  dụ Ngân hàng © 1995  Bệnh viện Corel  Corp. Phân  © 1995 Corel Corp. xưởng máy © 1995 Corel Corp. PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-15 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 16. Chiến lược tập trung theo hướng quá trình ­  những lý lẽ tán thành và phản đối Thuận lợi Độ linh hoạt của sản phẩm lớn hơn Thiết bị vạn năng nhiều hơn Đầu tư cơ bản ban đầu thấp hơn Bất lợi Biến phí cao Nhân sự có tay nghề cao nhiều hơn Hoạch định & kiểm soát sản xuất khó hơn Mức độ sử dụng thiết bị thấp (5% to 25%)  PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-16 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 17. Chiến lược tập trung theo hướng lặp  lại Phương tiện sản xuất thường được tổ chức  theo dây chuyền lắp ráp Được đặc trưng bởi các môđun Các chi tiết & cụm lắp ráp đã chế tạo trước đây Các môđun được kết hợp cho nhiều sự lựa  chọn đầu ra (output options) Các tên gọi khác Dây chuyền lắp ráp (Assembly line) Dây chuyền sản xuất (Production line) PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-17 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 18. Tập trung theo hướng lập lại PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-18 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 19. Chiến lược tập trung theo hướng lặp lại ­ những điều phải tính đến Đa dạng (structured) nhiều hơn so với tập trung  theo quá trình và ít hơn so với tập trung theo   sản phẩm Cho phép dạng gần như là hướng về khách  hàng (quasi­customization) Sử dụng các môđun, nó có được lợi thế  kinh tế của quá trình liên tục, và lợi thế làm  theo ý khách hàng của mô hình khối lượng  thấp, chủng loại nhiều PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-19 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
 20. Chiến lược tập trung theo hướng lặp lại ­ Các ví dụ Thức  Máy sấy  ăn  quần áo nhanh McDonald’s McDonald’s over 95 billion served over 95 billion served Xe tải © 1995 Corel Corp. © 1984­1994 T/Maker Co. © 1995 Corel Corp. PowerPoint presentation to accompany © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, Heizer/Render – Principles of Operations 7-20 N.J. 07458 Management, 5e, and Operations Management, 7e
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2