intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management) - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

16
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; hoạch định chuỗi cung ứng và định dạng mô hình sản xuất; mua và quản lý nguồn cung; giao hàng, thu hồi và quản lý quan hệ khách hàng chuỗi cung ứng; quản lý thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng; đánh giá và đo lường chuỗi cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management) - Trường ĐH Thương Mại (Năm 2022)

 1. 8/30/2022 Bộ môn Logistics KD Khoa Marketing Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain Management 1 Tài liệu tham khảo [1] An Thị Thanh Nhàn (chủ biên, 2020). Giáo trình ĐHTM: Quản trị chuỗi cung ứng. NXB Thống kê [2] Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng (2010). Bản dịch từ: Essentials of Supply Chain Management. Hugos M. (2006). Nguyên lý QTCCU (2018) [3] Nguyễn Thành Hiếu (2015). Quản trị chuỗi cung ứng. NXB ĐH KTQD [4] Đoàn Thị Hồng Vân (2011). Quản trị cung ứng. NXB Tổng Hợp Tp.HCM [5] Tạp chí “Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam”. https://vsci.guru 2 1
 2. 8/30/2022 Nội dung học phần 1 Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng 2 Hoạch định CCU & định dạng mô hình SX 3 Mua & quản lý nguồn cung 4 Giao hàng, thu hồi & quản lý QHKH CCU 5 Quản lý thông tin & cộng tác trong CCU 6 Đánh giá & đo lường chuỗi cung ứng 3 Chương 1 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1 Khái quát về chuỗi cung ứng 1.2 Khái niệm, bản chất và lợi ích QTCCU 1.3 Yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng CCU 4 2
 3. 8/30/2022 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG Một tập hợp các doanh nghiệp hoặc tổ chức Khái niệm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các quá trình tạo ra, duy trì & phân phối một loại sản phẩm nào đó cho thị trường Dòng thông tin Nhà Công ty Khách Dòng vật chất cung cấp SX hàng Dòng tài chính 5 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG Vật liệu Vật liệu Lắp ráp, Cân bằng Cá nhân, thô & phụ tùng chế biến cung cầu tổ chức Vận chuyển, lưu kho, tư vấn, tài chính, CNTT NCC Nhà Công ty Trung gian KH đầu tiên cung cấp sản xuất phân phối cuối cùng Dịch vụ 6 3
 4. 8/30/2022 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG 7 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG Dòng vật chất Con đường lưu thông & chuyển hóa về vật chất Vật liệu thô – bán thành phẩm – sp cuối cùng Đi từ NCC đầu tiên tới NTD, đúng & đủ về số lượng, chất lượng, thời gian Dòng thông tin Dịch chuyển dữ liệu cung, cầu, đđh, chứng từ... Thể hiện sự tương tác 2 chiều & đa chiều Dòng TT hoạch định & dòng TT tác nghiệp Dòng tài chính Thanh toán, tín dụng, ủy thác & sở hữu... 8 4
 5. 8/30/2022 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG CCU nội bộ Xác định theo số bậc quan hệ Phạm vi CCU đơn giản (bậc 1) & số lượng thành viên CCU mở rộng (bậc 2, 3, 4) tham gia 9 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG CCU nội bộ Xác định theo số bậc quan hệ Phạm vi CCU đơn giản (bậc 1) & số lượng thành viên CCU mở rộng (bậc 2, 3, 4) tham gia Thượng nguồn Doanh nghiệp Hạ nguồn Bậc 2 Bậc 1 trung tâm Bậc 1 Bậc 2 Dịch vụ Thầu phụ Tài chính NCC Nhà Công ty Trung gian KH đầu tiên cung cấp sản xuất phân phối cuối cùng Thiết kế Dịch vụ Nghiên cứu sản phẩm logistics thị trường 10 5
 6. 8/30/2022 1.2 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Khái niệm Quá trình tích hợp (cộng tác) các DN & các hoạt động khác nhau vào các quá trình tạo ra, duy trì & phân phối một loại sản phẩm nhất định tới thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu KH & mang lại lợi ích cho các DN trong chuỗi cung ứng 11 1.2 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Mục tiêu Bản chất Quản trị cung cầu bên trong DN & giữa các cty với nhau, thành mô hình kd gắn kết & hiệu quả cao 12 6
 7. 8/30/2022 1.2 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 13 1.2 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG §éng n¨ng trong QTCCU - C¸c yÕu tè dÉn d¾t 14 t¹o nªn n¨ng lùc cña chuçi 7
 8. 8/30/2022 1.2 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Lợi ích • Tốc độ • Tính chính xác • Nhanh nhạy • Chi phí Thách thức T¹i sao QTCCU l¹i khã ®Õn • Cân bằng cungthÕ? & cầu • Khả năng dự báo chính xác • Môi trường luôn biến động • Tối ưu hóa mạng lưới nhà cung cấp • Quản lý điểm tiếp xúc với KH • Biến động mức dự trữ & đặt hàng 15 1.2 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 16 8
 9. 8/30/2022 1.3 YẾU TỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Tính chất Đặc điểm Nguyên tắc Cơ chế vận Phương thức sản phẩm nhu cầu quản lý hành dòng H2 vận hành  SP dịch vụ  Phổ thông  Do 1 DN qlý  Đẩy  Tinh gọn  SP vật chất  Đổi mới  Tự phát  Kéo  Nhanh nhạy Thực phẩm  Phối hợp  Phối hợp Phi thực phẩm 17 1.3 YẾU TỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG Toàn cầu hóa & Cuối 1970 Phát triển CL sản xuất Đầu 1980 Sản xuất đúng thời điểm Chất lượng dịch vụ, năng suất LĐ Supply Chain Giữa 1980 & sự lớn mạnh của DN bán lẻ Management QT chất lượng & 6-Sigma (SCM) Đầu 1990 Giữa 1990 Tái thiết quy trình KD Cuối 1990 Thương mại điện tử Đầu 2000 Khoa học dịch vụ Giữa 2010 Phân tích KD 18 9
 10. 8/30/2022 Chương 2 HOẠCH ĐỊNH CCU VÀ ĐỊNH DẠNG MÔ HÌNH SX 2.1 Hoạch định chuỗi cung ứng 2.2 Định dạng các mô hình sản xuất 19 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG Nỗ lực để đạt được mục tiêu chung của sản xuất Khái niệm & phân phối hàng hóa, đảm bảo đúng số lượng, đúng vị trí, đúng thời điểm với chi phí hệ thống tối thiểu, trên cơ sở giải quyết linh hoạt các mục tiêu đối lập của các thành viên trong chuỗi • Xác định mục tiêu & định hướng cho tương lai • Cân bằng cung & cầu Bản chất • Tối ưu hóa nguồn lực • Kết nối với các chiến lược chức năng khác 20 10
 11. 8/30/2022 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG 21 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG    Phân tích Xác định Xây dựng bối cảnh giá trị & năng lực & dự báo lợi thế cốt lõi    Lập kế hoạch Lựa chọn Thiết lập tác nghiệp SX, mô hình SX & quan hệ mua hàng & phân phối, với đối tác giao hàng KH dự trữ/mua 22 11
 12. 8/30/2022 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG 23 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG Supply Chain Operation Reference = SCOR 12
 13. 8/30/2022 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG 25 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG Dự báo Báo trước khả năng sẽ xảy ra trong tương lai SP cùng loại, Số lượng, Dự báo Dự báo SP thay thế chủng loại, Điểm mạnh, yếu cung thị trường cầu thị trường thời điểm Trung hạn Dự báo Dự báo Ngắn hạn & & dài hạn chiến lược chiến thuật tác nghiệp Suy luận mang Dựa trên mô tính quản trị PP định tính PP định lượng hình toán học 26 13
 14. 8/30/2022 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG Nhu cầu bình quân trong 1 khoảng thời Xu hướng gian Tính thời vụ Tính chu kỳ Tự tương quan Biến ngẫu nhiên 27 2.1 HOẠCH ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG Giá trị Tính khan hiếm Năng lực lõi Chi phí sao chép Tính thay thế Hệ thống con người, tri thức, công cụ, Năng lực tài sản... & quy trình có quan hệ mật thiết lõi với nhau để giúp DN có thể cạnh tranh trong một lĩnh vực kinh doanh nào đó 28 14
 15. 8/30/2022 2.2 ĐỊNH DẠNG CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT Khái niệm Sản xuất là quá trình chuyển hóa về vật chất & sáng tạo ra hàng hoá & dịch vụ Quá trình Đầu vào Đầu ra biến đổi • Lao động • Hàng hoá • Thiết bị  Chế biến • Dịch vụ • Vật liệu  Lắp ráp (Cái gì/ Bao nhiêu • Vốn Ở đâu/ Khi nào)  Tác nghiệp... • Công nghệ ... 29 2.2 ĐỊNH DẠNG CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT Điểm thâm nhập đơn hàng (OPP=Order penetration point) 30 15
 16. 8/30/2022 2.2 ĐỊNH DẠNG CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT Mô hình Đặc điểm Sản xuất − SX, lưu kho, phân phối & bán hàng để dự trữ − SP tiêu dùng thiết yếu, giá rẻ, thị trường đại chúng Lắp ráp theo − SX phụ kiện trước, cấu kiện chuẩn, có ĐH sẽ lắp ráp đơn hàng − Máy tính, xe hơi, đồ gỗ, dịch vụ ăn nhanh... SX theo − Nhận đơn hàng, sản xuất, giao hàng đơn hàng − SP có giá trị cao, có thể lỗi thời theo thời gian Thiết kế theo − SP đc thiết kế, chế tạo theo yêu cầu KH đơn hàng − NC đặc thù, phức tạp (tkế nội thất, xây dựng) 31 2.2 ĐỊNH DẠNG CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT Mô hình Lợi ích Sản xuất − Chi phí thấp để dự trữ − Đáp ứng nhanh nhu cầu Lắp ráp theo − Giảm dự trữ, tăng chất lượng dịch vụ đơn hàng − Thích nghi nhu cầu thị trường SX theo − Giảm dự trữ, nhiều lựa chọn đơn hàng − Đơn giản hóa quá trình hoạch định Thiết kế theo − Khả năng đáp ứng tốt đơn hàng nhu cầu đặc biệt của KH 32 16
 17. 8/30/2022 2.2 ĐỊNH DẠNG CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT Chương 3 MUA & QUẢN LÝ NGUỒN CUNG 3.1 Khái niệm & quy trình mua 3.2 Thuê ngoài trong chuỗi cung ứng 3.3 Quản lý nguồn cung 34 17
 18. 8/30/2022 3.1 KHÁI NIỆM & QUY TRÌNH Quá trình lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá & Khái niệm kiểm soát chiến lược & vận hành các quyết định mua để hướng chức năng mua vào việc tìm kiếm các cơ hội phù hợp với khả năng của công ty nhằm đạt được mục tiêu dài hạn Vật liệu/dịch vụ Vật liệu/dịch vụ trực tiếp gián tiếp 35 3.1 KHÁI NIỆM & QUY TRÌNH Đảm bảo SX-KD nhịp nhàng, liên tục & có hiệu suất & mức độ đáp ứng cao Qlý nguồn cung Chiến lược  Đáp ứng KH cao nhất (Supply management) (Strategic) với tổng CF thấp nhất  Xây dựng quan hệ Mua hàng Chiến thuật Tổng chi phí sở hữu (Procurement) (Tactical) thấp nhất Mua sắm Tác nghiệp Giá thấp nhất (Purchasing) (Operational) cho 1 đơn vị sp 36 18
 19. 8/30/2022 3.1 KHÁI NIỆM & QUY TRÌNH Tổng chi phí sở hữu vật liệu/hàng hóa Cơ hội Giá mua trước mắt Nhu cầu thị trường Cơ hội dài hạn Chi phí chất lượng Vấn đề môi trường & thực tế Vốn dành cho dự trữ Vận chuyển Chi phí kho bãi Tiêu chuẩn sản phẩm Tiêu chuẩn thiết bị Điều kiện bảo hành Chi phí bảo dưỡng Trường hợp thải loại/xử lí rác Chi phí tác nghiệp khác 37 3.1 KHÁI NIỆM & QUY TRÌNH Theo Quyết Lựa Xác Tiếp dõi định Phương chọn định nhận & đánh mua thức nhà nhu hàng giá hay mua cung cầu hóa sau tự làm cấp mua 38 19
 20. 8/30/2022 3.1 KHÁI NIỆM & QUY TRÌNH Công nghệ & Giá cả & Dịch vụ & chất lượng chi phí cam kết • Phương pháp • Giá đvị sp • Lịch giao hàng • Kinh nghiệm • Giá – khối lượng • Tính ổn định • Trang thiết bị • Điều khoản thanh • Tính linh hoạt • Tay nghề LD toán • Xử lý sự cố • Q.trình kiểm soát • Chi phí đặt hàng • Năng lực quản trị • Chi phí sửa chữa... 39 3.2 THUÊ NGOÀI TRONG CCU Khái niệm DN DN Việc di chuyển các hoạt động, quá trình NCC NCC kinh doanh trong tổ chức sang các NCC DN có thể thuê ngoài … hoặc toàn bộ hđ dịch vụ 1 phần/bộ phận... nào đó trong CCU bên ngoài 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2