intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

309
lượt xem
78
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Chương 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nhằm giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA, tạo mới cơ sở dữ liệu, tạo database template, xóa cơ sở dữ liệu. Được thành lập năm 1977, do Larry Ellison giai đoạn đầu thành lập, sản phẩm chủ yếu của Oracle là về hệ quản trị CSDL. Từ năm 1989 bắt đầu phát triển các ứng dụng lớn dùng trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)

 1. GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE Giảng viên: Cao Thị Nhâm Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng
 2. Nội dung chính  Giới thiệu về Oracle  Các sản phẩm của Oracle  Cài đặt Oracle 11g  Sử dụng dịch vụ DBCA • Tạo mới cơ sở dữ liệu • Tạo database template • Xóa cơ sở dữ liệu 1-2 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 3. Giới thiệu về Oracle  Được thành lập năm 1977, do Larry Ellison  Giai đoạn đầu thành lập, sản phẩm chủ yếu của Oracle là về hệ quản trị CSDL  Từ năm 1989 bắt đầu phát triển các ứng dụng lớn dùng trong doanh nghiệp 1-3 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 4. Các sản phẩm và dịch vụ của Oracle  Oracle Application  Oracle Database  Engineered System  Enterprise magement  Middleware  Hệ điều hành  Server và storage systems  Ảo hóa 1-4 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 5. Oracle database  Phiên bản hệ quản trị CSDL quan hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1979  Thực sự mạnh từ Oracle 7.0 (1992)  1999: ra mắt Oracle 8i, có hỗ trợ Internet  2001: ra mắt Oracle 9i, có hỗ trợ RAC (Real Application Clusters)  2003: ra mắt Oracle 10g, hỗ trợ tính toán lưới  2007: ra mắt Oracle 11g, chạy được trên cả môi trường Windows và Unix 1-5 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 6. Oracle 11g  “g”: viết tắt của “grid”  Lợi ích của Oracle dựa trên tính toán lưới: • Giá thành thấp • Chất lượng dịch vụ tốt • Dễ quản lý Storage Database Application Grid grid grid grid control Automatic Real Oracle Enterprise Storage Application Streams Manager Management Clusters Grid Control 1-6 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 7. Oracle 11g…  Automatic Storage Management (ASM) • Khi thêm hoặc bỏ bớt ổ đĩa, ASM tự động phân phối dữ liệu vào các ổ đĩa vật lý  Real Application Clusters • Quản lý workload trên cluster với các tính năng – Integrated clusterware: quản lý kết nối, trao đổi thông tin, khóa và điều khiển cluster, phục hồi… – Automactic workload management: Tự động xác định tài nguyên cho các dịch vụ – Automatic event notification to the mid-tier  Oracle Streams  Enterprise Manager Grid Control 1-7 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 8. Cài đặt  Yêu cầu hệ thống • RAM: tối thiểu 1GB • Ổ cứng: – Swap: 1.5GB – Thư mục /tmp: 400MB – Lưu trữ phần mềm Oracle: 1.5 – 3.5 GB – Lưu trữ cấu hình cơ sở dữ liệu: 1.2GB (tùy chọn) – Vùng ổ cứng dùng cho khôi phục dữ liệu: 2.4GB (tùy chọn) 1-8 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 9. Cài đặt… 1-9 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 10. Cài đặt… 1-10 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 11. Cài đặt… 1-11 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 12. Cài đặt… 1-12 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 13. Tạo mới CSDL 1-13 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 14. Tạo mới CSDL… 1-14 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 15. Tạo mới CSDL… 1-15 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 16. Tạo mới CSDL… 3 4 1-16 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 17. Tạo mới CSDL… 5 6 7 1-17 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 18. Tạo mới CSDL… 8 9 1-18 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 19. Tạo mới CSDL… A 10 B 1-19 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
 20. Tạo mới CSDL… 11 12 1-20 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2