intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị công nghệ - Chương 1: Công nghệ và quản trị công nghệ (Trường ĐH Thương Mại)

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

5
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị công nghệ - Chương 1: Công nghệ và quản trị công nghệ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công nghệ, đặc trưng của công nghệ, cấu trúc hạ tầng của công nghệ; những vấn đề chung về quản trị công nghệ, vai trò của quản trị công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị công nghệ - Chương 1: Công nghệ và quản trị công nghệ (Trường ĐH Thương Mại)

 1. BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ SỐ TC: 3 TC Kết cấu học phần: 36,9 Giảng viên bộ môn quản trị chất lượng 1
 2. Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Quản lý công nghệ của GVC Nguyễn Đăng Dậu Đại học KTQD 2. Các văn bản pháp quy về công nghệ hiện hành(Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH 13, Nghị định, thông tư.... Liên quan) 3. “A Framework for Technology-based Development”, Technology Atlas Project, ESCAP, 1989. 4. Bài giảng Quản trị Công nghệ- Bộ môn Quản trị chất lượng Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng/ Bài giảng Quản trị công nghệ 2
 3. Chương 1 Công nghệ và quản trị công nghệ 1.1. Những vấn đề chung về công nghệ 1.1.1.Khái niệm, phân loại công nghệ 1.1.2. Các đặc trưng của công nghệ 1.1.3. Cấu trúc hạ tầng của công nghệ 1.1.4. Công nghệ và sự phát triển kinh tế xã hội 1.2. Những vấn đề chung về quản trị công nghệ 1.2.1.Vai trò của quản trị công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá. 1.2.2. Khái niệm quản trị công nghệ 1.2.3. Mục tiêu của quản trị công nghệ 1.2.4. Phạm vi của quản trị công nghệ 1.2.5 Xu hướng công nghệ ĐHTM/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ 3
 4. 1.1.Khái niệm, phân loại công nghệ 1.1.1. Khái niệm công nghệ 1.1.2. Phân loại công nghệ Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ 4
 5. 1.1.1. Khái niệm, phân loại công nghệ Khái niệm công nghệ  Theo UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  Theo ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific)  Theo Luật khoa học và công nghệ của Việt Nam  Các khái niệm liên quan: (Khoa học; Nghiên cứu KH; Công nghệ cao; Công nghệ mới; Công nghệ tiên tiến; CN thích hợp; Phát triển Công nghệ; Triển khai thực nghiệm; Sản xuất thử nghiệm) Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng/ Bài giảng Quản trị công nghệ 5
 6. 1.1.1. Khái niệm, phân loại công nghệ Phân loại công nghệ 1.Theo tính chất 2.Theo ngành nghề 3.Theo đặc tính công nghệ 4.Theo sản phẩm 5.Theo mức độ hiện đại 6.Theo đặc thù 7.Theo mục tiêu 8.Theo góc độ môi trường 9.Theo sự đặc thù của công nghệ 10.Theo đầu ra của công nghệ 6 Bộ môn Quản trị chất lượng Bài giảng Quản trị công nghệ
 7. 1.1.2. Các đặc trưng của công nghệ Gồm các nội dung sau:  1.2.1 Chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ  1.2.2 Độ phức tạp/tinh vi của các thành phần công nghệ  1.2.3 Độ hiện đại của các thành phần công nghệ  1.2.4 Chu kỳ sống của công nghệ Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng / Bài giảng Quản trị công nghệ 7
 8. 1.1.3. Cấu trúc hạ tầng của công nghệ Gồm các thành phần sau: 1.3.1 Nền tảng tri thức về Khoa học công nghệ 1.3.2 Các cơ quan nghiên cứu - triển khai 1.3.3 Nhân lực KH-CN 1.3.4 Chính sách KH-CN 1.3.5 Nền văn hóa công nghệ quốc gia Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng/ Bài giảng Quản trị công nghệ 8
 9. 1.1.4. Công nghệ và sự phát triển kinh tế xã hội Sự phát triển công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các bùng nổ công nghệ kéo theo các chu kỳ tăng trưởng kinh tế  Làn sóng thứ nhất – quyền lực đất đai (đất đai – công cụ thô sơ)  Làn sóng thứ hai – quyền lực công nghiệp, thế kỷ 17 (Máy cơ khí – năng lượng)  Làn sóng thứ ba – (computer – network, thế kỷ 20)  Làn sóng thứ tư – Trí tuệ sáng tạo – Công nghệ khai thác ý tưởng mới, cuối thế kỷ 20) Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ 9
 10. 1.1.5. Xu hướng công nghệ  Định hướng vào nội dung công nghệ thông tin và truyền thông  Công nghệ gen Công  Phỏng sinh học (Bionics) nghệ  Công nghệ nano hội tụ  Lượng tử học (Quantum) Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ
 11. 1.2. Những vấn đề chung về quản trị công nghệ 1.2.1.Sự cần thiết phải QTCN 1.2.2. Khái niệm quản trị công nghệ 1.2.3. Mục tiêu của quản trị công nghệ 1.2.4. Phạm vi của quản trị công nghệ 11 Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ
 12. 1.2.1 Sự cần thiết phải QLCN  QTCN nhằm khai thác đúng mức, hiệu quả CN;  Khai thác hiệu quả các nguồn lực CN để phát triển đất nước;  Hài hòa Phát triển Kinh tế + Xã hội;  Quản lý tiến bộ KHKT ở cơ sở. 12 Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ
 13. 1.2.2. Khái niệm quản trị công nghệ QLCN - Vĩ mô - Cấp quốc gia Cách tiếp cận công nghệ ở tầm vĩ mô liên quan đến việc thiết lập và thực hiện chính sách về phát triển và ứng dụng công nghệ QTCN - Vi mô: Hướng đến hoạch định và triển khai, hoàn thiện năng lực công nghệ của một tổ chức 13 Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng / Bài giảng Quản trị công nghệ
 14. 1.2.3. Các mục tiêu quản trị công nghệ Nâng cao mặt bằng khoa học và dân trí • Lựa chọn, tiếp thu và làm chủ các công nghệ nhập từ nước ngoài, kết hợp với cải tiến và hiện đại hoá công nghệ truyền thống • Đạt trình độ công nghệ trung bình trong khu vực Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ • Xây dựng đội ngũ trí thức giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có chí khí và hoài bão lớn • Tăng cường một bước cơ bản về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho khoa học và công nghệ. 14 Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng /Bài giảng Quản trị công nghệ
 15. 1.2.4. Phạm vi của quản lý công nghệ Gồm 6 mục tiêu sau: 1 • Mục tiêu phát triển công nghệ 2 • Các tiêu chuẩn chọn lựa công nghệ 3 • Thời hạn kế hoạch cho các công nghệ 4 • Các ràng buộc để phát triển công nghệ 5 • Cơ chế để phát triển công nghệ 6 • Các hoạt động công nghệ 15 Đại học Thương mại/ Bộ môn Quản trị chất lượng/ Bài giảng Quản trị công nghệ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2