intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Quyết định quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được tiến trình ra quyết định, hiết được những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả, mô tả được những kiểu ra quyết định, xác định được những thuận lợi và bất lợi của việc ra quyết định theo nhóm, biết những kỹ thuật nhằm cải tiến việc làm quyết định theo nhóm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

01/04/2015<br /> <br /> Chương 5 : Quyết định quản trị<br /> <br /> Giảng viên : Bùi hoàng Ngọc<br /> Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Kiến thức cốt lõi của chương<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hiểu được tiến trình ra quyết định.<br /> Biết được những kỹ năng cần có của nhà<br /> <br /> quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mô tả được những kiểu ra quyết định.<br /> Xác định được những thuận lợi và bất lợi<br /> <br /> của việc ra quyết định theo nhóm.<br /> <br /> <br /> <br /> Biết những kỹ thuật nhằm cải tiến việc làm<br /> <br /> quyết định theo nhóm.<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Nội dung chính của chương<br /> <br /> 3<br /> 1<br /> <br /> Quyết định quản trị là gì ?<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các nguyên lý khi ra quyết định<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> Các kỹ năng cần có khi ra quyết định<br /> <br /> 4<br /> <br /> Mô hình ra quyết định<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 1<br /> <br /> 01/04/2015<br /> <br /> Phần 1 : Quyết định quản trị<br /> <br /> Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là<br /> quyết định xem điều gì là quan trọng nhất<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Quyết định quản trị<br /> <br /> <br /> <br /> Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo<br /> <br /> của nhà quản trị nhằm định ra chương trình<br /> và tính chất hoạt động của tổ chức để giải<br /> quyết một vấn đề đã chín muồi dựa trên cơ sở<br /> hiểu biết các quy luật vận động khách quan<br /> của hệ thống thừa hành và việc phân tích các<br /> thông tin về thực trạng của hệ thống.<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Đặc điểm của quyết định quản trị<br /> <br /> 3<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 2<br /> <br /> 01/04/2015<br /> <br /> Phân loại quyết định quản trị<br /> <br /> <br /> <br /> Phân theo tính chất của quyết định :<br /> <br /> Quyết định chiến lược, quyết định chiến thuật<br /> và quyết định tác nghiệp.<br /> <br /> <br /> <br /> Phân theo thời gian thực hiện : Quyết<br /> <br /> định dài hạn, quyết định trung hạn và quyết định<br /> ngắn hạn.<br /> <br /> <br /> <br /> Phân theo cách thức ra quyết định :<br /> <br /> Quyết định theo chuẩn, quyết định đột xuất,<br /> quyết định có chiều sâu.<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Ví dụ<br /> <br /> <br /> <br /> Chuyến bay đến trễ. Giám đốc hãng hàng<br /> <br /> không Vietnam Airlines phải gặp hành khách<br /> và quyết định xem nên để họ chờ hay cho họ về<br /> nhà.<br /> <br /> <br /> <br /> Mua 1 máy in cho cô thư ký đánh máy vi<br /> <br /> tính.<br /> <br /> <br /> <br /> Cử 10 nhân viên đi học nâng cao trình độ<br /> <br /> gồm 6 kỹ sư, 1 cô thư ký, 3 nhân viên KD.<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Quyết định theo chuẩn<br /> <br /> <br /> <br /> Quyết định theo chuẩn bao gồm những quyết<br /> định hàng ngày theo lệ thường và quyết định có<br /> tính chất lặp đi lặp lại. Giải pháp cho những quyết<br /> định loại này thường là những thủ tục, luật lệ và<br /> chính sách đã được quy định sẵn.<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 3<br /> <br /> 01/04/2015<br /> <br /> Quyết định đột xuất<br /> <br /> <br /> <br /> Quyết định đột xuất là những quyết định đòi<br /> hỏi tác động nhanh và chính xác và cần phải được<br /> thực hiện gần như tức thời.<br /> <br /> <br /> <br /> Đây là loại quyết định thường nảy sinh bất<br /> ngờ không được báo trước và đòi hỏi bạn phải chú<br /> ý tức thời và trọn vẹn.<br /> <br /> <br /> <br /> Tình huống của quyết định đột xuất cho phép<br /> rất ít thời gian để hoạch định hoặc lôi kéo người<br /> khác vào quyết định.<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> c. Quyết định có chiều sâu<br /> <br /> <br /> <br /> Quyết định có chiều sâu thường không phải là<br /> những quyết định có thể giải quyết ngay và đòi hỏi<br /> phải có kế hoạch tập trung, thảo luận và suy xét.<br /> Đây là loại quyết định thường liên quan đến việc<br /> thiết lập định hướng hoạt động hoặc thực hiện các<br /> thay đổi. Chúng cũng là những quyết định gây ra<br /> nhiều tranh luận, bất đồng và xung đột.<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Chức năng của quyết định quản trị<br /> Quyết định quản trị<br /> <br /> Có các chức năng<br /> <br /> Định<br /> hướng<br /> <br /> Đảm<br /> bảo<br /> <br /> Phối hợp<br /> <br /> Pháp lệnh<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 4<br /> <br /> 01/04/2015<br /> <br /> Các yêu cầu với quyết định quản trị<br /> 3<br /> 1<br /> <br /> Đảm bảo tính khoa học & thông tin chính xác<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đảm bảo tính thống nhất<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> <br /> Đảm bảo đúng thẩm quyền<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đảm bảo định hướng rõ ràng<br /> <br /> 3<br /> 5<br /> <br /> Đảm bảo đúng thời điểm<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Phần 2 : Tiến trình<br /> ra quyết định<br /> <br /> Không quyết định điều gì cũng là một<br /> quyết định sáng suốt<br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> Lời khuyên<br /> <br /> <br /> <br /> Khi các thông tin gần như đã rõ ràng thì<br /> <br /> cách tốt nhất để ra quyết định là :<br /> <br /> “Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản