intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 4: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Chia sẻ: Bing Bing | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
83
lượt xem
12
download

Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 4: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 bao gồm các nội dung cơ bản như: Khái niệm, bản chất và mối quan hệ truyền thông marketing và xúc tiến thương mại; mô hình quá trình truyền thông marketing; phát triển các chương trình truyền thông marketing hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 4: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

H<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƯƠNG 4<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Quản trị truyền thông<br /> marketing tích hợp<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 118<br /> <br /> Nội dung cơ bản<br /> <br /> D<br /> <br /> Khái niệm, bản chất và mối quan hệ truyền<br /> thông marketing và xúc tiến thương mại<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Mô hình quá trình truyền thông marketing<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Phát triển các chương trình truyền thông<br /> marketing hiệu quả<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 119<br /> <br /> Nội dung cơ bản<br /> <br /> D<br /> <br /> Các quyết định phối thức truyền thông<br /> marketing hỗn hợp<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> Quản trị và phối hợp các kênh truyền thông<br /> marketing tích hợp<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 120<br /> <br /> 4.1 Khái niệm, bản chất và mối quan hệ truyền<br /> thông marketing và xúc tiến thương mại<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> TM<br /> <br /> Khái niệm và bản chất của MarCom<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Mối quan hệ MarCom và xúc tiến thương mại<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 121<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm và bản chất truyền thông marketing<br /> <br /> D<br /> <br /> Ph.Kotler & K.Keller<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Là những phương tiện mà nhờ đó các<br /> DN tìm cách thông báo, thuyết phục và<br /> nhắc nhở người tiêu dùng – một cách<br /> trực tiếp hoặc gián tiếp - về các SP/dịch<br /> vụ/thương hiệu mà họ bán<br /> <br /> Marketing Management<br /> <br /> 122<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2