intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:63

0
26
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 Hoạch định chiến lược marketing là: Khái niệm về chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị quá trình Marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

 1. Chương 3 HOẠCH ĐỊNH  CHIẾN LƯỢC MARKETING  “Không một chiến lược nào  đưa bạn đến nơi  mà bạn không biết”. L/O/G/O
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG 1 Khái niệm về chiến lược 2 Hoạch định chiến lược 3 Quản trị quá trình  Marketing
 3. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. Khái niệm chiến lược 2. Hoạch định chiến lược toàn doanh nghiệp 3. Quản trị quá trình Marketing
 4. 1. Chiến lược  và  hoạch định chiến lược L/O/G/O
 5. Khái niệm chiến lược Chiến  lược  là  phương  hướng  và  phạm  vi  hành  động dài hạn của một tổ chức nhằm đạt được lợi  thế  kinh  doanh thông qua việc xác định nguồn lực  hiện  có  để  thỏa  mãn  nhu  cầu  của  thị  trường  và  đảm bảo lợi ích cho tất cả các tác nhân liên quan. (McKinsey)
 6. 1.1  Khái niệm  Hoạch định chiến lược Hoạch  định  chiến  lược  là  tiến  trình  quan  trọng  mà  trong  đó  nhà  quản  trị  xác  định  và  lựa  chọn  mục  tiêu  của  tổ  chức  và  vạch  ra  các  hành  động  cần  thiết  nhằm  đạt  được  mục tiêu
 7. 1.2  Vai trò của  hoạch định chiến lược v Thiết  lập  ra  các  cơ  sở  và  định  hướng  cho  việc  thực thi các chức năng tổ chức, lãnh đạo và kiểm  tra v Là nền tảng của mọi quá trình quản trị của công  ty v Giúp công ty nhận ra các cơ hội và thách thức
 8. Hoạch định có thể được chia  làm 2 loại v Hoạch định dài hạn v Hoạch định ngắn hạn
 9. 1.3 Tầm quan trọng của  hoạch định chiến lược  Nối kết  Chuẩn bị  các nổ lực cho sự  thay đổi Phát triển  Nâng cấp  tinh thần  trình độ  đội ngũ quản trị  viên
 10. 1.4 Tiến trình  Hoạch định chiến lược Marketing v Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp v Xác định mục tiêu  của doanh nghiệp v Định dạng chiến lược kinh doanh v Chiến lược marketing
 11. Môi Trường Hoạch Định Chiến Lược  Các kế   Kinh tế Sứ   Kế hoạch   hoạch Xã hội Mục tiêu mạng  hỗ trợ      Kỹ thuật Objectives Strategies Mission Supporting  Chính trị / luật  Plans pháp Tài nguyên/nhân  sự Khách hàng Tiến trình hoạch định chiến lược
 12. 1.4.1  Xác định  sứ mệnh của doanh nghiệp Có 5 yếu tố cơ bản: v Lịch sử của doanh nghiệp v Lưu ý những mong muốn của chủ sở hữu và ban lãnh  đạo doanh nghiệp v Môi trường của thị trường v Nguồn tài nguyên của tổ chức v Dựa trên cơ sở những khả năng đặc biệt
 13. v Sứ mệnh của doanh nghiệp được thể  hiện trong bản cương lĩnh hoạt động  chính thức Xác định rõ  Tập trung vào mục  những phạm vi  tiêu nhất định cạnh tranh chủ  yếu Phải  trở  thành  động  Phải phác họa được  lực  cho  sự  phát  triển  tầm nhìn và phương  của  nhân  viên  và  các  hướng phát triển  bộ phận chức năng của doanh nghiệp
 14. 1.4.2  Tập trung vào mục tiêu nhất định v Cụ thể hóa nhiệm vụ thành các mục tiêu cho các  nỗ  lực  hoạt  động  của  từng  cấp  quản  trị  trong  doanh nghiệp  v Xác định rõ phạm vi cạnh tranh chủ yếu • Phạm vi ngành • Phạm vi sản phẩm và ứng dụng • Phạm vi khả năng • Phạm vi khúc thị trường • Phạm vi địa lý
 15. v  Phải trở thành động lực cho sự phát  triển của nhân viên và các bộ phận  chức năng  
 16. v Phải phác họa được tầm nhìn và  phương hướng phát triển của doanh  nghiệp
 17. 1.4.3  Định dạng chiến lược kinh doanh  v Phân tích tình hình kinh doanh hiện tại  v Triển khai các chiến lược phát triển 
 18. 1.4.3.1  Phân tích tình hình kinh doanh hiện  tại: § Ma trận SWOT § Ma trận BCG § Ma trận GE 
 19. 1.4.3.2  Triển khai  các chiến lược phát triển v Các chiến lược cho ngành kinh doanh hiện tại  v Các chiến lược phát triển 
 20. a. Các chiến lược cho ngành kinh  doanh hiện tại  v Từ ma trận BCG, các chiến lược tương  ứng với  với các vị thế của các SBU: § Chiến lược xây dựng  § Chiến lược duy trì  § Chiến lược gặt hái ngay § Chiến lược loại bỏ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản