intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - TS Phạm Phi Yên

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
56
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - TS Phạm Phi Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực bài 1 cung cấp cho người học những nội dung tổng quan về quản trị nguồn nhân lực như: Khái niệm, vai trò và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực, chức năng và nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 1 - TS Phạm Phi Yên

 1. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TS.Phạm Phi Yên
 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC:    Sử dụng hiệu quản Nguồn nhân lực đóng  góp đến 80% vào sự thành công của  Doanh nghiệp.   Hiệu suất của Nhân sự là nhân tố quan  trọng quyết định hiệu quả của Tổ chức
 3. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Trang bị cho người học toàn bộ kiến thức  về khái niệm, nội dung QTNNL Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều  hành một Tổ chức Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ  thuật quản lý nhân sự trong Tổ chức
 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Qủan trị NNL ở các Cty, Doanh  nghiệp, Tổ chức thuộc mọi lĩnh vực  hoạt động, nhất là hoạt động Kinh tế QTNNL ở các Cty, Doanh nghiệp, Tổ  chức thuộc tất cả các thành phần Kinh  tế
 5. KẾT CẤU MÔN HỌC Bài 1: Nhập môn QT  Bài 6: Đào tạo và phát  NNL triển NNL Bài 2: Phương pháp QT  Bài 7: Đánh giá thành  NNL và các yếu  tích nhân viên tố ảnh hưởng Bài 9: Quản trị tiền  Bài 3: Phân tích công  lương  việc Bài 8: Tạo động lực  Bài 4: Hoạch định NNL làm việc   Bài 5: Tuyển dụng
 6. BÀI 1 NHẬP MÔN  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN  L ỰC
 7. NỘI DUNG KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ MỤC TIÊU CHỨC NĂNG QTNNL NHIỆM VỤ
 8. I. KHÁI NIỆM VÀ  VAI TRÒ 1. Khái niệm :  Khái niệm NNL      Là tất cả các thành viên đang tham gia  hoạt động cho Tổ chức, không phân biệt  vị trí công việc, mức độ phức tạp hay  mức độ quan trọng của công việc
 9.  Khái niệm Tổ chức đó Là một tập hợp gồm 2  người trở lên cùng hiệp tác  với nhau để thực hiện  những mục tiêu chung nào  đó 
 10.  KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NNL Là chức năng cơ bản của QTH, giải quyết tất  cả các vấn đề liên quan đến con người  trong Tổ chức, gắn với những công việc cụ  thể của họ cùng các mối quan hệ nảy sinh  trong qúa trình làm việc nhằm tạo điều  kiện để mọi người hoàn thành tốt nhiệm  vụ được giao và làm việc hiệu quả cho mục  tiêu cuối cùng của Tổ chức
 11. Một cách nói khác    Quản trị Nguồn nhân lực là:  Nghệ thuật lãnh đạo  Nghệ thuật chỉ huy Nghệ thuật sử dụng người Nghệ thuật thực hiện công việc bằng  người khác
 12. KẾT LUẬN QTNNL là một công việc vô cùng phức tạp  vì các thành viên trong Tổ chức có rất nhiều  điểm khác nhau Đòi hỏi người làm QTNNL phải có kiến  thức ở rất nhiều lĩnh vực Ai là người làm QTNNL? Ai là người cần  kiến thức về QTNN?
 13. Phức tạp? Vì các cá nhân trong một tổ  chức có rất nhiều điểm khác  nhau: Bạn thử nêu 3 điểm khác nhau?
 14.   Vậy địi hỏi người Quản lý  Nhân sự cần phải cĩ  kiến thức ở những lĩnh vực  nào? Bạn thử nêu 3 lĩnh vực?
 15. 2.VAI TRÒ QTNNL
 16. Con người chiếm vị trí trung tâm  trong quá trình hoạt động của Tổ  chức Phong cách QTNNL ảnh hưởng sâu  sắc đến Bầu không khí của Tổ chức,  đến Tâm lý nhân viên QTNNL liên quan đến tất cả các bộ  phận trong Tổ chức
 17. II.MỤC TIÊU QTNNL 1. Mục tiêu của Xã hội 2. Mục tiêu của doanh nghiệp 3. Mục tiêu của nhân viên
 18. 1. Mục tiêu xã hội Tuân theo luật pháp Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bảo vệ Môi trường Thành lập Tổ chức Công đoàn
 19. 2. Mục tiêu của  Tổ chức   Là mục tiêu hiệu quả.Các chỉ tiêu đo hiệu quả  hoạt động của doanh nghiệp:  Tổng lợi nhuận  Tỉ suất lợi nhuận  Lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm(dịch vụ)  Thời hạn hoàn vốn cố định  Vòng quay vốn lưu động  Năng suất lao động  Thu nhập bình quân …
 20. 3.Mục tiêu cá nhân    Cần trả lời được câu hỏi: “Nhân viên cần gì ở nhà  Qủan trị?”   Họ cần:  Việc làm ổn định  Đánh giá đúng năng lực, đúng sự đóng góp  Được đối xử công bằng  Có triển vọng trong công việc, thu nhập  An toàn trong công việc  Được tôn trọng, được quan tâm…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản