intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị nhà nước - Phạm Duy Nghĩa

Chia sẻ: Codon_10 Codon_10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
96
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản trị nhà nước - Phạm Duy Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị nhà nước là thực thi quyền lực chính quyền và trong lĩnh vực chính trị. Quản trị tốt giúp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, ổn định và gắn kết xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn tài nguyên và tăng niềm tin vào các thiết chế chính phủ và hành chính. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Quản trị nhà nước" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhà nước - Phạm Duy Nghĩa

  1. Quản trị nhà nước MPP7-G1
  2. Định hướng cải cách quản trị nhà nước “Phải cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia … nhằm nâng cao chất lượng quản trị công... Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách và thể chế; đề cao vai trò phản biện xã hội và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả thực thi” Diễn văn nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ, Nhiệm kỳ 2011-2016 Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ 31/07/2011 7/2/2015 1
  3. Xây dựng thể chế Thể chế là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Thể chế có chất lượng cao với thủ tục hành chính đơn giản, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đầy đủ sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế. TT 01/01/2013: Thông điệp Năm mới 2013 của Thủ tướng Chính phủ 7/2/2015 2
  4. Thông điệp đầu năm 2014  …Không thể có được năng lực cạnh tranh cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và một nền quản trị quốc gia hiện đại.  …Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.…Thế hệ này đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất nước. Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế. 7/2/2015 3
  5. Mục đích môn học  Về kiến thức  Về kỹ năng  Về thái độ 7/2/2015 4
  6. Cổ đông Cổ đông Cổ đông Cổ đông Người dân Nguyênliệu Tiêu thụ Xã hội dân sự, Tín dụng Ngânhàng báo chí ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ HĐQT Đảng phái, thiết bKS chế đại diện BKS BKS TGĐ TG Đ Kiểm toán TTGDCK Chính quyền Giám sát báo chí Người lao động 7/2/2015 5
  7. Why Nations Fail ― or Succeed: Acemoglu and Robinson Paradigm Inclusive Economic Extractive Economic and Political and Political Institutions Institutions Critical Junctures A P Elite groups narrow B Elite groups enlarge into broad L Many skilled workers leave S coalitions U Disunity and lack of popular O support State Effectiveness (e.g. R macropolicy) L State driven poverty and A Deregulation for U inequality competitiveness L T Political and economic power Rule of Law/Parliament I merge I Property rights, land policy S High cost economy that cannot S compete Health, education and safety M M net The persistence and strengthening Pluralism transcends authoritarian of absolutism have impoverished growth, creating modern South North Korea and Myanmar Korea and Taiwan
  8. Kế hoạch 29/6- 28/8 Giới thiệu môn học Khái niệm QTNN Mối quan hệ giữa Du nhập thể chế hiện Acemoglu 2009 Bovaird Ch 15, 19 QTNN và phát triển đại Bovaird 2009 (Ch1) Fukuyama 2004 (1) Fukuyama 2004 (2) Acemoglu (Ch3) Born Red (2015) Cơ quan dân cử Chính quyền TW Chính quyền địa Quản trị các nguồn tài phương nguyên CP Ng Sĩ Dũng (2010) NĐ 90/2013/NĐ-CP Ng Cửu Việt (2011) PDN (2014) Công chức, viên chức Sự tham gia của người Giám sát của cơ quan Xã hội dân sự ADB 2003 (10-12) dân dân cử Luật CBCC, Luật VC ADB 2003 (13-14) ĐSQ Anh (2013) ADB 2003 (15) Oxfam (2012) Cao Huy Thuần (2004) DN và chính quyền Minh bạch Xê-mi-na (Sáng 28/8) Xê-mi-na (Chiều 28/8) D Baron (2010) ADB 2003 (16) Nhóm 1 Nhóm 3 CAMS (2011) Stiglitz (2006) Nhóm 2 Nhóm 4 7/2/2015 7
  9. Làm việc nhóm và bài tập cá nhân  Nhóm 1: Đánh giá các chính sách góp phần tăng cường dân chủ cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong các chính sách địa phương  Nhóm 2: Đánh giá các chính sách tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp đối với các chính sách điều tiết kinh tế của Chính phủ  Nhóm 3: Tăng cường tính minh bạch của chính quyền, quyền tiếp cận thông tin, tự do báo chí và sự tham gia giám sát của xã hội dân sự  Nhóm 4: Đánh giá các nỗ lực đo lường hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công, các dự kiến và đề xuất chính sách liên quan đến nền công vụ, hiệu lực của đội ngũ công chức, các chính sách liên quan tới phòng chống tham nhũng. 7/2/2015 8
  10. Yêu cầu với môn học  Tham gia trên lớp: 10%  05 bài kiểm tra bài đọc: 30%  Tiểu luận kết thúc môn học: (60%)  13/07/2015: Đăng ký nhóm, dự kiến đề tài  05/08/2015: Đề cương Tiểu luận  28/08/2015: Báo cáo (20%)  29/09/2015: Nộp bài viết (40%) 7/2/2015 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2