intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: Rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Đặng Thành Lợi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

214
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng: Rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế, phân loại rủi ro trong thanh toán quốc tế, biện pháp khắc phục rủi ro trong thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế

 1. Rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế
 2. Rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế • Tổng quan về rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế • Phân loại rủi ro trong thanh toán quốc tế • Biện pháp khắc phục rủi ro trong thanh toán quốc tế
 3. Tổng quan về rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế • Rủi ro (KN) • Rủi ro trong thanh toán quốc tế + KN + Đặc điểm
 4. Tổng quan về rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế • KN rủi ro: là sự việc xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của con người, thường đem lại những hậu quả không thể lường trước được.
 5. Rủi ro và rủi ro trong thanh toán quốc tế • KN rủi ro trong thanh toán quốc tế: là rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện thanh toán quốc tế liên quan đến các giao dịch quốc tế. • Đặc điểm: - Phát sinh trong quan hệ thanh toán quốc tế - Nguyên nhân phát sinh: từ quan hệ giữa các bên tham gia thanh toán quốc tế + Nhà xuất khẩu + Nhà nhập khẩu + Ngân hàng + Các tổ chức trung gian khác - Chịu tác động bởi: khoảng cách địa lý, những khác biệt về văn hóa, luật pháp…..
 6. Phân loại rủi ro trong thanh toán quốc tế Theo nguyên nhân phát sinh, chia thành: • Rủi ro thương mại: phát sinh trong quan hệ thương mại nói chung • Rủi ro trong thanh toán: phát sinh trong quan hệ thanh toán + Rủi ro tín dụng + Rủi ro đạo đức + Rủi ro quốc gia + Rủi ro pháp lý + Rủi ro ngoại hối + Rủi ro tác nghiệp
 7. • KN • Phân loại • Nguyên nhân • Liên hệ
 8. Rủi ro thương mại + Rủi ro đối với Nhà xuất khẩu + Rủi ro đối với Nhà nhập khẩu
 9. Rủi ro thương mại Rủi ro đối với Nhà xuất khẩu:  Những khuyết tật của khâu thanh toán  Sự suy yếu tài chính của con nợ  Những quy định pháp lý
 10. Rủi ro thương mại Rủi ro đối với Nhà nhập khẩu:  Do thời hạn gửi hàng  Do vận chuyển hàng từng phần  Do số lượng hàng sai hợp đồng  Do yếu tố giá cả  Do những thay đổi trong điều kiện vận chuyển  Do rủi ro trong bảo hiểm  Do yếu tố chất lượng hàng hóa  Do nguồn gốc hàng hóa  Do điều kiện vệ sinh y tế  Do rủi ro liên quan đến chi phí hàng phải lưu kho
 11. Rủi ro trong thanh toán + Rủi ro tín dụng + Rủi ro đạo đức + Rủi ro quốc gia + Rủi ro pháp lý + Rủi ro ngoại hối + Rủi ro tác nghiệp
 12. Rủi ro tín dụng • KN: là rủi ro mất khả năng thanh toán của một trong các bên tham gia vào thanh toán, đặc biệt trong phương thức tín dụng chứng từ • Phân loại: + RRTD từ phía Nhà xuất khẩu + RRTD từ phía Nhà nhập khẩu + RRTD từ phía Ngân hàng
 13. Rủi ro tín dụng Phân loại Biểu hiện Bên chịu rủi ro RRTD từ Nhà XK mất khả năng thanh toán đối Ngân hàng thực phía nhà với khoản chiết khấu hiện chiết XK khấu của bên XK RRTD từ Nhà NK bị vỡ nợ => mất khả năng - Nhà XK phía nhà thanh toán đối với hàng hóa mua - Ngân hàng NK phát hành L/C RRTD từ Ngân hàng bị vỡ nợ => mất khả năng - Nhà XK phía Ngân thanh toán -Ngân hàng hàng chiết khấu
 14. Rủi ro tín dụng • Nguyên nhân: + Do điều kiện khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường, việc các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản là điều không tránh khỏi. + Do thông tin không cân xứng: một bên không nắm vững tình hình tài chính, uy tín, khả năng thanh toán của đối tác…
 15. Rủi ro tín dụng • Liên hệ:
 16. Rủi ro đạo đức • KN: là những rủi ro xảy ra khi một bên tham gia cố tính không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình => gây thiệt hại tới quyền lợi người khác • Phân loại: + RRĐD từ phía Nhà xuất khẩu + RRĐD từ phía Nhà nhập khẩu + RRĐD từ phía Người chuyên chở + RRĐD từ phía Ngân hàng
 17. Rủi ro đạo đức Phân loại Biểu hiện Bên chịu rủi ro RRĐD từ Nhà xuất khẩu cố ý giao hàng hóa không phù hợp với hợp Ngân hàng tài phía nhà XK đồng hoặc không giao hàng nhưng vẫn xuất bộ chứng từ hoàn trợ cho nhà hảo phù hợp với các điều khoản hợp đồng đã kí kết. NK RRĐD từ Nếu khách hàng không phải bạn hàng lâu năm, dễ xảy ra trì Ngân hàng: phía nhà NK hoãn, từ chối thanh toán bằng những thủ đoạn nghiệp vụ bắt khó khăn lỗi sai sót chứng từ, ép giá người bán để thu lợi cho mình. trong xử lý vốn, đặc biệt trong nghiệp vụ trả chậm RRĐD từ Người bán hàng giao hàng cho người chuyên chở nhưng bị họ Nhà NK phía người lừa đảo,nhận hàng lấy tiền rồi biến mất hoặc bán mất hàng. chuyên chở RRĐD từ - Ngân hàng phát hành trì hoãn, chây ỳ, hoặc từ chối thanh toán -Nhà NK phía ngân bộ chứng từ cho nhà NK hàng - Ngân hàng chiết khấu thiếu trung thực: vẫn gửi điện cam - Ngân hàng kết hồ sơ chuẩn đòi tiền Ngân hàng phát hành , trong khi bộ phát hành hồ sơ là không hoàn hảo
 18. Rủi ro đạo đức • Nguyên nhân: • Liên hệ:
 19. Rủi ro quốc gia • KN: là những rủi ro liên quan đến sự thay đổi về chính trị, kinh tế, chính sách quản lý ngoại hối-ngoại thương của một quốc gia ⇒Nhà XK không nhận được tiền hàng ⇒Nhà NK không nhận được hàng hóa • Phân loại: + RRQG từ phía Nhà xuất khẩu + RRQG từ phía Nhà nhập khẩu
 20. Rủi ro quốc gia Phân Biểu hiện (chia ra) Bên chịu rủi loại ro RR về chính RR về kinh tế RR về chính sách quản lý ngoại trị hối-ngoại thương RRQG từ phía nhà XK RRQG từ phía nhà NK
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2