intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
61
lượt xem
8
download

Bài giảng Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng giới thiệu tới các bạn về sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề; sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh; tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng

 1. Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014)
 2. Nội dung 1.Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề 2.Sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh 3.Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến
 3. 1. Sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường - Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) là hoạt động thường xuyên của các trường, trung tâm (trường) - Là một trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho CBQL, GV ; giúp GV chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp/trường mình. - SHCM có thể được tổ chức tại mỗi trường hoặc cụm trường
 4. 2. Mục tiêu của sinh hoạt chuyên môn (6) 1. Nâng cao năng lực quản lý và năng lực hoạt động chuyên môn cho CBQL và GV 2. Giúp cho GV biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của HS 3. Đổi mới nhận thức về: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học,kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho mọi HS
 5. 2. Mục tiêu của sinh hoạt chuyên môn (6) 4. Bồi dưỡng giúp GV nắm vững quan điểm, PP, KT, HT dạy học; chủ động điều chỉnh nội dung SGK, tài liệu hướng dẫn học tập/ hướng dẫn hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng HS, vùng miền và quá trình tổ chức hoạt động học tập 5. Xây dựng và phát triển quan hệ đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng theo hướng hợp tác, hỗ trợ và dân chủ; đảm bảo cơ hội phát triển chuyên môn cho mọi GV 6. Phát triển quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, tạo điều kiện cho cho gia đình và xã hội tham gia vào quá trình học tập của HS trong nhà trường.
 6. 3.Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên: Tổ chức định kỳ 2 lần/tháng, gồm các nội dung: - Thảo luận các ND chuyên môn có liên quan giữa hai lần SHCM định kỳ. ND phải cụ thể, thiết thực - Thảo luận các bài học trong SGK, tài liệu hướng dẫn học/hướng dẫn hoạt động giáo dục. Thống nhất những ND cần điều chỉnh, làm cho ND các bài học trong SGK, tài liệu học cập nhật, phù hợp với học sinh và địa phương. Nâng cao năng lực sư phạm, năng lực nghề nghiệp của GV
 7. 3. Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên - Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phát huy vai trò chủ động tích cực của HS - Trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của HS - Thảo luận việc hướng dẫn HS sử dụng dụng cụ, TBDH; sắp xếp dụng cụ học tập trong lớp học - Các hoạt động hành chính, sự vụ khác trong nội dung hoạt động của tổ chuyên môn theo quy định của điều lệ/quy chế nhà trường
 8. 4. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: 4.1. Nội dung SHCM theo chủ đề (6): Tổ chức theo kế hoạch của tháng, học kỳ hoặc cả năm, có thể gồm các nội dung: - Thảo luận để lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. - Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài dạy; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa theo hướng phân tích hoạt động học tập của HS; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học của học sinh.
 9. 4. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề : 4.1. Nội dung SHCM theo chủ đề (6): - Xây dựng kế hoạch KTĐG quá trình và kết quả học tập của HS; thảo luận và biên soạn các phiếu đánh giá; xây dựng các ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; mô tả các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao theo định hướng phát triển năng lực HS. - Trao đổi về SKKN và nghiên cứu KHSPƯD của GV. -Tổ chức tham quan, tìm hiểu thực tế dạy học tại các trường trên phạm vi huyện, tỉnh, cả nước; - Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể về các chủ đề liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ,...
 10. 4. Sinh hoạt chuyờn mụn theo chủ đề: 4.2.Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề a. Chuẩn bị buổi SHCM theo chủ đề: - Để buổi SHCM có hiệu quả người chủ trì phải có công tác chuẩn bị và phân công rõ ràng cho các thành viên trong tổ/nhóm: + Dự kiến nội dung, hình dung được tiến trình hoạt động + Dự kiến những phương tiện gì cần cho hoạt động + Dự kiến sẽ giao những nhiệm vụ gì cho những đối tượng nào, thời gian hoàn thành là bao lâu? Trao đổi , thảo luận kết nối thông tin như thế nào? - Bản thân tổ trưởng /nhóm trưởng sẽ làm gì để thể hiện sự tương tác tích cực của các thành viên trong
 11. 4. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: 4.2.Quy trình triển khai SHCM theo chủ đề b. Điều hành buổi SHCM theo chủ đề: - Lựa chọn thời gian và tiến hành đúng theo thời gian đã chọn - Tổ trưởng điều hành : Xác định rõ mục tiêu, công bố chương trình, cách triển khai, định hướng thảo luận rõ ràng; nêu rõ nguyên tắc làm việc - Các thành viên được phân công viết các chủ đề báo cáo nội dung - Tổ trưởng cho các thành viên thảo luận, biết khêu gợi các ý kiến phát biểu của động nghiệp, biết chẻ nhỏ vấn đề thảo luận bởi những câu dẫn dắt hợp lý, biết lắng nghe, tôn trọng các ý kiến phát biểu.
 12. 4. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: 4.2.Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề c. Kết thúc buổi SHCM theo chủ đề: - Phải đưa ra các kết luận cần thiết, phương hướng triển khai vận dụng kết quả của chủ đề trong thực tế giảng dạy - Nếu trường quy mô nhỏ thì nên tổ chức sinh hoạt tổ CM theo cụm trường
 13. 4. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: 4.3. Hình thức SHCM theo chủ đề: - Có thể theo môn học, theo nhóm môn học, sinh hoạt trong nhà trường; sinh hoạt theo cụm trường; sinh hoạt trên “trường học kết nối” … tạo môi trường chia sẻ, thảo luận hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhà trường trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các hoạt động học tập và hỗ trợ các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS có thể thực hiện trên “Trường học kết nối” tại địa chỉ: http://truonghoctructuyen.edu.vn
 14. 6. Một số nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề 6.1. Xây dựng chuyên đề dạy học: • Tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào CT-SGK hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng PPDH tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. • Trên cơ sở rà soát chuẩn KT, KN, TĐ theo CT hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho HS theo PPDH tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho HS trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.
 15. 6.Một số nội dung SHCM về đổi mới PPDH, KTĐG 6.2. Biên soạn câu hỏi/bài tập - Với mỗi chuyên đề đã xây dựng xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để KTĐG năng lực và phẩm chất của HS. - Trên cơ sở đó, biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng…
 16. 6. Một số nội dung SHCM về đổi mới PPDH, KTĐG 6.3. Thiết kế tiến trình dạy học Tiến trình dạy học chuyên đề được tổ chức thành các hoạt động học của HS để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, Mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của PP và KTDH được sử dụng.
 17. 6. Một số nội dung SHCM về đổi mới PPDH, KTĐG 6.4. Tổ chức dạy học và dự giờ Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của HS thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau: • Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của HS; • Thực hiện nhiệm vụ học tập: Khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; • Báo cáo kết quả và thảo luận: Khuyến khích cho HS trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; • Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
 18. 7.Cách thực hiện SHCM dựa trên phân tích HĐ học tập của HS 7.1.Công tác chuẩn bị để đổi mới SHCM: a. Nhiệm vụ của HT, PHT: - Thay đổi nhận thức, hành vi, tạo niềm tin thông qua việc tích cực thúc đẩy SHCM - Thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian, CSVC để tổ CM sinh hoạt - Thực sự coi SHCM là nền tảng, là biện pháp quan trọng để thay đổi chất lượng học tập của HS và văn hoá nhà trường. - Tìm hiểu đầy đủ thông tin và cách thức thực hiện mô hình SHCM dự trên sự phân tích hoạt động học tập của HS - Giới thiệu mô hình tốt, nêu sự cần thiết và̀ lợi ích, động viên mọi GV tham gia dạy minh họa, thảo luận và vận dụng những điều học được vào thực tế, có cơ chế động viên khen thưởng - Xây dựng kế hoạch tổ chức SHTCM và lập kế hoạch bổ sung
 19. 7.Cách thực hiện SHCM dựa trên phân tích HĐ học tập của HS 7.1. Công tác chuẩn bị để đổi mới SHCM: b. Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn: - Xây dựng kế hoach triển khai đổi mới SHCM dựa trên phân tích hoạt động học của HS, khuyến khích GV đăng ký dạy minh họa,, yêu cầu tất cả các GV cùng tham gia dự giờ, thảo luận, khuyến khích giáo viên vận dụng những điều học được vào thực tế - Tổ chức cho GV tham gia thiết kế, thảo luận về kế hoạch bài học, tổ chức dạy minh họa, phân tích bài học trên cơ sở phân tích hoạt động học của học sinh, tổ chức họp rút kinh nghiệm từ đó cải tiến PPDH, KTĐG xây dựng thành bài học kinh nghiệm áp dụng vào công việc hàng ngày
 20. 7.Cách thực hiện SHCM dựa trên phân tích HĐ học tập của HS 7.1. Công tác chuẩn bị để đổi mới SHCM: c. Nhiệm vụ của GV: - Tìm hiểu nội dung, cách thức thực hiện mô hình để đăng ký tham gia thiết kế bài dạy, suy nghĩ, tìm tòi, tích cực sáng tạo để xây dựng ý tưởng/nội dung/phương pháp mới để thiết kế bài học - Học cách quan sát học sinh, ghi chép, lắng nghe, phản hồi mang tính xây dựng…tích cực thảo luận về những khó khăn, nguyên nhân và hướng giải quyết - Tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để điều chỉnh nội dung/ phương pháp cho phù hợp với HS của mình - Hình thành thói quen lắng nghe, chia sẻ ý kiến, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cộng tác và học tập lẫn nhau. Xác định mục tiêu là mọi giáo viên có cơ hội học tập lẫn nhau, không phải là noi giáo viên giỏi dạy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản