intTypePromotion=1

Bài giảng Sinh học phân tử: Di truyền vi khuẩn - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
54
lượt xem
14
download

Bài giảng Sinh học phân tử: Di truyền vi khuẩn - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sinh học phân tử về di truyền vi khuẩn trình bày các nội dung cụ thể sau: Vật liệu di truyền vi khuẩn, sao chép nhiễm sắc thể, sao chép ADN ở E. coli, sự tái tổ hợp và truyền tính trạng, tiếp hợp, cơ chế tiếp hợp,...và các nội dung liên quan khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học phân tử: Di truyền vi khuẩn - Nguyễn Thị Ngọc Yến

 1. DI TRUYỀN VI KHUẨN GV: Nguyễn Thị Ngọc Yến
 2. Vật liệu di truyền vi khuẩn  SV nh}n nguyên thủy: sinh sản cận hữu tính  Đặc điểm Truyền thông tin 1 chiều từ TB cho sang TB nhận Thể cho chỉ chuyển 1 đoạn gen sang thể nhận nên lưỡng bội một phần, phần còn lại đơn bội Bộ gen: ADN trần chỉ có một nhóm liên kết gen và t|i tổ hợp thực chất l{ lai ph}n tử
 3. Vật liệu di truyền vi khuẩn Thường dùng E. coli để nghiên cứu bộ m|y di truyền TB nh}n nguyên thủy:  ADN xoắn kép, một vòng kín  Không có màng nhân  Nhiễm sắc thể cuộn xoắn (tỉ lệ 1/500) kh| chính x|c để c|c gen nằm dọc ph}n tử, trong qu| trình sao chép không bị rối
 4. Sao chép NST  Thông tin di truyền nằm trên 1 vòng đơn l{ nhiễm sắc thể  Ph}n chia theo lối trực ph}n  ADN gắn v{o m{ng TB  ADN sao chép  2 bản cùng gắn trên m{ng TB  Tế b{o kéo d{i ra: 2 bản sao ADN t|ch xa nhau  “ngắt đôi”
 5. Sao chép NST (1) Tế b{o có ADN đang sao chép 1 phần (2) Sao chép vừa xong 2 điểm gắn ADN v{o m{ng được t|ch đôi (3) GĐ cuối ph}n b{o (4) Hai tế b{o con
 6. Sao chép ADN ở E. coli  Sao chép theta (θ)  Sao chép lăn vòng
 7. Sao chép ADN ở E. coli Sao chép kiểu theta  Sao chép bắt đầu từ điểm xuất ph|t Ori  Đi theo một/ hai chiều quanh vòng tròn  ADN vòng đang sao chép thấy dạng ADN “con mắt” nên gọi θ  Chẻ ba sao chép lan dần về hai phía  2 phân tử ADN lai  C|c ADN sao chép được gắn v{o m{ng TB, bảo đảm cho chúng t|ch nhau ra trong ph}n b{o
 8. Sao chép ADN ở E. coli Sao chép kiểu theta
 9. Sao chép ADN ở E. coli Điểm Ori Hướng sao chép Sao chép Sợi ADN con theo 1 chiều đang hình thành Điểm Ori Hướng sao Hướng sao chép chép Sợi ADN con Sao chép đang hình thành theo 2 chiều
 10. Sao chép ADN ở E. coli Sao chép lăn vòng  Xảy ra trong tiếp hợp  Một mạch ADN bị cắt v{ mở vòng, l{m khuôn tổng hợp sợi ADN bổ sung  Sợi nguyên ADN quay được 360o l{m khuôn để tổng hợp tiếp sợi bổ sung  Hai sợi tổ hợp lại th{nh sợi xoắn kép mới
 11. Sao chép ADN ở E. coli Sao chép lăn vòng
 12. Sự tái tổ hợp và truyền tính trạng  Vi khuẩn l{ thể đơn bội, đôi khi lưỡng bội từng phần (hợp tử không ho{n to{n)  T|i tổ hợp di truyền: chuyển ADN từ TB cho sang TB nhận  Gồm có  Tiếp hợp  Biến nạp  Tải nạp
 13. Tiếp hợp Sự truyền ADN từ TB n{y sang TB kh|c qua sự tiếp xúc hai tế b{o  Yếu tố F (plasmid): ADN xoắn kép, mạch vòng, nằm ngo{i NST, có khả năng tự sao chép
 14. Tiếp hợp VK tiếp hợp có hai giới  Giới “đực” (F+): cho ADN, giới mang yếu tố F, có pili trên bề mặt tế b{o  Giới “c|i” (F-): nhận ADN, không có pili F+ F-
 15. Tiếp hợp  Ngoài ra, Hfr: yếu tố F gắn với hệ gen VK, sao chép cùng với NST VK F+ Hfr
 16. Cơ chế tiếp hợp C|c kiểu tiếp hợp: F- x F-  Không t|i tổ hợp F+ x F-  F- thành F+ F+ x F+  T|i tổ hợp với tần số rất thấp Hfr x F-  Truyền hệ gen,ko truyền yếu tố F
 17. Cơ chế tiếp hợp F+ x F- Chuyển yếu tố F qua cầu pili  2 tế b{o F+
 18. Cơ chế tiếp hợp
 19. Cơ chế tiếp hợp Hfr x F- Chuyển 1 đoạn ADN từ Hfr sang F-, không truyền yếu tố F  Hfr và F- mang gen TB cho Hfr Hfr Hfr Hfr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản