intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính: Phân tích tài chính

Chia sẻ: Ho Tran Van Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
189
lượt xem
212
download

Bài giảng Tài chính: Phân tích tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính: Phân tích tài chính trình bày các nội dung chính sau: Phân tích các chỉ số tài chính, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính: Phân tích tài chính

 1. Phân tích tài chín 1. Phân tích các chỉ số tài chính 2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài  chính    
 2. Phân tích các chỉ số  tài chính   Đối với nhà quản trị   Đối với ngân hàng, chủ nợ   Đối với nhà đầu tư    
 3. Phân tích các chỉ số  tài chính  Đối với nhà quản trị   Doanh thu bán hàng  thuần Chỉ số hiệu suất sử dụng tài sản=     Tổng tài sản bình  quân          450.000 = (204.000+172.000)/2 = 2,39 (lần)    
 4. Phân tích các chỉ số  tài chính Lợi nhuận thuần Tỷ lệ lãi thuần trên doanh thu=       *  100         Doanh thu bán hàng  thuần   23.000     =  450.000      = 51 (%)    
 5. Phân tích các chỉ số  tài chính Lợi nhuần thuần Tỷ suất sinh lời của tài sản= Tổng tài sản bình quân 23.000      = 180.000      = 12 (%)    
 6. Phân tích các chỉ số  tài chính      Lợi nhuận thuần­cổ  tức CPƯĐ Tỷ suất sinh lời của VCSH =        Vốn chủ sở hữu bình  quân 23.000 = (116.000 + 102.000)/2 = 23.000/109.000 = 0.21    
 7. Phân tích các chỉ số  tài chính   Đối với ngân hàng, chủ nợ TSNH Chỉ số thanh toán hiện hành =  Nợ ngắn hạn         6.800+42.000+25.000+200       = 17.000+1.000        74.000       =    18.000         = 4,11 
 8. Phân tích các chỉ số  tài chính Tiền+ KPThu+ ĐTNH Chỉ số thanh toán nhanh =      Nợ ngắn hạn     6.800+42.000 = 18.000 =  2,71    
 9. Phân tích các chỉ số  tài chính Đối với nhà đầu tư  Tỷ suất sinh lời của tài sản  Tỷ suất sinh lời của VCSH  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ  phiếu thường    
 10. Phân tích chỉ số tài chính • Tỷ số lợi nhuận trên vốn cổ  phần thường           Lợi nhuận                         23.000 • =                                     =     Vốn Cổ phần thường             100.000                                     
 11. Phân tích các chỉ số  tài chính • Ngoài ra, còn có một số chỉ  số khác mà nhiều đối tượng  cùng quan tâm:                              Tổng giá trị nợ  Tỷ số nợ so với VCSH =                                   Tổng giá trị VCSH    
 12. Phân tích chỉ số tài chính                                           GVHB • Chỉ số vòng quay HTK=                                         HTK ­BQ    
 13. Phân tích chỉ số tài chính                                              DTBH • Chỉ số vòng quay  KPThu=                                        Pthu KH BQ    
 14. Đánh giá một số chỉ  tiêu tài chính Đánh giá chỉ tiêu đòn bẩy tài chính Hệ số đòn bẩy tài chính = Suất sinh lời VCSH ­ suất sinh  lời tổng TS  Lợi nhuận thuần    Lợi  nhuận thuần =         ­ VCSH bq Tổng TS bq  Lợi nhuận thuần Lợi  nhuận thuần         =                                   ­ VCSH bq   VCSH bq+NPTbq    
 15. Đánh giá một số chỉ tiêu  tài chính Chỉ tiêu lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp=doanh thu bán hàng­giá vốn hàng  bán Ý nghĩa: ­Đánh giá khả năng trang trải chi  phí kinh doanh ­Thể hiện một cách gián tiếp quyền  lợi của cổ đông    
 16. Đánh giá một số chỉ  tiêu tài chính      sự khác nhau giữa chỉ số thanh  toán hiện hành và chỉ số  thanh toán nhanh: chỉ số thanh toán hiện hành                          Tài  sản ngắn hạn                =                                 
 17. Đánh giá một số chỉ  tiêu tài chính sự khác nhau giữa chỉ số thanh  toán hiện hành và chỉ số  thanh toán nhanh: Chỉ số thanh toán nhanh           Tiền+KPThu+ĐT ngắn  hạ n      =                 Nợ ngắn hạn    
 18. Đánh giá phương  thức thanh toán  • Phương thức thanh toán mà  công ty đang áp dụng 1/10,  net 30.    
 19. THE END ..    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản