intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
183
lượt xem
42
download

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính" trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chương 1 đến chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC), tổng quan về phân tích BCTC, các phương pháp phân tích BCTC và phân tích khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 đến 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

 1. 4/21/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giảng viên: ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ Điện thoại: 0917 554 933 - 0922 371 871 Email: nlhongvy@yahoo.com https://sites.google.com/site/nguyenlehongvy GIỚI THIỆU MÔN HỌC 2 1. Tên học phần: Phân tích Báo cáo tài chính 2. Số tiết: ĐH&CĐ chính quy: 30; Cao đẳng nghề: 45 3. Nội dung của học phần: Mô tả những vấn đề lý luận liên quan đến việc Phân tích các chỉ số và tình hình tài chính của DN để từ đó:  Làm cơ sở cho các quyết định về tài chính, vốn và cơ cấu nguồn vốn của các đối tượng liên quan.  Các chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro.  Xây dựng các chiến lược tài chính trong DN. 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1
 2. 4/21/2014 GIỚI THIỆU MÔN HỌC (tt) 3 4. Mục tiêu của học phần  Trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong DN. 5. Nhiệm vụ của sinh viên:  Tham dự lớp học ≥ 80% thời lượng của môn học  Hoàn thành các bài tập kiểm tra và tiểu luận  Thi giữa học phần:  Thi kết thúc học phần: 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ GIỚI THIỆU MÔN HỌC (tt) 4 6. Tài liệu học tập:  Giáo trình chính: Phân tích Báo cáo tài chính- TS Phan Đức Dũng, NXB Lao động Xã hội, năm 2012.  Tài liệu tham khảo khác: Phân tích Báo cáo tài chính- TS Nguyễn Đăng Dờn. 7. Thang điểm tổng kết Theo quy định của trường gồm 3 cột điểm: Điểm thi giữa học phần; Điểm tiểu luận, kiểm tra (gồm cả chuyên cần) và Điểm thi kết thúc học phần. 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 2
 3. 4/21/2014 Nội dung chi tiết học phần » Ch Tên chương Số tiết 5 1 Tổng quan về BCTC 3 3 2 Tổng quan về phân tích BCTC 3 3 3 Các phương pháp phân tích BCTC 3 3 4 Phân tích khái quát tình hình tài chính 3 3 5 Phân tích khả năng thanh toán 3 3 6 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 3 6 7 Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính 3 6 8 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 3 6 9 Phân tích khả năng sinh lời 3 6 10 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3 6 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP NHÓM 6  Mỗi nhóm tự chọn 1 công ty để phân tích: Tìm BCTC của 1 công ty bất kỳ và phân tích BCTC của công ty đó trong 3 năm gần nhất (2011 - 2013) theo các nội dung đã học (đến chương 8).  Hạn nộp Bản giấy: Từ 01/6/2014 đến 8h, 08/6/2014.  Ngày thuyết trình: Từ 8h – 11h sáng ngày 08/6/2014  Nộp bài và thuyết trình trễ, tùy theo mức độ, sẽ bị trừ từ 10% đến 50% điểm tiểu luận.  Các nhóm copy bài nhau: trừ từ 10% đến 100% điểm. 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 3
 4. 4/21/2014 7 Chương 1+2 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BCTC 09:18:04 GV: Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 8 1 Tổng quan về báo cáo tài chính Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ 2 phân tích báo cáo tài chính 3 Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính 4 Tổ chức phân tích báo cáo tài 2 chính doanh nghiệp 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4
 5. 4/21/2014 1.1. Tổng quan hệ thống BCTC 9  Kế toán là hệ thống ghi chép và tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các giao dịch tài chính  Thông tin kế toán là căn cứ quan trọng để lập BCTC và phải đảm bảo 6 yêu cầu sau:  Trung thực và hợp lý  Khách quan  Đầy đủ  Kịp thời  Dễ hiểu  Có thể so sánh được 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.1. Tổng quan hệ thống BCTC 10  Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển dòng tiền của DN.  Hệ thống BCTC là bức tranh sinh động, đầy đủ nhất, cung cấp những thông tin kế toán nhằm giúp cho việc phân tích tình hình tài chính của DN (tình hình và cơ cấu tài sản, nguồn vốn, kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và khả năng thanh toán…). 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 5
 6. 4/21/2014 1.1. Tổng quan hệ thống BCTC 11  Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.  BCTC phải trung thực, hợp lý, khách quan.  Theo quy định hiện hành về chế độ báo cáo tài chính: DNNN và DN có quy mô lớn: Lập BCTC năm và BCTC giữa niên độ (BCTC hằng quý). Trường hợp Tổng công ty hoặc công ty có đơn vị kế toán trực thuộc thì còn phải lập thêm BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất. DN có quy mô nhỏ và vừa: Chỉ cần lập BCTC năm. 09:18:04 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.1. Tổng quan hệ thống BCTC 12  Phân loại Báo cáo tài chính DN: Theo nội dung phản ánh: Báo cáo phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Báo cáo phản ánh doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN Báo cáo phản ánh tình hình lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo thuyết minh. 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 6
 7. 4/21/2014 1.1. Tổng quan hệ thống BCTC 13 Phân loại BCTC theo thời gian lập: Báo cáo tài chính năm (dương lịch hoặc năm tài chính). Báo cáo tài chính giữa niên độ (BCTC quý): gồm có dạng đầy đủ (giống BCTC năm) và dạng tóm lược. Phân loại BCTC theo tính bắt buộc: Báo cáo tài chính bắt buộc: Là BC mà mọi DN phải lập, gửi theo định kỳ như Bảng cân đối, BC kết quả KD… Báo cáo tài chính hướng dẫn: Như BC của kiểm toán viên, BC chi phí bán hàng, BC chi phí quản lý... 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.1. Tổng quan hệ thống BCTC 14 Phân loại BCTC theo phạm vi thông tin Báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập. Hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất: Được tổng công ty hoặc công ty mẹ lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo của công ty mẹ và của các công ty con. Hệ thống Báo cáo tài chính tổng hợp: Áp dụng cho Tổng công ty nhà nước không có công ty con hoặc các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc. Nó được đơn vị cấp trên lập nhằm tổng hợp tình hình tài chính của đơn vị. 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 7
 8. 4/21/2014 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 15 1.2.1 Hệ thống BCTC năm 1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01- DN) 2 Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02- DN) 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN) 4 Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09- DN) 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 16 1.2.1.1 Bảng cân đối kế toán: Thể hiện tình trạng tài chính, phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản của DN tại một thời điểm cụ thể.  Tài sản  Tài sản ngắn hạn  Tài sản dài hạn  Nguồn vốn  Nợ phải trả  Vốn chủ sở hữu 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 8
 9. 4/21/2014 1.2. Hệ thống BCTC- Thông tin trình bày trên Bảng cân đối kế toán 17 TÀI SẢN:  Là nguồn lực do DN kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.  Nguyên tắc sắp xếp: Tài sản được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.  TS ngắn hạn  TS dài hạn  Tài sản được phản ánh theo giá trị ghi sổ. 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.2. Hệ thống BCTC- Thông tin trình bày trên Bảng cân đối kế toán 18 NỢ PHẢI TRẢ  Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.  Nguyên tắc sắp xếp: theo thời hạn nợ  Nợ ngắn hạn  Nợ dài hạn 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 9
 10. 4/21/2014 1.2. Hệ thống BCTC- Thông tin trình bày trên Bảng cân đối kế toán 19 VỐN CHỦ SỞ HỮU  Là giá trị vốn của DN được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của DN trừ (-) Nợ phải trả Vốn CSH chủ yếu bao gồm:  Vốn đầu tư của chủ sở hữu  Thặng dư vốn cổ phần  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 20 1.2.1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh:  Phản ánh tóm lược các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của DN phát sinh trong một kỳ kế toán.  Bao gồm các thành phần chủ yếu:  Doanh thu  Chi phí  Lợi nhuận 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 20 10
 11. 4/21/2014 thuyết năm năm CHỈ TIÊU mã số minh nay trước 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.21Các khoản giảm trừ 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí QLDN 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận khác 14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 22 1.2.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BC ngân lưu) Báo cáo ngân lưu nhằm phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của DN (khả năng tạo tiền và sử dụng tiền). Dòng Dòng Tiền thuần tiền vào tiền ra trong kỳ 09:18:05 11
 12. 4/21/2014 1.2. Hệ thống BCTC ở VN BC lƣu chuyển tiền tệ 23 Công ty Big Sale Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2011 Dòng tiền I. Lưu chuyển tiền từ HĐKD $ XXX lưu chuyển II. Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư XXX trong 3 loại III. Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính XXX hoạt động: Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ $ XXX Cộng: Tiền tồn đầu kỳ XXX Tiền tồn cuối kỳ $ XXX 09:18:05 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 24 1.2.1.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính:  Là bản giải trình giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về Bảng CĐKT, BC kết quả KD và BC lưu chuyển tiền tệ.  Thông tin trình bày: 1 2 3 4 Các chính Thông tin bổ Biến động Các thông sách kế sung cho các vốn chủ tin khác toán áp khoản mục sở hữu dụng trên BCTC 09:18:05 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 12
 13. 4/21/2014 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 25 1.2.2 Hệ thống BCTC giữa niên độ  Được áp dụng cho các DNNN, DN có niêm yết trên TTCK. Kỳ lập là hằng quý, hoặc có thể hằng tháng…  BCTC giữa niên độ cũng bao gồm các BC như BCTC năm như Bảng cân đối kế toán, BC kết quả kinh doanh, BC lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC  BCTC giữa niên độ có 2 dạng: đầy đủ và tóm lược. Dạng đầy đủ được trình bày như BCTC năm. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 26 1.2.3 Hệ thống BCTC hợp nhất  Là BCTC của một tập đoàn, một công ty mẹ được trình bày như BCTC của DN trên cơ sở hợp nhất BC của công ty mẹ và các công ty con. Bao gồm:  Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu số B01- DN/HN)  BC kết quả kinh doanh (Mẫu số B02- DN/HN)  BC lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN/HN)  Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09- DN/HN) 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 13
 14. 4/21/2014 1.2. Hệ thống BCTC hiện hành ở VN 27 1.2.4 Hệ thống BCTC tổng hợp  Là BCTC do đơn vị cấp trên (có các đơn vị kế toán trực thuộc) hoặc Tổng công ty nhà nước không có công ty con lập nhằm tổng hợp tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của toàn đơn vị mình.  Được lập trên cơ sở tổng hợp toàn bộ BCTC của tất cả các đơn vị thành viên, kể cả bản thân đơn vị cấp trên. và trình bày như BCTC của DN độc lập. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.3. Đọc và kiểm tra hệ thống BCTC 28 1.3.1 Yêu cầu và nguyên tắc đọc BCTC  Để thông tin trên BCTC phát huy tác dụng và quá trình phân tích có hiệu quả, yêu cầu người phân tích cần đọc:  Chính xác và có hệ thống.  Nguyên tắc phân nhóm đối tượng  Nguyên tắc liên kết thông tin  Nguyên tắc nhất quán  Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp  Nguyên tắc có thể so sánh 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 14
 15. 4/21/2014 1.3. Đọc và kiểm tra hệ thống BCTC 29 1.3.2 Đối tượng, trình tự và p/p kiểm tra BCTC  Bước 1: Kiểm tra khái quát  Nhận thức chủ quan những mâu thuẫn, bất hợp lý...  Kiểm tra tính logic của các số liệu  Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật lập bảng  So sánh, đối chiếu số liệu của BCTC với các số dư TK  Bước 3: Kiểm tra tính chính xác của số liệu  Tính chính xác của số liệu phụ thuộc vào công tác kế toán do đó cần kiểm tra các tài liệu, chứng từ, sổ sách… 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1.3. Đọc và kiểm tra hệ thống BCTC 30 1.3.3 Đọc và kiểm tra Bảng cân đối kế toán  Kiểm tra tính cân bằng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong nội bộ bảng CĐKT. Tài sản = Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn CSH = TS ngắn hạn + TS dài hạn  Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên Bảng CĐKT với các BCTC khác.  Kiểm tra nguồn số liệu và nội dung phản ánh của các chỉ tiêu trên Bảng CĐKT. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 15
 16. 4/21/2014 1.3. Đọc và kiểm tra hệ thống BCTC 31 1.3.4 Đọc và kiểm tra BCKQ hoạt động KD  Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong nội bộ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả của = Tổng DT hoặc thu – Tổng số chi phí từng hđ KD nhập của từng hđ KD của từng hđ KD  Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với các BCTC khác.  Kiểm tra nguồn số liệu và nội dung phản ánh của các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 31 1.3. Đọc và kiểm tra hệ thống BCTC 32 1.3.5 Đọc và kiểm tra BC lưu chuyển tiền tệ  Kiểm tra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong nội bộ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và mối quan hệ giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ với các BCTC khác. 1.3.6 Đọc và kiểm tra Thuyết minh BCTC  Kiểm tra nguồn số liệu để lập các chỉ tiêu của thuyết minh BCTC và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong thuyết minh BCTC với các BCTC khác. 1.3.7 Đọc và kiểm tra các báo cáo khác liên quan 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 16
 17. 4/21/2014 2.1. Khái niệm, ý nghĩa PTBCTC 33  Khái niệm: Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, phân tích và so sánh số liệu tài chính trong kỳ hiện tại so với các kỳ KD đã qua của DN.  Hệ thống BCTC có vai trò quan trọng trong việc phân tích hoạt động tài chính của DN.  Thông tin trên BCTC là căn cứ để phân tích, phát hiện và dự báo những khả năng về kinh tế, tài chính của DN 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 2.1. Khái niệm, ý nghĩa PTBCTC 34 Vì sao phải phân tích báo cáo tài chính? 1 2 3 Kiểm tra mối liên Sử dụng số Đánh giá hoạt hệ giữa các con liệu quá khứ động của doanh số trên các BCTC để dự đoán về nghiệp nhằm & phát hiện xu tình hình phát hiện ra các hướng biến động tương lai. vấn đề cần tháo của chúng. gỡ. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 17
 18. 4/21/2014 2.1. Khái niệm, ý nghĩa PTBCTC 35  Mục tiêu: Phân tích BCTC nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. (cung cấp thông tin đánh giá hiệu quả KD, tiềm năng và những rủi ro tài chính trong tương lai của DN)  Các đối tượng quan tâm đến phân tích BCTC:  Doanh nghiệp (HĐQT, BGĐ, người lao động…)  Các chủ nợ và người cho vay  Khách hàng và nhà cung cấp  Các nhà đầu tư và các nhà quản lý khác 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 2.1. Khái niệm, ý nghĩa PTBCTC 36  Ý nghĩa của việc phân tích BCTC:  Giúp cho các nhà quản trị DN và cơ quan chủ quản đưa ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả cho DN.  Các cổ đông và nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.  Làm cơ sở cho các chủ nợ, người cho vay cũng như các khách hàng và nhà cung cấp để quyết định cho vay hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.  Các nhà quản lý khác kiểm soát tình hình tài chính và hoạt động SXKD của DN. 09:18:06 18
 19. 4/21/2014 2.1. Khái niệm, ý nghĩa PTBCTC 37 Nhiệm vụ của việc phân tích BCTC: Phân tích báo cáo tài chính phải cho thấy rõ một cách sinh động toàn bộ bức tranh tài chính của DN:  Cung cấp đầy đủ các thông tin hữu ích để các bên quan tâm trên các quan điểm khác nhau đưa ra những quyết định kinh tế đúng đắn nhất cho mình.  Cung cấp thông tin về nguồn vốn, tài sản, kết quả và hiệu quả hoạt động SXKD, tình hình và khả năng thanh toán, tình hình công nợ của DN. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 2.1. Khái niệm, ý nghĩa PTBCTC 38  Nội dung phân tích BCTC:  Phân tích hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động SXKD; báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC.  Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu:  Đánh giá khái quát tình hình tài chính  Cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn  Tình hình và khả năng thanh toán  Hiệu quả SXKD và khả năng sinh lời của DN  Định giá DN, rủi ro tài chính và dự báo các chỉ tiêu 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 19
 20. 4/21/2014 2.2. Đối tƣợng ng/cứu của PTBCTC 39  Đối tượng nghiên cứu của phân tích BCTC là hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán được trình bày trong hệ thống BCTC của DN. Đó là những thông tin có trên:  Bảng cân đối kế toán;  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD;  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;  Thuyết minh BCTC  Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu của phân tích BCTC còn phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên từng BCTC và giữa các BCTC với nhau. 09:18:06 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 40 Chương 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09:18:07 GV: Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2