intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

Xem 1-20 trên 238 kết quả Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính
 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính Chương 5 Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính trình bày về các nhóm các tỷ số thanh khoản, nhóm các tỷ số nợ, nhóm các tỷ số hoạt động, nhóm các tỷ số khả năng sinh lời, nhóm các tỷ số thị trường.

  pdf22p vespa_12 15-04-2014 139 23   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính" trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chương 1 đến chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC), tổng quan về phân tích BCTC, các phương pháp phân tích BCTC và phân tích khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf45p namthangtinhlang_02 05-11-2015 187 42   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp (DM) liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cô tức. Các quyết định này được thực hiện ổ hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của DN. Do vậy, giám đốc tài chính cần hiểu được tình hình tài chính hiện tại của DN trước khi ra quyết định.

  doc6p lanwangji 11-02-2020 118 25   Download

 • Mục tiêu chương 10 Phân tích báo cáo tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính nhằm xác định mục tiêu phân tích báo cáo tài chính của các nhóm đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, xác định các tiêu chuẩn để phân tích báo cáo tài chính, nhận diện các nguồn thông tin để phân tích báo cáo tài chính, xác định các bước và các tỷ số chủ yếu của quá trình phân tích.

  pdf11p wide_12 30-07-2014 178 24   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp (DN) liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cô tức. Các quyết định này được thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của DN. Do vậy, giám đốc tài chính cần hiểu được tình hình tài chính hiện tại của DN trước khi ra quyết định.

  doc7p lanxichen 28-04-2020 43 10   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính; đọc và hiểu các báo cáo tài chính; những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính".

  ppt59p codon_06 22-01-2016 92 4   Download

 • "Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Công cụ kỹ thuật phân tích và tổ chức phân tích báo cáo tài chính" được biên soạn giúp người học nhận diện các công cụ kỹ thuật sử dụng để phân tích báo cáo tài chính; nắm vững qui trình và nội dung tổ chức phân tích báo cáo tài chính.

  pdf20p kethamoi10 27-01-2021 14 3   Download

 • "Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Công cụ kỹ thuật phân tích và tổ chức phân tích báo cáo tài chính" với các nội dung nhận diện các công cụ kỹ thuật sử dụng để phân tích báo cáo tài chính; nắm vững qui trình và nội dung tổ chức phân tích báo cáo tài chính.

  pdf25p nguathienthan9 08-12-2020 30 4   Download

 • Chương 5 và 6 tập trung tìm hiểu về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính và ứng dụng phân tích báo cáo tài chính. Chương này trình bày một số nội dung sau: Nhóm các tỷ số thanh khoản, nhóm các tỷ số nợ, ứng dụng phân tích báo cáo tài chính trong dự báo tài chính, ứng dụng phân tích tài chính trong phân tích chứng khoán,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p namthangtinhlang_01 31-10-2015 113 27   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích BCTC" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p abcxyz123_07 04-04-2020 28 4   Download

 • Để tiến hành phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, các nhà phân tích thường kết hợp sử dụng các phương pháp mang tính nghiệp vụ - kỹ thuật khác nhau như phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp dự báo, phương pháp Dupont... Mỗi một phương pháp có những tác dụng khác nhau và được sử dụng trong từng nội dung phân tích khác nhau.

  doc2p lanwangji 11-02-2020 45 4   Download

 • Việc vận dụng các kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính để tiến hành thu thập các bằng chứng đóng vai trò quyết định đến chất lượng của cuộc kiểm toán và phụ thuộc rất nhiều vào tính xét đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên. Bài viết dưới đây giới thiệu với các bạn các kỹ thuật thu thập bằng chứng cơ bản áp dụng trong một cuộc kiểm toán BCTC, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p lanwangji 14-02-2020 18 2   Download

 • "Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 5: Phân tích hiệu năng hoạt động" được biên soạn với mục tiêu giúp người học nhận diện hiệu năng hoạt động và biểu hiện của hiệu năng hoạt động; xác định nội dung phân tích hiệu năng hoạt động; vạch rõ qui trình, nội dung, chỉ tiêu và kỹ thuật phân tích hiệu năng hoạt động.

  pdf35p nguathienthan9 08-12-2020 11 3   Download

 • Các báo cáo tài chính chủ yếu Báo cáo quí và năm gửi đến các cổ đông phải bao gồm: -1- Bảng cân đối kế toán, -2- Báo cáo kết quả kinh doanh -3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Dòng tiền từ hoạt động đầu tư, Dòng tiền từ hoạt động tài chính.

  pdf87p xuka_12 18-12-2013 144 36   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình đánh giá. Một trong những mục tiêu chính là xác định được các thay đổi cơ bản trong xu thế và mối quan hệ và việc điều tra các lý do có liên quan đến các thay đổi đó. Quá trình đánh giá có thể được củng cố qua những kinh nghiệm và việc sử dụng các công cụ phân tích. Có thể nói kỹ thuật phân tích tài chính được sử dụng rộng rãi là phân tích các tỷ suất, phân tích mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều mục trong báo cáo tài...

  doc9p kidkalovely 25-06-2013 156 29   Download

 • Tỷ suất lợi nhuận ròng (net profit margin): Lưu ý: Có thể tính tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách thay LN ròng bằng các mức lợi nhuận tương ứng. Chỉ số cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp từ 1 đồng doanh thu bán hàng.

  ppt16p page_12 14-08-2013 64 10   Download

 • Nhóm các tỷ số thanh khoản Nhóm các tỷ số nợ Nhóm các tỷ số h độ hó á ỷ ố hoạt động Nhóm các tỷ số khả năng sinh lời Nhóm các tỷ số thị trường .Nhóm tỷ số thanh khoản Tỷ số thanh khoản cho biết khả năng trả nợ ngắn hạn của công ty – Tỷ số th h kh ả hiệ thời ố thanh khoản hiện thời-current ratio (Rc) t ti (R )

  pdf26p insert_12 17-08-2013 59 8   Download

 • Trong bài Cơ bản về Báo cáo tài chính tôi đã giới thiệu với các bạn những nội dung chính như: Báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập Báo cáo tài chính? Nguyên tắc lập? Ai là người lập? và Ai là người sử dụng Báo cáo tài chính? Tuy nhiên, để đọc và hiểu được Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì không phải ai cũng làm được. Vì vậy, bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để đọc và phân tích Báo cáo tài chính. Từ đó bạn sẽ có...

  pdf6p maybay_thaboom 30-06-2010 164 73   Download

 • Phân tích tỷ số tài chính là kỹ thuật phân tích căn bản và quan trọng nhất của phân tích báo cáo tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến việc xác định và sử dụng các tỷ số tài chính để đo lường và đánh giá tình hình và hoạt động tài chính của công ty. Có nhiều loại tỷ số tài chính khác nhau. Dựa vào cách thức sử dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chính có thể chia thành ba loại: tỷ số tài chính xác định từ bảng cân...

  doc31p 0978738687 04-10-2011 546 284   Download

 • Bài "Báo cáo tài chính công ty dưới góc nhìn của Warren Buffett" này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.

  pdf24p transang3 29-09-2012 819 176   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính
p_strCode=kythuatphantichbaocaotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2