intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
5
download

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính, tài liệu sử dụng trong phân tích BCTC, nội dung phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC, phương pháp phân tích dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  1. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH BCTC NỘI DUNG 1 Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính 2 Tài liệu sử dụng trong phân tích BCTC 3 Nội dung phân tích BCTC 4 Phương pháp phân tích BCTC 4 5 Phương pháp phân tích dự báo 1 GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH BCTC 1.1. KHÁI NIỆM: Nghiên cứu Đánh giá KQ Báo cáo Tài chính Phân Tính toán tích Xem xét Chỉ tiêu tài chính Biện pháp Đánh giá nâng cao HQ ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1
  2. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 1 GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH BCTC 1.2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH BCTC 1 2 3 Đạt được hiệu Tìm ra tồn tại Gia tăng lợi quả cao nhất và nguyên nhân nhuận trong trong điều kiện để có biện pháp tương lai hữu hạn về phù hợp trong nguồn lực kinh kỳ dự toán tế 1 GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH BCTC 1.3. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÂN TÍCH BCTC NHÀ QUẢN TRỊ CƠ CHỦ QUAN SỞ CHỨC MỤC HỮU NĂNG ĐÍCH NHÀ NHÀ ĐẦU CHỦ TƯ NỢ TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN 2 TÍCH BCTC 2.1. TÀI LIỆU PHÂN TÍCH BCTC Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính ThS. Đoàn Thị Thu Trang 2
  3. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN 2 TÍCH BCTC 2.1. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH BCTC BƯỚC 1: Đọc và hiểu BCTC BƯỚC 2: Vận dụng kỹ thuật so sánh tuyệt đối và tương đối BƯỚC 3: Xác định các công thức đo lường theo chỉ tiêu cần phân tích BƯỚC 4: Xác định đúng số liệu từ các BCTC để lắp vào công thức TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN 2 TÍCH BCTC 2.1. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH BCTC (tt) BƯỚC 5: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán, dựa vào tình hình thực tế để nhận xét – đánh giá BƯỚC 6: So sánh giữa các kỳ với nhau hoặc so sánh với bình quân ngành => nhận định, đánh giá BƯỚC 7: Kết luận về tình hình tài chính của công ty TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN 2 TÍCH BCTC 2.1. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH BCTC (tt) BƯỚC 8: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số tài chính BƯỚC 9: Đưa ra kiến nghị để khắc phục, cũng cố các tỷ số tài chính BƯỚC 10: Viết báo cáo tổng hợp sau khi hoàn thành việc phân tích ThS. Đoàn Thị Thu Trang 3
  4. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BCTC 1. Phân tích kết cấu v à biến động tài sản 2. Phân tích kết cấu v à biến động nguồn vốn PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 4. Phân tích chỉ tiêu thanh toán 5. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 6. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 7. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu T ài chính PT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 8. PT dòng tiền từ hoạt động SXKD 9. PT dòng tiền từ hoạt động đầu tư 10. PT dòng tiền từ hoạt động t ài chính PT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TiỀN TỆ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BCTC 4 PT THEO CHIỀU NGANG PP LIÊN PT XU HỆ CÂN HƯỚNG ĐỐI PHƯƠN G PHÁP PT PT CÁC THEO TỶ SỐ CHIỀU DỌC Phân tích ngang So sánh tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của một công ty giữa các kỳ. Time ThS. Đoàn Thị Thu Trang 4
  5. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 PHÂN TÍCH XU HƯỚNG Phân tích xu hướng được sử dụng để thể hiện đường số liệu cho một số thời kỳ. % Giá trị kỳ phân tích xu hướng = Giá trị kỳ gốc × 100 13 PHÂN TÍCH XU HƯỚNG 14 PHÂN TÍCH THEO CHIỀU DỌC So sánh tình trạng tài chính, kết quả hoạt động của một công ty với một mức cơ sở (100%). 15 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 5
  6. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 BIỂU ĐỒ QUI MÔ CHUNG Phân tích biểu đồ cho BCKQKD của công ty Clover năm 2011. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ CHỦ YẾU  Phân tích các mối quan hệ của các chỉ tiêu trên BCTC, để hiểu rõ hơn bản chất, khuynh hướng tài chính của Doanh nghiệp  So sánh các tỷ số theo thời gian v à so sánh với bình quân ngành để thấy được sự phát triển v à vị thế của DN trên thị trường PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI  Xem xét mối quan hệ cân đối giữa các yếu tố của quá trình kinh doanh.  Ví dụ: Phân tích giá trị h àng tồn kho của kỳ phân tích so với kỳ gốc Tồn kho cuối kỳ = tồn kho đầu kỳ + Nhập trong kỳ - xuất trong kỳ ThS. Đoàn Thị Thu Trang 6
  7. Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính 6/8/2018 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ BÁO 5 PP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT PHƯƠNG PHÁP PP TỶ LỆ PP DỰ % SO BÁO VỚI CẢM DOANH TÍNH THU 20 Kết thúc chương 2 ThS. Đoàn Thị Thu Trang 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2