intTypePromotion=3

Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

Xem 1-20 trên 435 kết quả Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
 • Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội và chương 3 - Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p praishy3 12-03-2019 11 1   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính – Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thứ về cơ sở dữ liệu phân tích báo cáo tài chính, nội dung phân tích báo cáo tài chính, phương pháp phân tích báo cáo tài chính, các công cụ phân tích báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p tsmttc_007 10-09-2015 112 21   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng nhằm giúp bạn nắm bắt các phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo luân chuyển tiền.

  pdf48p lamkjn 03-01-2011 2097 999   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Đỗ Thiên Anh Tuấn giúp các bạn tìm hiểu về các nội dung sau đây: Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính, đối tượng phân tích, tài liệu sử dụng phân tích, các công cụ và phương pháp phân tích,...Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p tranminhthuan_2001 16-02-2014 221 77   Download

 • Vì sao phải phân tích báo cáo tài chính? Để phân tích được một báo cáo tài chính mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng chương 2, gồm có phương pháp phân tích báo tài chính, phương pháp so sánh, phân tích cấu trúc tài chính.

  ppt34p trentroicosao 07-03-2014 137 45   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính" trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chương 1 đến chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC), tổng quan về phân tích BCTC, các phương pháp phân tích BCTC và phân tích khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf45p namthangtinhlang_02 05-11-2015 116 37   Download

 • Trong bài giảng Phân tích báo cáo tài chính, người học sẽ đi vào tìm hiểu về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số, các nhân tố định tính,...

  pdf16p vcnhutuy 04-04-2014 155 28   Download

 • Mục tiêu của việc phân tích báo cáo tài chính (BCTC) nhằm kiểm tra mối liên hệ giữa các con số trên các BCTC & phát hiện xu hướng biến động của các con số đó, sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ. Trong chương này sẽ giới thiệu một số nội dung tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p namthangtinhlang_02 08-11-2015 53 9   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những cơ sở lý thuyết về báo cáo tài chính, phương pháp phân tích báo cáo tài chính, nội dung phân tích báo cáo tài chính,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p namthangtinhlang_02 08-11-2015 76 8   Download

 • Bài viết "Phân tích Báo cáo tài chính về Ý nghĩa và phương pháp" sẽ giới thiệu với các bạn cách để đọc và phân tích Báo cáo tài chính. Từ đó bạn sẽ có cái nhìn, có cách đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp một cách hiệu quả và sát thực.

  pdf3p thanh_trieu 29-12-2009 1061 419   Download

 • Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính  Đối tượng phân tích  Tài liệu sử dụng phân tích  Các công cụ và phương pháp phân tích  Các tỷ số tài chính cơ bản  Tác động của thuế và đòn bẩy tài chính  Một số lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính

  pdf22p gianghce 13-11-2012 351 164   Download

 • Xuất phát từ phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Vạn Lợi, đề tài hướng tới các mục tiêu sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, từ đó thấy được các phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH Vạn Lợi, liên hệ so sánh với một số doanh nghiệp cùng ngành;...

  pdf122p hetiheti 08-03-2017 167 87   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, từ đó thấy được các phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang, liên hệ so sánh với một số doanh nghiệp cùng ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p hetiheti 08-03-2017 135 64   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính Chương 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày về các khái niệm phân loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dòng tiền tự do (free cash flows).

  pdf31p vespa_12 15-04-2014 128 43   Download

 • Bài giảng phân tích báo cáo tài chính, chương 1 giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính. Nhằm giúp các bạn nắm các mục tiêu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành, nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn tham khảo!

  ppt39p trentroicosao 07-03-2014 146 31   Download

 • Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính - Phân tích báo cáo tài chính nhằm: Kiểm tra mối quan hệ giữa các con số trên các BCTC và phát hiện xu hướng biến động của các con số đó; Sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai; Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ.

  ppt34p impossible_1 05-11-2013 163 28   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính – Chương 8: Phân tích triển vọng" cung cấp cho người đọc các kiến thức về dự báo tài chính và định giá doanh nghiệp, điều chỉnh báo cáo tài chính dự báo, phương pháp định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf44p tsmttc_007 10-09-2015 48 10   Download

 • Chương 8 của bài giảng phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích triển vọng. Thông qua chương này, người học có thể biết được dự báo tài chính là gì, mục đích của dự báo tài chính, phương pháp dự báo tài chính; biết được giá trị doanh nghiệp là gì, mục đích của việc định giá doanh nghiệp và phương pháp định giá doanh nghiệp. Mời tham khảo.

  pdf11p namthangtinhlang_02 08-11-2015 55 10   Download

 • Chương 1 của bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu về Hệ thống báo cáo tài chính thông qua những nội dung chính sau: Mục tiêu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành, nguyên tắc & phương pháp lập báo cáo tài chính

  pdf10p namthangtinhlang_02 08-11-2015 61 8   Download

 •  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống các báo cáo tài chính, các tỷ số tài chính, phương pháp Dupont, ưu nhược điểm của phân tích tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_05 02-12-2015 103 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1186 lượt tải

p_strKeyword=Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
p_strCode=phuongphapphantichbaocaotaichinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản