intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tâm lý học trẻ em

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

696
lượt xem
151
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học trẻ em có nội dung trình bày một số vấn đề cơ bản như sau: Lý thuyết về sự phát triển tâm lý trẻ em, đặc điểm tâm lý và các hoạt động của trẻ em, tâm lý dạy học và giáo dục. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết và ứng dụng hiệu quả vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học trẻ em

 1. TÂM LÍ HỌC TRẺ EM 1 07/26/12
 2. NỘI DUNG 2 Phần 1 – 6 tiết  LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM Phần 2 – 15 tiết (12/3)  ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ và CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HSTH Phần 3 – 9 tiết (6/3)  TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC HSTH 07/26/12
 3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3 07/26/12
 4. TÂM LÍ LÀ GÌ? 4 Ý nghĩ, tình cảm, cảm xúc của con  người Chức năng của não  Gắn liền với hành động  07/26/12
 5. HIỆN TƯỢNGTÂM LÍ 5 Quá trình tâm lí  (cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng…) Trạng thái tâm lí  (bâng khuâng, nghi ngờ, chú ý, …) Thuộc tính tâm lí  (tính khí, tính cách, năng lực, …) 07/26/12
 6. TÂM LÍ HỌC LÀ GÌ? 6  Là một khoa học Nguyên cứu hành vi, tinh thần, tư tưởng con  người 07/26/12
 7. TÂM LÍ GIÁO DỤC LÀ GÌ? 7 Nguyên cứu cách con người học như thế nào  Ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến tâm lí  Tác động trong môi trường dạy và học 07/26/12
 8. LÍ THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 8 07/26/12
 9. QUAN NIỆM VỀ TRẺ EM 9 Trẻ em là người dưới 18 tuổi.  (theo Công ước LHQ về quyền trẻ em – 1989) “Trẻ em là công dân Việt Nam dưới  16 tuổi.” (theo Luật Bảo vệ, chăm sóc, và Giáo dục trẻ em – 2004) 07/26/12
 10. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 10 Trẻ em là trẻ em.   Có quy luật phát triển riêng, khác người lớn. Trẻ em là con đẻ của thời đại   Chịu ảnh hưởng của các điều kiện xã hội, lịch sử Sự phát triển tâm lí tuân theo quy luật xã hội 07/26/12
 11. QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ  11 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Tính không đồng đều của sự phát  triển tâm lí Cơ thể (cân nặng, chiều cao, các bộ phận  cơ thể,…) Phẩm chất năng lực  Lúc nhỏ: phát triển nhanh, mạnh Lớn: chậm dần, yếu dần 07/26/12
 12. QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ  12 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Tính toàn vẹn của tâm lí  Toàn vẹn, thống nhất, bền vững  Trạng thái tâm lí  đặc điểm tâm lí cá nhân  Phụ thuộc vào động cơ chỉ đạo của trẻ  (hiểu, tác động thực tế, nhu cầu…) 07/26/12
 13. QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ  13 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ  Hệ thần kinh của trẻ mềm dẻo   tác động giáo dục có thể làm thay đổi tâm lí Khả năng bù trừ   chứa năng tâm lí này yếu, thì có chức năng khác phát triển mạnh 07/26/12
 14. QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ SỰ  14 PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Thuyết thiền định  Tâm lí = di truyền trong gen  Thuyết duy cảm  Tâm lí = tác động của môi trường  Thuyết hội tụ hai yếu tố  Di truyền Môi trường Tâm lí =  (quyết định) (điều kiện) 07/26/12
 15. 15 QUAN NIỆM TÂM LÍ HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM 07/26/12
 16. 16  Tâm lí = quá trình lĩnh hội kinh nghiệm  của loài người  Tâm lí = quá trình hình thành các hệ  thống chức năng não  Trí tuệ = sự hình thành các hành  động trí tuệ 07/26/12
 17. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC VÀ  17 SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ  Dạy học và giáo dục có vai trò chủ đạo  Vạch ra chiều hướng cho sự phát triển  nhân cách Tạo điều kiện cho tiềm năng được bộc lộ  Bù đắp những thiếu hụt do khuyết tật /  bệnh tật Uốn nắn những nét xấu tự phát của môi  trường 07/26/12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2