intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM – GIÁO DỤC HỌC TRẺ EM

Chia sẻ: Võ Thanh Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

894
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Tâm lý học trẻ em Các quy luật phát triển tâm lý trẻ em 1. Sự phát triển tâm lý của trẻ em 2. Những quy luật phát triển tâm lý trẻ em Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ trong những năm đầu 1. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ sơ sinh (từ lọt lòng đến 2 tháng tuổi) 2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ hài nhi (từ 2 đến 15 tháng) Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi 1. Sự phát triển hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi 2. Sự phát triển tâm lý của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM – GIÁO DỤC HỌC TRẺ EM

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM – GIÁO DỤC HỌC TRẺ EM A. Tâm lý học trẻ em Các quy luật phát triển tâm lý trẻ em 1. Sự phát triển tâm lý của trẻ em 2. Những quy luật phát triển tâm lý trẻ em Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ trong những năm đầu 1. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ sơ sinh (từ lọt lòng đến 2 tháng tuổi) 2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ hài nhi (từ 2 đến 15 tháng) Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi 1. Sự phát triển hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi 2. Sự phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi 3. Xuất hiện tiền đề của sự hình thành nhân cách Các hoạt động của trẻ mẫu giáo 1. Hoạt động vui chơi 2. Các dạng hoạt động khác của trẻ mẫu giáo Sự hình thành mặt xã hội trong nhân cách trẻ mẫu giáo 1. Sự hình thành và phát triển ý thức về bản thân ở trẻ mẫu giáo 2. Sự phát triển đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo 3. Sự phát triển ý chí của trẻ mẫu giáo Sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo 1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 2. Đặc điểm phát triển trí nhớ của trẻ mẫu giáo 3. Đặc điểm phát triển tư duy của trẻ mẫu giáo 4. Đặc điểm phát triển trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo 5. Đặc điểm phát triển chú ý của trẻ mẫu giáo Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho trẻ vào trường học 1. Vì sao cần chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học 2. Chuẩn bị toàn diện cho trẻ vào trường tiểu học Tài liệu học tập: 1. Tâm lý học trẻ em 1: PGS. TS Nguyễn Ánh Tuyết; TS. Nguyễn Th ị Nh ư Mai 2. Tâm lý học trẻ em 2: PGS. TS Nguyễn Ánh Tuyết 3. V.X Mukhina (1981) Tâm lý học mẫu giáo tập 2 (Thế Trường dịch) NXBGD, Hà Nội B. Giáo dục học trẻ em 1. Đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 2. Các nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 2.1. Giáo dục trí tuệ cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo (Ý nghĩa, nhi ệm vụ, nội dung; phương pháp giáo dục trí tuệ). 2.2. Giáo dục đạo đức cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo (Ý nghĩa, nhi ệm v ụ, n ội dung; phương pháp giáo dục đạo đức). 2.3. Giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo (Ý nghĩa, nhiệm vụ, nội dung; phương pháp giáo dục thể chất). 2.4. Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo (Ý nghĩa, nhi ệm v ụ, n ội dung; phương pháp giáo dục thẩm mỹ).
  2. 2.5. Giáo dục lao động cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo (Ý nghĩa, nhi ệm v ụ, n ội dung; phương pháp giáo dục lao động). 3. Dạy học ở trường Mẫu giáo 3.1. Ý nghĩa của quá trình dạy học ở trường Mẫu giáo 3.2. Phương pháp dạy học ở trường Mẫu giáo 4. Hoạt động vui chơi của trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 4.1. Ý nghĩa của hoạt động vui chơi của trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 4.2. Các loại trò chởi của trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 5. Chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo vào trường phổ thông 5.1. Sự cần thiết phải chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo vào tr ường ph ổ thông 5.2. Nội dụng và yêu cầu của việc chuẩn bị cho trẻ en l ứa tu ổi M ẫu giáo vào lớp 1 6. Giáo dục gia đình với sự hình thành nhân cách trẻ en lứa tuổi Mầm non 6.1. Ý nghĩa của giáo dục gia đình đối với trẻ en lứa tuổi Mầm non 6.2. Sự phối hợp giữa gia đình và trường Mần non trong việc giáo dục trẻ em 7. Giáo viên Mầm non 7.1. Vai trò của giáo viên Mầm non 7.2. Nhiệm vụ của giáo viên Mầm non 7.3. Các yêu cầu đối với người giáo viên Mầm non
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2