intTypePromotion=1

Bài giảng Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
71
lượt xem
5
download

Bài giảng Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về các thảm họa môi trường như hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, mưa acid, dầu tràn, rò rỉ hạt nhân, bom nguyên tử và các sự cố trong sản xuất công - nông nghiệp, những tác hại về các sự cố bom nguyên tử, nổ lò phản ứng hạt nhân và một số biện pháp khắc phục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục

THAÛM HOÏA MOÂI TRÖÔØNG<br /> NG<br /> VAØ BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân<br /> ng<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> CAÙC THAÛM HOÏA MOÂI TRÖÔØNG<br /> NG<br /> HAÏN HAÙN<br /> CHAÙY RÖØNG<br /> LUÕ LUÏT<br /> MÖA ACID<br /> DAÀU TRAØN<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> ROØ RÆ HAÏT NHAÂN, BOM NGUYEÂN TÖÛ 6<br /> CAÙC SÖÏ COÁ TRONG SX COÂNG NOÂNG NGHIEÄP<br /> <br /> 7<br /> <br /> HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG<br /> Hàng năm trên thế giới có hàng ngàn vụ cháy<br /> rừng lớn nhỏ xảy ra<br /> Chưa thống kê được thiệt hại do cháy rừng<br /> gây nên.<br /> Gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế các nước<br /> Gây nên sự ô nhiễm không khí nghiêm trọng<br /> Nguồn: NASA, 2002<br /> <br /> HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG<br /> Không xác<br /> định được<br /> 18%<br /> <br /> Tự nhiên<br /> 1%<br /> Tàn tro<br /> 14%<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân khác<br /> 1%<br /> <br /> Công cộng<br /> 52%<br /> <br /> Estonia<br /> <br /> Hoạt động<br /> nông nghiệp<br /> 8%<br /> Giao thông<br /> vận tải<br /> 5%<br /> Hoạt động lâm<br /> nghiệp<br /> 1%<br /> <br /> Đốt lửa ngoài trời<br /> 15%<br /> <br /> Khác<br /> 28%<br /> <br /> Diêm<br /> 2%<br /> Chơi với<br /> lửa<br /> Tàn tro<br /> 6%<br /> 8%<br /> <br /> Nhóm lửa<br /> 10%<br /> <br /> Thuốc lá<br /> 15%<br /> <br /> Nhật Bản<br /> <br /> Thống kê một số nguyên nhân gây cháy rừng<br /> <br /> HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG<br /> <br /> Nguồn: NASA<br /> <br /> Đây là hình ảnh một vụ cháy rừng ở California và sự<br /> phát tán khói bụi<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2