intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý môi trường đô thị - Nguyễn Đức Quảng

Chia sẻ: Chuheodethuong 09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
12
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản lý môi trường đô thị - Nguyễn Đức Quảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý môi trường đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung; Những vấn đề môi trường trong quản lý đô thị; Nhận dạng và đánh giá môi trường đô thị; Các công cụ quản lý môi trường đô thị; Quản lý các thành phần đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý môi trường đô thị - Nguyễn Đức Quảng

 1. QUAN LY MÔI TRƯƠNG ĐÔ THI (EV 4251) Giang viên: Nguyên Đưc Quang Bô môn Quan ly Môi trương Viên Khoa học va Công nghệ MT
 2. Nôi dung chinh Giơi thiêu chung Chương 1: Nhưng khai niêm chung Chương 2: Nhưng vân đê môi trương trong quan ly đô thi Chương 3: Nhận dạng và đánh giá môi trường đô thị Chương 4: Cac công cụ quan ly môi trương đô thi Chương 5: Quản lý các thành phần đô thị
 3. Giơi thiêu chung 1. Giơi thiêu môn hoc 2. Muc tiêu môn hoc 3. Nôi dung môn hoc 4. Cac yêu câu vơi sinh viên 5. Đanh gia kêt qua 6. Tai liêu tham khao
 4. Giơi thiêu môn hoc Tên môn hoc: Quan ly môi trương đô thi Mã môn học: EV 4251 Tên tiêng Anh: Urban Environmental Management Khôi lương: 30 giơ ly thuyêt – 15 giơ tiểu luận
 5. Tại sao lại là QLMT đô thị? Phát triển đô thị trong lịch sử loài người Phát triển đô thị hiện đại và các vấn đề của nó Vấn đề môi trường trong phát triển đô thị và xã hội đô thị
 6. Phát triển đô thị trong lịch sử loài người Phát triển đô thị là một xu thế tất yếu trong lịch sử phát triển của con người Sự phát triển đô thị và tính bền vững của nó gắn liền với trình độ phát triển kinh tế-xã hội Đô thị hóa là con đường phát triển văn minh của nhân loại Phát triển đô thị có các mặt tích cực và tiêu cực, nhưng các mặt tích cực luôn chiếm ưu thế
 7. Phát triển đô thị hiện đại và các vấn đề của nó Sự phát triển đô thị hiện đại gắn liền với các đặc trưng sau: Trình độ phát triển ngày càng cao Chức năng đa dạng và lớn hơn Mối quan hệ phức tạp hơn với sự phát triển chung trong và ngoài lãnh thổ Mật độ trao đổi chất ngày càng lớn dẫn đến những quan hệ với môi trường tự nhiên càng phức tạp và đa dạng
 8. Những đặc trưng trên cũng chính là những vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển đô thị hiện đại: ???? ???? ????
 9. Vấn đề môi trường trong phát triển đô thị và xã hội đô thị Gây ra do sự mất cân bằng trong trao đổi chất giữa đô thị và không gian kinh tế- xã hội-môi trường xung quanh Các vấn đề môi trường xảy ra bao gồm đầy đủ các vấn đề môi trường thường gặp của loài người, nhưng có mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần
 10. Thực trạng môi trường đô thị ở Việt Nam Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chất lượng không khí thấp và ảnh hưởng đến sức khỏe nhất (Báo cáo thường niên The Environmental Performance Index, Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos) Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực châu Á và là thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam á (ARIA Technologies ) Báo cáo hiện trạng môi trường các năm của Việt Nam http://vea.gov.vn/vn/hientrangmoitruong/baocaomtquocgia/Pages/default.aspx
 11. Muc tiêu môn hoc Khi kết thúc học phần, sinh viên phải nắm được những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa phát triển và môi trường; Hiểu biết về những vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa; Nắm vưng và biết cách áp dụng các công cụ sử dụng trong quản lý môi trường đô thị, đặc biệt là các công cụ kinh tế và quản lý.
 12. Nôi dung môn hoc Những vấn đề cơ bản về quan hệ giữa phát triển và con người; Những vấn đế môi trường trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa; Các công cụ quản lý môi trường đô thị; Nội dung quản lý các thành phần đô thị; Các phương cách cụ thể trong một hệ thống quản lý và trong quản lý từng các thành phần của hệ thống đô thị
 13. Yêu câu vơi sinh viên Dư lơp đây đu theo quy chê (nghi không qua 20 % sô buôi). Hoan thanh 1 tiêu luân theo chu đê đươc giao. Tư tim hiêu thêm cac thông tin va tai liêu câp nhât thông tin vê quan ly môi trương đô thi.
 14. Đanh gia kêt qua Chuyên cân: 0 điêm Tiêu luân: 30 % Kiêm tra cuôi ky (tư luân): 70 %
 15. Tai liêu tham khao Pham Ngoc Đăng. Quan ly môi trương đô thi va khu công nghiêp. Nha xuât ban Xây dưng, Ha Nôi, 2008 (tai ban) Urban Environmental Management Guidelines, Introduction Principles and Strategies of Urban Environmental Management, Bangkok, Thailand, 1994 Hanaki K., Urban Environmental Management and Technology. Springer, 2008 Nguồn khác: Internet
 16. Bài tập 1 Lựa chọn một vấn đề môi trường lớn có liên quan đến lịch sử phát triển đô thị. 1. Phân tích nguyên nhân
 17. Chương 1: Nhưng khai niêm chung Môi trương la gi? Đô thi la gi? Đô thi hoa ơ Viêt Nam Môi trương đô thi la gi? Hê sinh thai va sinh thai đô thi la gi? Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái đô thị Ô nhiêm môi trương đô thi la gi? Phat triên bên vưng co liên quan gi? Hiên trang môi trương đô thi ơ nươc ta hiên nay
 18. Môi trương la gì?
 19. Nguyệt Phương: MT là những yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng đến sự phát triển, sản xuất và đời sống của con người và sinh vật D Anh: MT là tất cả các điều kiện gì đấy bao quanh và có tác động qua lại với chủ thể chúng ta xét đến. NVTỉnh: Mt là các yếu tố TN và NT ảnh hưởng đến đời sống của SV và con người
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2