intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
280
lượt xem
15
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu gồm có 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, các phương tiện thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, tín dụng xuất nhập khẩu, bảo lãnh Xuất Nhập Khẩu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

D H _T TM THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU M B Ộ MÔN NGÂ N HÀ NG CHỨNG K HOÁ N K HOA TÀ I CHÍ NH NGÂ N HÀ NG U TÀI LIỆU THAM KHẢO D M _T TM H [1] PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Liên (2014), “Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu”, NXB Thống kê, Hà Nội. [2] PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), “Nghiệp vụ thanh toán quốc tế”, NXB Tài chính. [3] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2007), “Giáo trình Thanh toán quốc tế", NXB Thống kê, Hà Nội. [4] Andars Grath (2008), “The handbook of International Trade and Final”. [5] Edward G.Hinkelman, “International Payment”, World Trade Press. U NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH D _T TM H Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế M Chương 5: Tín dụng xuất nhập khẩu U Chương 6: Bảo lãnh Xuất Nhập Khẩu Chương 1 D H M _T TM TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU U D Nội dung chính _T TM H 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.2. CÁC NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ M 1.3. CÁC CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUỐC TẾ U 1.4. VAI TRÒ CỦA TÀI TRỢ XNK

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2